Raksystems kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Kokonaisvaltainen tutkimus kiinteistön terveellisyyden selvittämiseksi

Kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella selvitetään taloyhtiön kuntoa ja korjaustarpeita esimerkiksi sen peruskorjausta varten.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus räätälöidään kohteen mukaan

Mikäli taloyhtiösi kaipaa peruskorjausta, asukkaat oireilevat tai epäilet vauriota, on Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oikea ratkaisu. Keskustele asiantuntijamme kanssa tutkimustarpeesta ja määritelkää yhdessä sen laajuus tarpeisiinne sopivaksi. 

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus voi sisältää esimerkiksi:

  • sisäilmasta tehtäviä mittauksia,
  • rakenneavauksia,
  • materiaaleista tehtäviä näytteenottoja sekä
  • ilmanvaihdon toimivuuden selvityksiä.

Mikä on Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus?

Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset tehdään ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” (Ympäristöopas 2016, YM) -oppaan mukaisesti. Kuntotutkimuksella selvitetään taloyhtiön rakennuksen kuntoa ja korjaustarpeita esimerkiksi peruskorjausta varten tai, kun tiloissa on koettu oireilua tai rakenteissa epäillään vaurioita, joilla voi olla vaikutusta tilojen käyttäjiin. Vaikka kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tehdään tyypillisesti koko rakennukseen, voidaan sitä soveltaa myös erillisiin rakennusosiin tai yksittäisiin tiloihin. 

Miten lähteä liikkeelle?

Suosittelemme, että keskustelet asiantuntijoidemme kanssa ennen lopullisen tutkimuslaajuuden päättämistä, jotta tutkimuksilla saadaan paras hyöty ongelman selvittämiseksi – liikaa tai liian vähän tutkimatta.

Rakennusten sekä asuin- ja työtilojen terveydellisistä oloista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRK, terveydensuojelulaissa (763/1994, TsL) ja työturvallisuuslaissa (738/2002) sekä lakien nojalla annetuissa asetuksissa ja määräyksissä sekä näitä selventävissä ohjeissa. Lisäksi asuntokauppalaissa (843/1994), asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009), kuluttajasuojalaissa (38/1978) ja vahingonkorvauslaissa (412/1974) on käsitelty rakennusten terveellisyyteen liittyviä asioita suoraan tai välillisesti.

Kuntotutkimuksen tilaa yleensä kiinteistön omistaja tai kiinteistön omistajan edustaja, kuten isännöitsijä, tekninen isännöitsijä tai kiinteistöpäällikkö. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen avulla määritellyt toimenpiteet ovat osa kiinteistön suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja toimenpiteet viedään tilaajan toimesta osaksi kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaa eli pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

Tutkimussuunnitelma ohjaa tutkimuksen kulkua

Kosteus- ja sisäilmateknisestä kuntotutkimuksesta laaditaan tutkimussuunnitelma, jota varten tehdään yleensä kohdekierros sekä tutustutaan kohteeseen lähtötietojen ja haastattelujen avulla.

Kuntotutkimusten sisältö vaihtelee annetun toimeksiannon ja selvitettävän ongelman mukaan ja tutkimus voi sisältää mm. sisäilmasta tehtäviä mittauksia, rakenneavauksia ja materiaaleista tehtäviä näytteenottoja sekä ilmanvaihdon toimivuuden selvityksiä.

Tutkimusten aikana tehtävien mittausten, havaintojen ja otettujen näytteiden tulosten perusteella laaditaan Kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten tutkimusseloste, jossa on esitetty johtopäätökset ja toimenpidesuositukset. Yleensä tutkimusselosteessa on mukana tilojen altistumisolosuhteiden arviointi, joka tehdään rakennusterveysasiantuntijan (RTA) toimesta. Lisäksi kuntotutkimuksen tutkimussuunnitelma- tai tutkimusvaiheessa voidaan havaita muita tutkimustarpeita esim. julkisivujen tai putkistojen osalla, joiden kunnon selvittäminen tarkemmin edesauttaa suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja mahdollisten korjaustarpeiden ajoittamista oikein.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.