Raksystemsin asiantuntijat apunasi putkistojen kunnon tutkimisessa ja kuvauksissa!
Vesijohto- ja viemäriputkistot sekä salaojat

Tutkimukset kaikenikäisiin kiinteistöihin

Tarjoamme vesijohto- ja viemäriputkistojen kuvauksia ja kuntotutkimuksia rakennusaikaisista tarkistuksista remonttien ennakointiin ja laadunvarmistamiseen. Teemme myös salaojajärjestelmien kuntotutkimuksia. Palvelemme pientalon omistajia, taloyhtiöitä, isojen kiinteistöjen omistajia ja kiinteistömanagereita.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Putkiston kuntotutkimus

Kaikkien vähintään 25 vuotta sitten putkistojensa uusineiden tai valmistuneiden taloyhtiöiden ja isojen kiinteistöjen tulisi tutkituttaa vesi- ja viemäriverkostonsa kunto säännöllisin väliajoin.

Suositeltuun tutkimustiheyteen vaikuttaa putkiston ikä ja esiintynyt vuodot sekä niiden vakavuus.

Putkiston kuntotutkimus tuo luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi ja määrittelee putkiremontin ajankohdan. Ennakoivalla kiinteistönpidolla voi säästää jopa 30 prosenttia remonttikustannuksissa.

Putkiston kuntotutkimus sisältää:

 • röntgenkuvaukset,
 • pohja- ja tonttiviemärin sisäpuolisen kuvauksen,
 • kuntotutkimusraportin ja
 • raportin esittelyn.

Rakennusaikainen putkiston kuvaus

Rakennuttamisvaiheessa putkistoon voi jäädä piiloon asennusvirheitä tai ongelmakohtia, jotka aiheuttavat ongelmia  rakennuksen käyttöönoton jälkeen ja tuovat siten lisätöitä.

Tarjoamme rakennuttajille puolueetonta rakentamisenaikaista laadunvarmistusta, joka toteutetaan rakenteita rikkomattomin menetelmin esimerkiksi röntgenkuvausta hyödyntäen. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja kohteen mukaan.

Tarjoamme palvelua pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Ota rohkeasti yhteyttä, jos teillä on tarvetta useamman kohteen tarkastamiselle jossakin muualla päin Suomea!

Jätä tarjouspyyntö

1-vuotistarkastuksen ennakkotarkastus putkistoille

Vastakäyttöönotetussa kiinteistössä ensimmäiset kaksi vuotta vaativat erityistä tarkkaavaisuutta mahdollisen puutteiden ja virheiden suhteen, sillä niistä on reklamoitava nopeasti rakennuttajalle.

Putkistojen kuntotutkimusten tarve on kasvanut uusissa ja nuorissa kiinteistöissä, mikä vuoksi tarjoamme taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille myös räätälöitävissä olevaa 1-vuotistarkastuksen ennakkotarkastusta sekä vesijohto- että viemäriputkistoille.

Tarjoamme palvelua pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Ota rohkeasti yhteyttä, jos teillä on tarvetta useamman kohteen tarkastamiselle jossakin muualla päin Suomea!

 

Jätä tarjouspyyntö
Raksystemsiltä viemäreiden 10-vuotistarkastuksen ennakotarkastukset

10-vuotistarkastuksen ennakkotarkastus putkistoille

Kiinteistön 10-vuotistarkastukseen valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa.

Tarjoamme taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille räätälöitävissä olevaa 10-vuotistarkastuksen ennakkotarkastusta sekä vesijohto- että viemäriputkistoille.

Tarjoamme palvelua pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Ota rohkeasti yhteyttä, jos teillä on tarvetta useamman kohteen tarkastamiselle jossakin muualla päin Suomea!

 

Jätä tarjouspyyntö
Raksystemsin asiantuntijat apunasi putkistojen kunnon tutkimuksissa.

Sukitettujen putkistojen kuvaus

Sukitettujen viemäriputkien ja viemäreiden kuntotutkimus on suositeltavaa tehdä ensimmäisen kerran ennen kuin urakoitsijan takuuaika päättyy. Näin kiinteistönomistaja ehtii reklamoida mahdollisista virheistä urakoitsijalle ajoissa.

Puolueettomalla, ulkopuolisen tahon suorittamalla putkien kuvauksella voidaan varmistaa, että työ on tehty niin kuin sovittu. Pieleen mennyt sukitus voi aiheuttaa lisävahinkoa ja jopa uudelleenkorjaustarpeen. Sukitettujen putkistojen kuntoa on suotava seurata kuvauksin 5–10 vuoden välein.

