Lapsi läppäri sylissään sängyllä, takaa ikkunasta avautuu näkymää, jossa kerrostaloja.
Kiinteistön hiililaskuri

Selvitä taloyhtiön hiilijalanjälki ja keinot sen pienentämiseen

Kiinteistön hiililaskuri auttaa taloyhtiöitä selvittämään kiinteistön hiilijalanjäljen ja tarjoaa keinoja sen pienentämiseksi. Kiinteistöjen osuus Suomen hiilijalanjäljestä on merkittävä – pienennetään lukuja yhdessä jo tänään!

Kiinteistöjen osuus on lähes kolmanneksen koko maamme hiilijalanjäljestä

Kiinteistöjen osuus Suomen päästöistä on noin 30 prosenttia, minkä vuoksi kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentäminen on keskeistä kansallisten ja globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Useilla taloyhtiöillä ei kuitenkaan ole riittävää asiantuntemusta tähän. Päästötoimet ovat puutteellisia, koska tietotaitoa ei ole riittävästi päästöjen selvittämiseen eikä niiden pienentämiskeinojen tunnistamiseen.

Ilmaston kannalta olisi kuitenkin tärkeä saada myös taloyhtiöt aktivoitua mukaan päästötalkoisiin ja löytää oikeat keinot konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Kiinteistöliiketoiminnan kannalta päästöjen selvittäminen, raportointi ja vähentäminen on usein myös kannattavaa liiketoimintaa.

Me autamme hiilijalanjäljen pienentämisessä muun muassa Kiinteistön hiililaskuri -palvelumme avulla.

Vihreäksi rapattu vanha kerrostalo puiden lomassa.

Kiinteistön hiililaskuri lyhyesti

  • Palvelu kiinteistön tai taloyhtiön päästöjen vuosittaiseen seurantaan ja vähentämiseen
  • Huomioi taloyhtiön vastuulle kuuluvat päästöt: energiankulutus, vedenkulutus, huolto- ja ylläpitotoimet, jätehuolto, remontit
  • Perustuu GHG-protokollan mukaiseen suoriteperusteiseen laskentaan ja kattaa Scope 1-3 mukaiset päästöt
  • Suoriteperusteinen laskenta, jonka taustalla Raksystemsin oma laaja tuotekehitys
  • Voidaan liittää muun muassa osaksi kuntoarviota ja energiatodistuksen laadintaa
  • Tavoitteena vuotuinen seuranta ja kehitys osaksi hiilitiekarttaa ja PTS:ää
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!
Kiinteistön rakennepiirustuksia läppärin näytöllä ja pöydällä, ihmisestä näkyy kädet koneen näppäimistöllä.

Kustannustehokas palvelu kertoo hiilijalan- ja -kädenjäljen

Hiililaskurin laskenta kattaa taloyhtiön vastuulle kuuluvat asiat ja niihin liittyvät päästöt, kuten lämmityksen, vedenkäytön, jätehuollon ja ylläpitopalvelut, eli Scope 1-3 päästöt.

Tavoitteena on seurata ja pienentää hiilijalanjälkeä vuosittain laatimalla tulosten avulla hiilitiekartta, päästövähennystavoitteet ja niiden vaatimat konkreettiset toimet.

Laskenta mittaa myös hiilikädenjälkeä eli sitä, mitkä ovat taloyhtiön positiiviset ilmastovaikutukset.

Hiilijalanjälki lasketaan suoriteperusteisesti, minkä vuoksi tulokset ovat tarkempia ja laadukkaampia kuin perinteinen kustannusperusteinen kokonaispäästöjen laskenta.

Raksystemsin laajan kehitystyön ansiosta suoriteperusteinen laskenta on saatu tehokkaaksi ja suoraviivaiseksi, ja tarvittavien lähtötietojen määrä on vähäinen.

Tämän ansiosta palvelun kustannus on maltillinen verrattuna konsulttityönä tehtävään käsinlaskentaan.

Raksystemsin kehittämä työkalu tuottaa kiinteistökohtaisen ”hiilitodistuksen”

Kiinteistön hiililaskuri on Raksystemsin kehittämä työkalu ja palvelu. Sen avulla kiinteistönomistajat ja taloyhtiöt voivat selvittää yksittäisen kiinteistönsä tai koko portfolionsa hiilijalanjäljen, saada konkreettisia ehdotuksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja koota pohjatietoa laajemman päästövähennystavoitteiden ja -tiekartan laadintaan. 

Taloyhtiö saa Kiinteistön hiililaskuri -palvelun avulla kiinteistökohtaisen ”hiilitodistuksen” eli raportin kyseisen kiinteistön vuotuisesta hiilijalanjäljestä ja keinoja sen pienentämiseen. Lisätietoja palvelusta antaa Raksystems Green Building Partnersin asiantuntija Salla Saukkoriipi, puh. +358 41 732 4374.

Alla otteita malliraportista:

Raksystemsin kiinteistön hiililaskurin malliraportista ote, jossa näkyy pylväinä, mistä kiinteistön hiilijalanjälki koostuu ja miten sitä voidaan pienentää.
Raksystemsin kiinteistön hiililaskurin malliraportti näyttää, miten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää kiinteistön eri alueilla.

Ohjaa taloyhtiön vastuullisuustyötä laadukkaalla päästötiedolla

Suurille kiinteistönomistajille päästöjen laskenta ja raportointi on jo tullut osaksi arkea. Hiililaskurin avulla päästään tässä entistä tarkemmalle ja kohdekohtaiselle tasolle, mikä parantaa ja helpottaa päästövähennysten tiekartan laadintaa ja konkreettisten keinojen määrittelyä.

Tavoitteena on, että päästölaskennasta tulisi arkipäivää myös taloyhtiöille, jolloin se saataisiin vuositasolla mukaan esimerkiksi tilinpäätösaineistoon. Tällöin seurantaa tehtäisiin myös päästöjen osalta, samaan tapaan kuin seurataan kustannuksia sekä energian- ja vedenkulutusta. Kun peruskorjausten ja remonttien päästövaikutukset saadaan näkyville, niihin on mahdollista vaikuttaa myös ennakoivasti.

Kiinteistön hiililaskuria – työnimellä As Oy Hiililaskuri – on pilotoitu alkuvuodesta 2024 Taloyhtiöklubi-hankkeen kohteissa Vantaan Myyrmäessä ja Espoon Matinkylässä.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16