Millainen on Raksystemsin tarina?
Raksystemsin tarina

Raksystemsin vaiherikkaat vuodet

Kaikki sai alkunsa vuonna 1989

Avoimet työpaikat

Raksystemsin tarina

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n alkutaival on hyvin poikkeava, sillä hyvin harva suomalainen on lähtenyt luomaan yrittäjäuraansa suoraan koulun penkiltä. Etenkään idealla, jolle ei ollut aiempia kotimaisia esikuvia. Tarvittiin rohkeutta ja idearikkautta, jota Marko Malmivaaralla ja hänen opiskelutovereillaan oli jo tuolloin.

Elettiin 1980-lukua, aikaa jolloin rakennusalalla ja koko Suomella meni lujaa. Tämän aikakauden optimistisissa tunnelmissa parikymppisten rakentajateekkareiden porukka alkoi suunnitella yhteistä maailmanympärimatkaa.

Raksystemsin ydin on yhä yrityksen alussa

Kolmikko päätti yhdessä opiskelutovereidensa kanssa laittaa paremmaksi kuin edeltävät vuosikurssit, jotka olivat reissanneet ammatillisille tutustumiskäynneille Eurooppaan.

Talkoita oli vetämässä muutaman hengen ydinporukka: Raksystemsin pitkäaikainen toimitusjohtaja Marko Malmivaara, nykyisin media-alalla työskentelevä Jyrki Lehto ja PRKK – Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus Ry:n toimitusjohtajaksi sittemmin siirtynyt Mikko Juva.

Aktiivinen 23 opiskelijan porukka keräsi 630 000 markkaa ja kiersi maailmaa seitsemän viikkoa.

Ideasta yritykseksi

Samaan aikaan Marko Malmivaara teki diplomityötään rakennusliike HAKA:lle ja osallistui työmailla tavallisiin työpäiviin. Nuoren opiskelijan silmissä ison kankean firman klo 9 ja 14 kahvitauot ja ’vain’ työn tekeminen ilman kehitystyötä ja suurempia tavoitteita eivät tuntuneet omalta. Ajatus yrittäjyydestä alkoi itää.

Siitä havainnosta, että omat siivet olivat kantaneet opiskelijamatkan rahankeruun organisointivastuun hienosti, tuli oivallus itsensä työllistämisestä jatkossa ja pysyvästi. Yritysideoita sinkoili solkenaan, yhtenä niistä kuntotarkastuksia tekevä Raksystems, joka sitten perustettiinkin. Elettiin vuotta 1989, ja edelleen Suomen talouden näkymät olivat valoisat.

Marko Malmivaara yrityksen alkuvuosina

Raksystems aloitti ostamalla konkurssiin menneitä työmaita ja rakensi ne valmiiksi. Gryndaamista tehtiin ihan perinteisessäkin merkityksessä sekä omakotitalon rakentamisen kustannuslaskentaa. Kova tekemisen tahto ja selviytymisen vimma pitivät kellarissa sijaitsevan yrityksen pystyssä keskellä lamaa.

Vuosien saatossa muut yritykset myytiin tai lopetettiin ja työ keskitettiin Raksystemsiin.

 

 

Lue koko tarina yrityksen ensimmäisistä vuosista

Aluetoimistot ovat merkittävä osa Raksystemsiä

Vajaa kymmenen vuotta Raksystemsin perustamisen jälkeen toimintaa haluttiin lähteä laajentamaan. Jalansija pääkaupunkiseudulla oli saatu vakiinnutettua ja pahimmista laman ongelmista oli selvitty. Toimitusjohtaja Marko Malmivaara lähti etsimään kasvua yritykselleen sanomalehdissä julkaistujen työpaikkailmoitusten kautta. Tarjontaa rakennusalalla oli paljon johtuen rakennusalan matalasuhdanteesta.

Yrityksen ensimmäiset aluetoimistot perustettiin keväällä 1997 Tampereelle, Turkuun ja Lahteen.

Yrityksen johdon tavoitteena oli vauhdikas kasvu ja koska ensimmäiset aluetoimistot rullasivat omillaan, oli 1990-luvun lopulla aika perustaa liuta aluetoimistoja muillekin paikkakunnille.

Seuraavaksi toimistot avattiin Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Jyväskylässä. Muutama vuosi siitä eteenpäin juhlittiin avajaisia myös Lappeenrannassa, Vaasassa sekä Forssassa.

Organisaatiorakenteen muutokset ja laman vuodet

Vuodet 2009-2014 olivat tuloksellisesti vaikeaa aikaa. Suomen talous sakkasi mikä näkyi myös aluetoimistojen liikevaihdossa ja tuloksessa. Alueilla turvauduttiin YT-neuvotteluihinkin yhdessä vaiheessa.

Vuoden 2014 marraskuussa Raksystems Anticimex jäi historiaan ja uuden Raksystems Insinööritoimisto Oy:n organisaatiomuutosten myötä vanha aluetoimistoaluejako purettiin seuraavan vuoden aikana, mutta aluetoimistot jatkoivat vielä nykyisinkin olemassa olevalla organisaatiolla.

2010-luvulla aluetoimistojen liikevaihto ja tulos ovat kasvaneet merkittävästi ja niistä on tullut tärkeä osa Raksystemsin tulosta. Palvelulupaustamme varten aluetoimistot ovat koko yritykselle avainasemassa. Vantaan pääkonttorin lisäksi Raksystemsillä on vuonna 2018 17 aluetoimistoa.

Raksystemsin aluetoimistot ovat merkittävä osa yritystä.