Sukitettujen putkistojen kuvaus sisältää:

 • pohja- ja tonttiviemärin sisäpuolisen kuvauksen,
 • pystyviemäreiden kuvaukset,
 • huoneistohaaroituksien kuvauksia,
 • lattiakaivojen tarkistuksen,
 • urakoitsijan toimittamien putkistojen kuvausmateriaalin ja urakanaikaisten pöytäkirjojen tarkastuksen
 • kuntotutkimusraportin ja sen esittelyn.

Tarjoamme palvelua pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Jos teillä on tarvetta useamman kiinteistön tai taloyhtiön yhteistilaukselle muualta päin Suomea, ota rohkeasti yhteyttä!

Jätä tarjouspyyntö
Yhä uudemmissa kiinteistöissä on ongelmia putkistossa ja putkirikkoja. Raksystemsin asiantuntijat tutkivat viemärikaivoa.

Viemärijärjestelmän kuntotutkimus

Viemärijärjestelmän kuntoa kannattaa tutkia jo rakennus- ja kiinteistön luovutusvaiheessa. Ensimmäinen huoltovälisuosituksen mukainen tutkimus on viiden vuoden iässä ja seuraava 10-vuotistarkastuksen yhteydessä.

Vanhemmissa kiinteistöissä kuntotutkimus on suotavaa tehdä 10 vuoden välein kiinteistön elinkaaren loppuun saakka.

Viemärijärjestelmän kuntotutkimukseen kuuluu muun muassa

 • riskikohtien arviointi ja tutkimuksen laajuuden määrittäminen
 • putkien sisäpuolinen videokuvaus
 • liitostapojen, kannakoinnin ja palokatkojen tarkastus
 • kaivojen ja niiden pohjakourujen tarkastus
 • mahdollisten poikkeavien hajujen selvittäminen
 • kuntotutkimusraportti ja sen esittely.

Palvelu on räätälöitävissä ja siihen on liitettävissä läpivalaisukuvaukset. Tarjoamme palvelua pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Jos teillä on tarvetta useamman kiinteistön tai taloyhtiön yhteistilaukselle muualta päin Suomea, ota rohkeasti yhteyttä!

Jätä tarjouspyyntö
Raksystemsin asiantuntijat apunasi putkistojen kunnon tutkimisessa ja kuvauksissa!

Muut putkistoihin liittyvät palvelumme

Kiinteistön sadevesiputkisto, salaojat sekä viemärit suositellaan huudeltavan 15 vuoden välein.

 • Toteutamme salaojajärjestelmien toimivuuden tarkastuksia sekä puhdistuksia korkeapainehuuhtelulla.
 • Tarjoamme palvelua Etelä-Suomen alueella Pirkanmaa mukaan lukien. Jos teillä on tarvetta useamman kiinteistön tai taloyhtiön yhteistilaukselle muualta päin Suomea, ota rohkeasti yhteyttä!

Putkiston läpivalaisu- eli röntgenkuvauksella nähdään pintaa syvemmälle. Se auttaa ymmärtämään ongelmien taustalla olevia syitä ja valitsemaan oikeat korjausmenetelmät.

 • Röntgenkuvaus on suositeltavaa tehdä viimeistään, kun taloyhtiön putkisto on 25–30-vuotias. Kuvaus on putkiston iästä riippumatta tarpeen, mikäli talossa on ollut vuotoja pistesyöpymien tai vastaavien muodossa.
 • Tarjoamme palvelua pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Jos teillä on tarvetta useamman kiinteistön tai taloyhtiön yhteistilaukselle muualta päin Suomea, ota rohkeasti yhteyttä!
Jätä tarjouspyyntö

Salaojajärjestelmien kuntotutkimukset

Salaojajärjestelmän kuntotutkimuksella saadaan selkeä kuva salaojaputkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaustarpeista. Kuntotutkimuksen avulla selvitetään salaojajärjestelmän korkotasot suhteessa rakennuksen perustuksiin eli se, voiko järjestelmä aiheuttaa kosteusvaurioita talon perustuksille.

Salaojajärjestelmän kuntotutkimus on suotava teettää kohteesta riippuen 5–10 vuoden välein.

Kuntotutkimukseen kuuluu muun muassa

 • salaojajärjestelmän putkien kunnon tarkastelu videokuvaamalla
 • salaojajärjestelmän korkeusaseman tarkastelu
 • kaivojen mittaus otantapohjaisesti
 • perustusten silmämääräinen tarkastelu maan pinnan yläpuolelta ja alapohjasta tai kellaritiloista
 • salaojajärjestelmän padotusventtiilin/pumppaamon toiminnan tarkastus
 • kuntoraportti ja sen esittely.

Tarjoamme palvelua Etelä-Suomen alueella Pirkanmaa mukaan lukien. Jos teillä on tarvetta useamman kiinteistön tai taloyhtiön yhteistilaukselle muualta päin Suomea, ota rohkeasti yhteyttä!

Jätä tarjouspyyntö