Asuntokaupan kuntotarkastus

Kodin kuntotarkastuksella turvaa asuntokauppoihin.

Kuntotarkastaja antaa sinulle puolueettoman tiedon kohteen kunnosta.

Varaa kuntotarkastus nyt!

Hinta on voimassa, kun tilauksella on yksi tilaaja. Jos tilaajia on useampi, veloitamme lisähintaa laskutuksesta ja raportoinnista 30 € / tilaus.
Kaikki hinnat sis. alv 24 %.

Palvelun hintaan lisätään lisäksi kilometrikorvaus toteutuneiden ajomäärien mukaisesti välillä lähin toimisto – kohde – lähin toimisto 0,91 €/km.

Hinta (sis. alv):

Kuntotarkastus on niin asunnon myyjän kuin ostajan etu

Ennen asuntokauppaa tehty kuntotarkastus nopeuttaa parhaimmassa tapauksessa kodin myyntiaikaa ja tekee prosessista läpinäkyvämmän. Kun kodin rakennustekninen kunto on tutkittu puolueettomasti, on asunnon hinnoittelu helpompaa.

 • Toteuta kuntotarkastus hyvissä ajoin ennen asuntokauppaa.
 • Tarkastuksen tilaajana voi olla asunnon myyjä, ostaja, välittäjä tai osapuolet yhdessä. Kuntotarkastuksen maksaa ostaja, myyjä tai molemmat yhdessä.
 • Kuntotarkastus toteutetaan pintapuolisilla menetelmillä rakenteita rikkomatta.
 • Kuntotarkastuksesta toimitetaan asiakkaalle kirjallinen raportti, joka esittää kodin oleellisimmat vauriot, riskit ja puutteet sekä toimenpide-ehdotukset niiden korjaamiseksi. Tiedot turvaavat asunnon myyjän tiedonantovelvollisuutta.
 • Tarkastus toteutetaan ISO9001 -sertifioidun laatujärjestelmän ja alalla yleisesti hyväksytyn KH 90-00394 Suoritusohjeen mukaisesti.
 • Paikalliset kuntotarkastajamme palvelevat kautta Suomen.
 • Lisäturvaa asuntokauppaasi saat piilovirhevakuutuksella, Kauppaturvalla.

”Raksystemsillä on erittäin asiantuntevat ja hyvät tarkastajat. Ennakkomateriaalit ovat todella paikallaan. Suosittelen lämpimästi yritystänne – kiitos!”

Asuntokaupan kuntotarkastusasiakas Uudeltamaalta

Kuntotarkastuksella varmuus asuntokauppaan

Asuntokaupan kuntotarkastuksella saat puolueettoman tiedon kohteen kunnosta, korjaustarpeista sekä riskeistä. Kuntotarkastusraportissa esitetään tarvittavat toimenpide-ehdotukset. Kuntotarkastus nopeuttaa parhaimmassa tapauksessa kotisi myyntiä ja helpottaa ostajaa päätöksen teossa. Tarkastus turvaa myös asunnon myyjän tiedonantovelvollisuutta.

Olemme saaneet tehdä Suomessa jo reippaasti yli 150 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta!

Lataa Turvallisen asuntokaupan opas

”Tarkastaja kertoi hyvin monipuolisesti ja selkeästi taloon liittyvistä asioista ja otti kantaa asioihin monesta eri näkökulmasta, erittäin pätevää palvelua, kiitoksia.”

Asuntokaupan kuntotarkastusasiakas Pirkanmaalta
Raksystemsin asuntokaupan kuntotarkastus.

Kuntotarkastuksen sisältö

(tarkempi sisältö KH 90-00393 ja KH 90-00394)

 • Kuntotarkastuksen tilaajana voi olla asunnon omistaja, omistaja ja ostaja yhdessä tai omistajan suostumuksella ostaja tai muu kolmas osapuoli. Tilauksesta sovitaan aina kirjallisesti.
 • Tilaajaa informoidaan tilaajan vastuulla olevista valmisteluista (ks. KH 90-00393 Tilaajan ohje).
 • Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja taloautomaatiotekniikkaa arvioidaan rakennusteknisen asiantuntijan toimesta ainoastaan näkyvin osin sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella.Aikaa tarkastukseen kohteessa kuluu yleensä noin 2 – 6 tuntia. Tarkastuksen alussa tarkastaja tekee alkuhaastattelun, jossa selvitetään lähtötietoja tarkastukselle (ks. Kuntotarkastuksen RS3 haastatteluosa).
 • Kaikki näkyvät pinnat kulkuaukollisissa tiloissa, julkisivut, katto ja rakennuksen vierusta tarkastetaan Suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa aistinvaraisesti, pintapuolisesti ja rakennetta rikkomattomalla menetelmällä. Tarkastuksen yhteydessä kuntotarkastaja arvioi, onko olemassa riski piileviin virheisiin ja puutteisiin.

