Raksystems, välmående människor
VÄLMÅENDE MÄNNISKOR

Välmående människor ligger oss varmt om hjärtat.

Människans välmående är mångfacetterat. Nöjda kunder är bland annat personer som mår bra i en byggnad där vi har bidragit med våra experttjänster med arbetsglädje.

Ansvar på Raksystems

Välmående människor ligger oss varmt om hjärtat. Vi vill att både vår personal och våra kunder mår bra och är nöjda när de har med oss att göra.

När det gäller kundnöjdhet strävar vi efter kundlojalitetsvärdet NPS 60 och rekommendationsvärdet eNPS 40 för vår personal.

Vi vill att våra medarbetare upplever att deras arbete betyder något. Vårt mål är att uppnå värdet 8 eller mer på en skala 0–10 när det gäller hur betydelsefullt arbetet upplevs.

Hur når vi våra mål?

Vi satsar på att stötta cheferna och utbilda vår personal. Vi ordnar gemensamma stunder för såväl avdelningar som hela vår personal för att skapa trevliga upplevelser tillsammans och uppmuntrar våra experter att vid sidan om arbetet utveckla sig själva och påverka sitt eget arbete.

Vi förbättrar ständigt de tjänster och tillhörande material som vi erbjuder våra kunder. Vår egen kundtjänst är vår största resurs. Vi satsar på utveckling av kompetens och servicekvalitet bland hela vår personal.

Raksystems, välmående människor