Raksystemsin Taloyhtiön energiatarkastus on kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys.
Taloyhtiön energiatarkastus

Maksaako taloyhtiösi liikaa energiakustannuksista?

Taloyhtiön energiatarkastus on nopea ja edullinen keino selvittää taloyhtiösi energiapotentiaali.

Raksystemsin Taloyhtiön energiatarkastus on kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys.

Energiatehokkuus on mahdollista myös taloyhtiöille

Taloyhtiön energiatarkastus on kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys, joka perustuu talotekniikan asiantuntijan kiinteistöllä suorittamaan kiinteistökierrokseen, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta. Taloyhtiö saa raportin tehdyistä havainnoista sekä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Taloyhtiön energiatarkastus on hyvä teettää esimerkiksi kuntoarvion yhteydessä.

Energiatarkastuksen hinta alk. 690 € sis. alv 24%.

Ole yhteydessä johtavaan energia-asiantuntijaamme Tuomas Virtaseen puh. +358 40 4841540 sekä tuomas.virtanen@raksystems.fi.

Raksystemsin Taloyhtiön energiatarkastus on kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys.

Taloyhtiön energiatarkastus tehdään lämmityskaudella

Taloyhtiön energiatarkastus on viisaan taloyhtiön työkalu. Palvelun avulla taloyhtiön suunnitelmallinen kunnossapito paranee, tulevat energiakorjaushankkeet saadaan selville hyvissä ajoin, joten niihin voidaan varautua ja palvelusta saatavan raportin avulla asiat on helppo esittää taloyhtiön kokouksessa osakkaille.

Palvelussa LVI-asiantuntijamme:

 • suorittaa taloyhtiössäsi kohdekierroksen,
 • suorittaa kohteessa mittauksia ja toimintakokeita,
 • analysoi lämmityskaudella energiankulutuksen sekä
 • laatii ja luovuttaa kirjallisen raportin, jossa suosittelee tulevia energiakorjaustoimenpiteitä.

Taloyhtiön energiatarkastus perustuu kiinteistössä suoritettavaan tarkastuskierrokseen. Tarkastettavat kohteet ovat:

Lämmitysjärjestelmä

 • Lämmönjakohuoneen siisteys.
 • Lämmönjakokeskuksen, kattilalaitoksen tai lämpöpumppulaitoksen toiminta sekä mahdollinen uusimistarve.
 • Kaukolämmön säätöventtiilien ja lämmönsiirtimien toiminta.
 • Kaukolämpöveden jäähtymä.
 • Mittareiden toiminta.
 • Säätökäyrien asettelut ja mahdolliset muutostarpeet.
 • Paisunta-astioiden toiminta.
 • Hälytysrajojen oikeellisuus sekä lämmitys- ja käyttövesiverkostojen painetasot.
 • Pumppujen toiminta ja kunto.
 • Öljy- tai kaasulämmityskohteissa savukaasuanalyysi polttimen käydessä. Savukaasuanalyysi teetetään erillistyönä esimerkiksi kattilaa huoltaneella huoltoliikkeellä. Savukaasuanalyysissä voidaan myös hyödyntää kattilan huollon yhteydessä jo tehtyä mittausta, mikäli aiemmin tehdyn mittauksen arvioidaan edustavan riittävän hyvin kattilalaitoksen toimintaa tarkastushetkellä.
 • Huoneilman lämpötilat sekä lämmönjakoverkoston patteriventtiilit ja niiden termostaatit kiinteistön yleisissä tiloissa ja vähintään kahdessa asunnossa.

Taloyhtiön energiatarkastus perustuu kiinteistössä suoritettavaan tarkastuskierrokseen. Tarkastettavat kohteet ovat:

Ilmanvaihtojärjestelmä

 • Ilmanvaihtokoneiden yleinen puhtaus sekä suodatin tyypit ja niiden puhtaus.
 • Ilmanvaihtokoneiden puhaltimien ohjaukset ja toiminta sekä pakkokytkennät toimintakaavion perusteella, peltimoottorien toiminta ja jäätymissuojan asetus.
 • Ilmanvaihtokoneiden puhaltimien sekä niiden laakerien ja kiilahihnakäyttöjen toiminta ja kunto.
 • Lämmöntalteenottojärjestelmän toiminta ja lämpötilahyötysuhde.
 • Jälkilämmityspatterin säätöventtiilin toiminta.
 • Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen vastaavuus kiinteistön käyttöaikoihin tilojen ja palvelualueiden osalta.
 • Rakennuksissa, joissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä, tarkastetaan keskusilmanvaihtokoneiden toiminta.

Rakennuksissa, joissa on huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet, tarkastetaan vähintään kahden ilmanvaihtokoneen toiminta.

Taloyhtiön energiatarkastus perustuu kiinteistössä suoritettavaan tarkastuskierrokseen. Tarkastettavat kohteet ovat:

Käyttövesijärjestelmä

 • Vesijohtoverkoston painetaso olemassa olevan painemittarin mukaan ja mahdollinen paineensäätöventtiilin tarve.
 • Lämpimän käyttöveden lämpötila sekä lämpimän käyttöveden kierron paluulämpötila.

 

Taloyhtiön energiatarkastus perustuu kiinteistössä suoritettavaan tarkastuskierrokseen. Tarkastettavat kohteet ovat:

Energian ja veden kulutus

 • Lämmön, sähkön ja veden kulutustasot.
 • Kulutusmuutokset kolmen viimeisen vuoden aikana.
 • Kulutusten vertailu vastaavien kiinteistöjen kulutustasoon.

Taloyhtiön energiatarkastus perustuu kiinteistössä suoritettavaan tarkastuskierrokseen. Tarkastettavat kohteet ovat:

Yleisten tilojen valaistus

 • Valaistuksen toiminta.
 • Valaistuksen ohjaukset ja käytön tarpeenmukaisuus.
 • Arvio yleisten tilojen valaistuksen ja ulkovalaistuksen osuudesta kiinteistösähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Valaistuksen tekninen käyttöikä ja uusimistarve (soveltuuko nykyisiin valaisimiin LED-lamput vai kannattaako valaisimet uusia kokonaan).

Taloyhtiön energiatarkastus perustuu kiinteistössä suoritettavaan tarkastuskierrokseen. Tarkastettavat kohteet ovat:

Raportointi

 • Huomautusten kirjaaminen havaituista vioista ja puutteista.
 • Toimenpide-ehdotukset (käyttötekniset toimenpiteet ja investointeja vaativat toimenpiteet).
 • Suositeltavat lisäselvitystarpeet toimenpiteistä, joilla taloyhtiöllä on todennäköisesti potentiaaliset mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta, mutta jotka vaativat lisäselvitystä. Lisäselvityskohteita voivat olla esimerkiksi;
  • Vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien soveltuvuus ja kannattavuus, kuten maalämpö, poistoilmalämpöpumppu, ilmavesilämpöpumppu, aurinkolämpö ja -sähkö sekä jäteveden lämmöntalteenotto.
  • Älykäs säätö ja ohjaus sekä kysynnän jousto.
  • Rakenteelliset energiatehokkuuden parannusmahdollisuudet, kuten yläpohjan ja julkisivun lisäeristäminen sekä ikkunoiden ja ovien uusiminen.
 • Alustava arvio taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen alkuperäiseen lämmitysmuotoon ja jo tehtyihin remontteihin).

Ota yhteyttä!

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.