Due Diligence -palvelut

TDD- ja EDD -palvelut vuosien kokemuksella

Technical Due Diligence (TDD) ja Environmental Due Diligence (EDD) -palveluilla ison kiinteistön myymiseen ja ostamiseen tarvittavaa objektiivista tietoa.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

TDD- ja EDD- palvelut kymmenien kotimaisten ja kansainvälisten kohteiden kokemuksella.

Monipuolisen osaamisemme ansiosta pystymme tarjoamaan ammattitaitoamme aina sisäilmaongelmien ratkaisemisesta rakenteiden kunnon tutkimiseen sekä tarvittaessa korjaus- ja uusisuunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan.

  • TDD-palvelulla varmistetaan sujuva kiinteistökauppa, kun myyntitilanteessa tiedostetaan riskit ja tulevat korjauskustannukset.
  • EDD-palvelulla varmistetaan kiinteistön terveellinen elinympäristö.

Tekninen Due Diligence – TDD

Teknisessä Due Diligence -tarkastuksessa tarkastellaan rakennuksen nykyistä kuntoa ja selvitetään rakennuksen korjaustarpeet. Tarvittavat korjaukset esitetään rakennuksen korjaussuunnitelmassa, joka kattaa seuraavat kymmenen vuotta (PTS).

TDD:n tekemiseen ja laatimiseen osallistuu asiantuntijat seuraavilta aloita:

  • Rakennetekniikka
  • LVIA-tekniikka
  • Sähkötekniikka

PTS-suunnitelma sisältää luotettavan arvion rakennuksen seuraavien kymmenen vuoden aikana tarvitsemista korjauksista ja kunnossapitotoimenpiteistä. Teknisen Due Diligence -raportin asiakas saa haluamassaan muodossa, kuten Microsoft Word- tai Excel -dokumenttina, PDF-tiedostona jne.

Ympäristöasioihin keskittyvä Due Diligence – EDD

Ympäristöasioihin keskittyvässä Due Diligence -raportissa tutkitaan kiinteistön haitta-aineisiin liittyvät mahdolliset riskit. Tarkastelu käsittää niin itse rakennukseen kuin myös maaperään liittyvät mahdolliset haitta-aineet. Raksystems tekee vaiheen 1 sekä vaiheen 2 ympäristöselvityksiä. Vaiheessa 1 keskitytään mahdollisten riskien olemassaoloon ja vaiheessa 2 otetaan tarvittavia näytteitä.

Ympäristöasioihin keskittyvän Due Diligence -raportin asiakas saa haluamassaan muodossa, kuten Microsoft Word- tai Excel -dokumenttina, PDF-tiedostona jne. Toimitus CD-levyllä tai suoraan asiakkaan tietokantaan on myös mahdollista.

Ladattavat materiaalit

Due Diligence -palveluiden esite

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.