Lue lisää Raksystemsin TDD-, EDD- ja ESG-palveluista!
Due Diligence -palvelut

TDD, EDD ja ESG DD -palvelut vuosien kokemuksella

Technical Due Diligence (TDD), Environmental Due Diligence (EDD) sekä Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ja hallintotapa Due Diligence (ESG DD) -palveluilla ison kiinteistön tai kiinteistösalkun myymiseen ja ostamiseen tarvittavaa objektiivista tietoa.

Pyydä tarjous Katso referenssimme

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

TDD, EDD ja ESG DD -palvelut kymmenien kotimaisten ja kansainvälisten kohteiden kokemuksella.

Monipuolisen osaamisemme ansiosta pystymme tarjoamaan ammattitaitoamme aina sisäilmaongelmien ratkaisemisesta rakenteiden kunnon tutkimiseen sekä tarvittaessa korjaus- ja uusisuunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan.

  • TDD-palvelulla varmistetaan sujuva kiinteistökauppa, kun myyntitilanteessa tiedostetaan riskit ja tulevat korjauskustannukset.
  • EDD-palvelulla varmistetaan kiinteistön terveellinen elinympäristö.
  • ESG DD -palvelulla varmistetaan ympäristö-, yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa investointikohteessa.

TDD

Teknisessä Due Diligence -tarkastuksessa tarkastellaan rakennuksen nykyistä kuntoa ja selvitetään rakennuksen korjaustarpeet. Tarvittavat korjaukset esitetään rakennuksen korjaussuunnitelmassa, joka kattaa seuraavat kymmenen vuotta (PTS).

TDD:n tekemiseen ja laatimiseen osallistuu asiantuntijat seuraavilta aloilta:

  • Rakennetekniikka
  • LVIA-tekniikka
  • Sähkötekniikka

PTS-suunnitelma sisältää luotettavan arvion rakennuksen seuraavien kymmenen vuoden aikana tarvitsemista korjauksista ja kunnossapitotoimenpiteistä. Teknisen Due Diligence -raportin asiakas saa haluamassaan muodossa, kuten Microsoft Word- tai Excel -dokumenttina, PDF-tiedostona jne.

Lämmitystapojen vertailu nyt osana Raksystemsin TDD-palvelua

Raksystemsin Technical Due Diligence (TDD) -palvelu tarjoaa nyt Lämmitystapa-lisäosan. Kyseessä on lisäpalveluna tuotettava vertailu vaihtoehtoisista lämmitystavoista, niiden kustannuksista ja vaikutuksista hoitovastikkeeseen. 

Lämmitystapalaskenta vertaa kiinteistön nykylämmityksen kulutusta, kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä vaihtoehtoisten lämmitystapojen vastaaviin lukuihin. Lisäksi siitä käy ilmi muun muassa mahdollisten investointien takaisinmaksuaika.

Aurinkolaskenta puolestaan sisältään muun muassa arvion kiinteistön katolle mahtuvan aurinkosähköjärjestelmän koosta, sen tuottaman sähkön määrästä ja arvosta sekä sen päästövaikutuksista ja investoinnin kustannuksista.

Lämmitystapa-lisäosa on lanseerattu osaksi Raksystemsin TDD-palvelua syyskuussa 2022. Palvelun tuottaa Raksystemsille suomalainen Apex Heat Oy.

EDD

Ympäristöasioihin keskittyvässä Due Diligence -raportissa tutkitaan kiinteistön haitta-aineisiin liittyvät mahdolliset riskit. Tarkastelu käsittää niin itse rakennukseen kuin myös maaperään liittyvät mahdolliset haitta-aineet. Raksystems tekee vaiheen 1 sekä vaiheen 2 ympäristöselvityksiä. Vaiheessa 1 keskitytään mahdollisten riskien olemassaoloon ja vaiheessa 2 otetaan tarvittavia näytteitä.

Ympäristöasioihin keskittyvän Due Diligence -raportin asiakas saa haluamassaan muodossa, kuten Microsoft Word- tai Excel -dokumenttina, PDF-tiedostona jne. Toimitus CD-levyllä tai suoraan asiakkaan tietokantaan on myös mahdollista.

LEED-sertifikaatti luo vastuullisia kiinteistöjä.

ESG DD

Ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapaan keskittyvässä Due Diligence -palvelussa tutkitaan mm. kiinteistöjen energiatehokkuus, kasvihuonepäästöt, vedenkäytön tehokkuus, jätehuolto, ympäristö, luonnonriskit ja sietokyky. Lisäksi laaditaan kestävän kehityksen sertifointi ja ennakkoarviointi sekä tutkitaan sidosrymien sitoutuminen.

ESG-kysymysten hyvä hallitseminen on avainasemassa nykyajan kiinteistösijoittamisessa ja -halinnoimisessa. Asiantuntijoillamme on laaja tuntemus ESG-kysymysten tutkimisessa.

Ladattavat materiaalit

Due Diligence -palveluiden esite

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.