Due Diligence -palvelut

TDD- ja EDD -palvelut vuosien kokemuksella

Technical Due Diligence (TDD) ja Environmental Due Diligence (EDD) -palveluilla ison kiinteistön myymiseen ja ostamiseen tarvittavaa objektiivista tietoa.

Pyydä tarjous Katso referenssimme

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

TDD- ja EDD- palvelut kymmenien kotimaisten ja kansainvälisten kohteiden kokemuksella.

Monipuolisen osaamisemme ansiosta pystymme tarjoamaan ammattitaitoamme aina sisäilmaongelmien ratkaisemisesta rakenteiden kunnon tutkimiseen sekä tarvittaessa korjaus- ja uusisuunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan.

  • TDD-palvelulla varmistetaan sujuva kiinteistökauppa, kun myyntitilanteessa tiedostetaan riskit ja tulevat korjauskustannukset.
  • EDD-palvelulla varmistetaan kiinteistön terveellinen elinympäristö.

Tekninen Due Diligence – TDD

Teknisessä Due Diligence -tarkastuksessa tarkastellaan rakennuksen nykyistä kuntoa ja selvitetään rakennuksen korjaustarpeet. Tarvittavat korjaukset esitetään rakennuksen korjaussuunnitelmassa, joka kattaa seuraavat kymmenen vuotta (PTS).

TDD:n tekemiseen ja laatimiseen osallistuu asiantuntijat seuraavilta aloita:

  • Rakennetekniikka
  • LVIA-tekniikka
  • Sähkötekniikka

PTS-suunnitelma sisältää luotettavan arvion rakennuksen seuraavien kymmenen vuoden aikana tarvitsemista korjauksista ja kunnossapitotoimenpiteistä. Teknisen Due Diligence -raportin asiakas saa haluamassaan muodossa, kuten Microsoft Word- tai Excel -dokumenttina, PDF-tiedostona jne.

Ympäristöasioihin keskittyvä Due Diligence – EDD

Ympäristöasioihin keskittyvässä Due Diligence -raportissa tutkitaan kiinteistön haitta-aineisiin liittyvät mahdolliset riskit. Tarkastelu käsittää niin itse rakennukseen kuin myös maaperään liittyvät mahdolliset haitta-aineet. Raksystems tekee vaiheen 1 sekä vaiheen 2 ympäristöselvityksiä. Vaiheessa 1 keskitytään mahdollisten riskien olemassaoloon ja vaiheessa 2 otetaan tarvittavia näytteitä.

Ympäristöasioihin keskittyvän Due Diligence -raportin asiakas saa haluamassaan muodossa, kuten Microsoft Word- tai Excel -dokumenttina, PDF-tiedostona jne. Toimitus CD-levyllä tai suoraan asiakkaan tietokantaan on myös mahdollista.

Ladattavat materiaalit

Due Diligence -palveluiden esite

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.