Huoneistoalamittaus

Oikea huoneistoalatieto on asuntokaupassa rahanarvoista.

Sitä käytetään usein yhtenä kauppahinnan määräytymisen perusteena.

Katso Huoneistoalamittauksen hinta! 

 • Uusimaa 1: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti
 • Uusimaa 2: Askola, Hanko, Inkoo, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Raasepori
 • Mikäli tilaat palvelun Asuntokaupan Kuntotarkastuksen yhteydessä, saat Huoneistoalamittauksen hinnasta 100 €:n alennuksen.
 • Kaikki hinnat sis. alv 24 %.
 • Hinta on voimassa, kun tilauksella on yksi tilaaja. Jos tilaajia on useampi, veloitamme lisähintaa laskutuksesta 30 € / tilaus.
 • Palvelun hintaan lisätään lisäksi kilometrikorvaus toteutuneiden ajomäärien mukaisesti välillä lähin toimisto – kohde – lähin toimisto 0,91 €/km.
Hinta (sis. alv):

Huoneistoalamittauksen tarkoituksena on selvittää asunnon standardin mukainen huoneistoala

Yhtiöjärjestyksessä ilmoitettu tai kiinteistön omistajalla oleva huoneistoalatieto ei ole aina luotettava, sillä vanhoissa rakennuksissa asunnon pinta-alatieto on voitu alun perin laskea vaihtelevin perustein. Pinta-ala on voinut myös muuttua asuntojen laajennusten, muutosten tai yhtiöjärjestyksen muutoksien yhteydessä.

 • Huoneistoala mitataan lasermittauskalustolla luotettavasti ja tarkasti SFS-standardin mukaisesti, RT 12-11055 -kortin mukaisesti.
 • Mittauksista toimitetaan kirjallinen raportti, joka sisältää tehtävän kuvauksen, huoneistoalan, mittausperusteet sekä tarkkuuden määrittelyn.
Huoneistoala on tärkeä tieto asuntokaupassa.

Tarkka ja luotettava huoneistoalamittaus

Huoneistoalamittaus on rahanarvoinen tieto asunnon myyjälle ja ostajalle. Tarkalla ja luotettavalla lasermittauskalustolla varmistutaan kodin huoneistoalasta. Pinta-ala mitataan ulkoseinien ja huoneistojen välisten seinien huoneiston puoleisten pintojen mukaisesti. Saadusta pinta-alasta vähennetään kantavien seinien alle jäävä ala, savu- ja putkihormien alat, välipohjan aukkojen alat sekä alle 1600 mm korkeiden huoneiden osat.

Huoneistoalanmittauksen hyödyt

 • Tarkalla ja luotettavalla mittauksella selviää kodin todellinen huoneistoala.
 • Ajankohtainen tieto huoneistoalasta auttaa kodin hinnoittelussa.
 • Omakotitalojen jäljellä olevan rakennusoikeuden määrä pystytään selvittämään huoneistoalamittauksen avulla.
 • Mittauksesta toimitetaan asiakkaalle kirjallinen raportti, joka sisältää huoneistoalatiedot jatkokäyttöä varten.

Mitä mittauksesta saatava raportti sisältää?

 • Mittausperusteet.
 • Huoneistoalan.
 • Muut tilat, joita ei lasketa huoneistoalaan sekä niiden pinta-alat.
 • Perusteet millä tilat on luokiteltu huoneistoalaan tai muuhun alaan kuuluvaksi.

Lisäpalvelut

 • Lisähintaan ja eritilauksesta on mahdollista mitata myös rakennuksen käytetty kerrosala.

Miten valmistautua huoneistoalamittaukseen?

Huoneistoalamittauksen tilaajan tulee hankkia ennen mittauksen toteuttamista seuraavat asiakirjat ja tehtävä suositellut valmistelut mitattavaan kohteeseen.

 • Uusin olemassa oleva 1:100 tai 1:50 pohjapiirroskopio mitattavasta huoneistosta, sillä kantavien rakenteiden ja hormien sijainnin arviointi ilman piirustuksia on epävarmaa.
 • Tiedot mahdollisista laajennuksista ja tilojen käyttötarkoituksesta.
 • Rakennepiirustukset, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Mikäli tiloissa on runsaasti irtaimistoa, tulisi irtaimistoa siirtää niin, että seinien nurkat ja seinäpinnat ovat pääosin näkyvissä.

Huomioitavia seikkoja

 • Huoneistoalamittaus suoritetaan yhdellä käyntikerralla niillä edellytyksillä, mitkä sillä hetkellä vallitsevat. Vaikka mittausta ei pystyttäisi tilaajasta johtuvista syistä kaikista tiloista suorittamaan, veloitetaan mittauksesta täysi hinta.
 • Huoneistoalamittaus suoritetaan laser-etäisyysmittaria, sekä mittanauhaa apuna käyttäen. Mittaustarkkuus riippuu mittalaitteen tyypistä, mutta laser-etäisyysmittareilla mittavirheen suuruus on enintään ± 3 mm.
 • SFS 5139 (RT 12-11055) standardin mukaan huoneistoalaan lasketaan standardin mukaisen huonekorkeuden kriteerit täyttävät tilat, vaikka ne eivät muutoin täyttäisi asuinhuoneen määritelmiä esimerkiksi ikkunoiden, lattian ja maanpinnan tasoeron tai huoneen minimipinta-alan suhteen ja olisivat käytännössä aputiloja sekä riippumatta siitä ovatko tilat kylmiä vai lämmitettyjä.
 • Kunnan ja kaupungin rakennusvalvontaviranomaisilla voi olla eri kunnissa ja kaupungeissa erilaisia tulkintoja siitä, mitkä tilat lasketaan huoneistoalaan. Rakennusvalvontaviranomaisten määrittelemä huoneistoala on sen vuoksi syytä tarvittaessa kysyä kyseisen kunnan tai kaupungin viranomaisilta. Asiaa selvitettäessä on hyvä esittää huoneistoalamittauksen raportti, jossa eri kriteerit täyttävien tilojen pinta-alat on eritelty.

Ladattavat materiaalit

Huoneistoalamittauksen Palvelukuvaus

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.