Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelua pienille ja isoille taloyhtiöille

Korjaussuunnittelulla varmistetaan oikeat menetelmät, pidennetään kiinteistön elinkaarta sekä mahdollistetaan toimivat ja viihtyisät tilat.

Referenssit Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Hyvin toteutettu korjaussuunnittelu on ilmastoteko

Korjaussuunnittelulla voidaan pidentää kiinteistön elinkaarta ja tehdä rakennuksesta ympäristöystävällisempi. Lähdettäessä taloyhtiön korjaussuunnitteluprojektiin on erityisen tärkeää, että asiantuntijana on taho, joka osaa tunnistaa:

 • taloyhtiön rakennustavan ja -materiaalit sekä
 • tuntee niihin soveltuvat, nykyaikaiset ja säädösten mukaiset korjaustavat.
Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelussa otetaan huomioon myös terveellinen sisäilma

Asiantuntevalla korjaussuunnittelulla varmistetaan oikeat ja taloudelliset menetelmät, rakennuksessa olevat sisäilmahaittoja aiheuttavien haittojen poistuminen, pidennetään kiinteistön elinkaarta sekä mahdollistetaan toimivat ja viihtyisät toimintaympäristöt. Sisäilmakorjausten yhteydessä huomioidaan lisäksi valittavat turvalliset ja terveelliset sekä ekologiset rakennusmateriaalit.

Mitä korjaussuunnittelussa on otettava huomioon?

 • Tilaajan informointi ja ohjeistus kriteereistä.
 • Korjauskohteessa tilaaja asettaa tavoitteet korjausasteelle.
 • Huomioidaan rakennukselle asetetut vaatimukset, tuleva elinkaari ja riskien kantokyky.
 • Sisäilmakorjauksissa valitaan osittain korjaus, tiivistyskorjaus, ”saattohoito” tai laajat korjaustoimenpiteet sisäilmahaittojen poistamiseksi. Osittaiset korjaukset voivat koskea lyhytaikaisia korjaustoimenpiteitä mm. tilojen käytön turvaamiseksi.
 • Valitun korjausasteen mukaiset riskit käydään läpi tilaajan kanssa.
 • Tavoite ja niihin mahdollisesti sisältyvät riskit kirjataan kokousasiakirjoihin.
 • Suunnittelu ja tavoitetason asettaminen.
 • Terve Talo -kriteerit.
 • Sisäilmastoluokitus 2018.
 • Kosteudenhallinta rakennushankkeen aikana huomioiden Kuivaketju10-vaatimukset.
 • Sääsuojaus, huputus.
 • Rakennustyön puhtausluokitus.
 • Ilmanvaihtotyön puhtausluokitus.

Sisäilmasuunnittelu

Sisäilmasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, viihtyisä ja tuottava sisäympäristö. Suunnittelulla varmistetaan hankkeen turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat huomioiden tervetalorakentamisen kriteerit, kosteudenhallinnan vaatimukset, turvalliset vähäpäästöiset materiaalivalinnat, ilman vaihtuvuus ja lämpöviihtyvyys, ääniympäristön viihtyvyys ja näin estetään sisäympäristöhaittojen- ja altisteiden syntyminen.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.