Mitä jos kuntotarkastaja epäilee vauriota?

 • Mikäli riski- tai vaurioepäilyn vuoksi on perusteltua, kuuluu tarkastuksen sisältöön kuntotarkastajan KH 90-00394 Suoritusohjeen mukaisesti tarpeelliseksi arvioima määrä levy- tai puurakenteeseen kosteusmittauksia 6 mm poralla poratun reiän kautta (ei kiviainesrakenteista eikä niiden taustalla olevista rakenteista) tai avauksia 115 mm rasiaporalla, jotka peitetään tutkimuksen jälkeen peitelevyllä.
 • Mikäli rakenteen kuntoa on syytä epäillä, mutta rakenteesta ei saada selvyyttä kuntotarkastusmenetelmin, suosittelee kuntotarkastaja lisätutkimuksia. Sellaisista lisätutkimuksista, jotka eivät sisälly kuntotarkastuksen sisältöön, laaditaan aina erillinen sopimus. Lisäselvitysten teettäminen on tilaajan vastuulla.
 • Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja taloautomaatiotekniikkaa arvioidaan rakennusteknisen asiantuntijan toimesta ainoastaan näkyvin osin sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella.
 • Kuntotarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti. Raportissa esitetään tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset. Raportista ilmenee havaintojen merkitys, vakavuusaste ja korjaus- tai toimenpidetarve. Raportissa kerrotaan yleisellä tasolla korjaamisen ja korjaamatta jättämisen riskit. Kuntotarkastusraporttiin liitetään kohteesta otettuja valokuvia.
 • Kuntotarkastusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly kustannusarviota tai pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa. Nämä palvelut saat tilaamalla Omakotitalon PTS:n (pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma).

Kuntotarkastuksen tarkoitus

 • Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, terveys- ja käyttöturvallisuusriskeistä, sekä niihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.
 • Kuntotarkastuksen tavoitteena on vähentää riskiä vikojen, virheiden tai vaurioiden kaupan jälkeisen paljastumisen aiheuttamaan tyytymättömyyteen tai riitaan.
 • Kuntotarkastuksen teettäminen muulloinkin kuin kaupan yhteydessä on suositeltavaa, sillä rakennusteknisen asiantuntijan ajoissa havaitseman vaurion tai puutteen korjaaminen voi tuoda tuntuvat säästöt verrattuna tilanteeseen, että vaurio tai puute olisi jäänyt huomaamatta. Kuntotarkastuksen tuottama tieto on myös oivallinen työkalu taloudelliseen kiinteistönpitoon.

Kuntotarkastuksen epävarmuustekijät

 • Kuntotarkastuksen teettäminen ei korvaa tai poista myyjälle tiedonantovelvollisuuden tai ostajalle selonottovelvollisuuden osalta lain mukaan säädettyjä vastuita, eikä myöskään muuta vastuusuhdetta sellaisista vaurioista, jotka eivät kuntotarkastuksessa selviä.
 • Koska kuntotarkastus on pääosin pintapuolinen tarkastustoimenpide, ei kuntotarkastuksen suorittaminen poista sitä mahdollisuutta, että tarkastetussa kohteessa voisi olla piileviä vaurioita, jotka eivät tarkastusmenettelyllä ole havaittavissa. Rakenteissa piileviä vaurioita ei voi havaita ellei rakenteissa ole tarkastushetkellä pinnalle näkyvää tai mittalaitteilla havaittavia merkkejä vauriosta.
 • Tilanteessa, jolloin märkätilat ovat olleet hyvin pitkään käyttämättöminä, ei kosteudentunnistimella voida arvioida rakenteiden sisällä mahdollisesti piileviä kosteusvaurioituneita rakenteita eikä rakenteen kosteusteknistä toimivuutta normaalin käytön aikana.

Milloin kuntotarkastus on ajankohtainen?

 • Kuntotarkastuksen teettäminen on ajankohtaista asuntokauppojen yhteydessä, mutta sen toteuttaminen on suositeltavaa muulloinkin kuin asuntokaupan yhteydessä.
 • Rakennusteknisen asiantuntijan ajoissa havaitseman vaurion tai puutteen korjaaminen voi tuoda tuntuvat säästöt verrattuna tilanteeseen, että vaurio tai puute olisi jäänyt huomaamatta.

Ladattavat materiaalit

Esite

Asuntokaupan kuntotarkastuksen Palvelukuvaus

Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Valmistautumisohje

Asuntokaupan kuntotarkastuksen alkuhaastattelulomake

Opas Turvalliseen asuntokauppaan

Toimitamme Tilaajan ohjeen kaikille Asuntokaupan kuntotarkastuksen tilaajillemme. Muussa tapauksessa voit ostaa sen omaan käyttöösi Rakennustiedon verkkokaupasta.

Ota yhteyttä!

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8-16.