Toimistomme periaatteita ovat laadun asettaminen aina ensimmäiseksi sekä se, että pyrimme aina joustamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan toiveiden mukaan. Näillä pyrimme takaamaan hyvin tehdyn työn ja tyytyväiset asiakkaat”.

– Varsinais-Suomen aluepäällikkö Janne Sampalahti

 

Lue lisää Raksystemsin aluetoimistojen synnystä

Vuodet Raksystems Anticimexinä

Vuodet 2007-2014 olivat merkityksellisiä Raksystems Insinööritoimisto Oy:n historiassa. Raksystems muodosti näiden seitsemän vuoden aikana Raksystems Anticimex Oy:n yhdessä ruotsalaisen tuholaiseläinhallinnan palveluyrityksen Anticimex Oy:n kanssa. Näiden vuosien aikana opittiin paljon uutta, mutta myös kasvettiin erilleen.

2000-luku oli aikaa, jolloin Raksystems oli saanut vakiinnutettua asemansa kuntotarkastustoiminnassa ja yrityksellä meni hyvin. Tämä herätti siihen aikaan erityisesti Ruotsissa kuntotarkastustoimintaa harjoittavan Anticimexin mielenkiinnon ja vuonna 2007 toimitusjohtaja Marko Malmivaara päätti, että on sopiva aika myydä Raksystemsin yritystoiminta Anticimexille.

Taantuma värittää alkutaipaletta

Vuodet 2007-2009 olivat haastavia vuosia sekä Suomen, että maailman taloudelle. Tähän aikaan koettiin asuntomarkkinoiden lainakriisi, joka johti maailmanlaajuiseen taantumaan. Taantuma laski rajusti mm. Suomen bruttokansantuotetta ja se vaikutti suoraan myös Raksystems Anticimexin toimintaan.

Yrityksen tulos laski ja henkilöstöä tuli vähentää. YT-neuvottelut toivat muutoksia yrityksen henkilöstöön työntekijöistä aina johtoon asti. Tämä oli vaikeaa aikaa henkilöstölle, mutta myös toimitusjohtajalle. Moni ystävä ja läheinen ihminen siirtyi pois yrityksen toiminnasta.

Vuodet Raksystems Anticimexinä olivat vaihtelevat.

Fokus muuttuu

Yhdistymisen myötä Raksystemsin fokus siirtyi yhä enemmän kuntotarkastuksista tuholaistorjuntaan. Tuholaistorjunnan lisäksi palvelurepertuaari laajeni myös kiinteistökuivaukseen ja elintarvikehygieniaan.

Seitsemän vuoden aikana kolminkertaistettiin tuholaistorjunnan liikevaihto ja siirryttiin Suomen markkinajohtajaksi.

Kun Anticimex ilmoitti vuonna 2014 tähtäävänsä yhä enemmän kansainvälisille markkinoille, oli toimitusjohtaja Marko Malmivaaran aika iskeä.  Marraskuussa 2014 toimitusjohtaja Marko Malmivaara ilmoitti ostaneensa Raksystemsin koko osakekannan Anticimex Oy:ltä.

Lue lisää vuosistamme Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:nä

Raksystems is back

Raksystems teki paluun toimitusjohtaja Marko Malmivaaran ostettua Raksystemsin osakekannan takaisin Anticimex Oy:ltä. Alku sisälsi paljon puurtamista, mutta myös iloa.

Isoin muutos oli liiketoimintojen muodostaminen, jonka myötä rakennettiin osastorakenteet ja valittiin niihin vetäjät. Syntyi neljä pääliiketoimintoa, joihin kuuluivat kuntotutkimukset, kuntotarkastukset, suunnittelu sekä rakennuttaminen ja valvonta.

Henkilökuntaan ja asiakkaisiin panostaminen oli jäänyt taka-alalle, joten niihin alettiin keskittää voimavaroja yhä enemmän lisäämällä viestintää myynnin ja markkinoinnin keinoin. Myös henkilökunnan etuja parannettiin mm. työkykyvakuutuksella ja kulttuurieduilla.

Viestinnän keskiöön otettiin mukaan uudet arvot. Tekemisen meininki, paras palvelu ja hyvinvoiva ihminen kiteyttivät erinomaisesti yrityksen toiminnan ytimen.

Lue lisää Raksystemsin paluun vuosista

Raksystemsin kasvun vuodet

Viime vuodet ovat olleet Raksystemsille vauhdikasta aikaa. Vuosina 2015-2021 yritys on kuusinkertaistanut henkilökunnan määrän ja laajentanut toimintaansa Ruotsiin hurjaa palvelurepertuaarin kasvattamista unohtamatta.

Suurin muutos tapahtui vuoden 2018 lopussa, kun MB Rahastoista tuli yrityksen pääomistaja. Kasvaneilla resursseilla päästiin laajentamaan toimintaa ja tavoittelemaan myös kansainvälisiä markkinoita. Raksystemsiä voidaankin nyt kutsua Pohjoismaiden johtavaksi kiinteistöjen hyvinvoinnin asiantuntijakonserniksi.

Yritys työllisti vuonna 2021 noin 610 asiantuntijaa, joista puolet on Suomessa ja puolet Ruotsissa.

Kasvu on ollut hurjaa! Alussa henkilökuntaa oli 100, pari vuotta sitten 350 ja nyt jo reilu 600. Olemme kasvaneet lyhyen ajan sisällä paljon, mutta yrityksessä vallitsee yhä se sama pienen yrityksen lämmin tuntu kuin alussa.”

Marko Malmivaara, toimitusjohtaja

Ota yhteyttä!

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.