Toimimme Raksystemsillä kiinteistöjen, ihmisten ja ympäristön hyväksi myös tänä keväänä.
Rakennusten hiilijalanjälkipalvelut

Selvitetään hankkeesi hiilijalanjälki ja tehdään siitä hiilineutraali!

Kokeneet hiilijalanjälkilaskennan asiantuntijamme auttavat sinua tavoitteidesi saavuttamisessa.

Olemme olleet rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskennan edelläkävijöitä pitkään.

Vähähiilisyysasiantuntijamme ovat osallistuneet kansallisen laskentamenettelyn kehitykseen ja pilotointiin, ja olemme kehittäneet omia laskentatyökalujamme ja raporttimalleja vastataksemme alan kehitykseen. Olemme laskeneet satojen rakennusten hiilijalanjälkiä ja osallistuneet lukuisiin kilpailumenettelyihin joko toteuttajien suunnitelmien vähähiilisyyttä ohjaten tai tilaajien kilpailutusperusteita ja laatuarviointia tehden.

Rakennushankkeen hiilijalanjäljen ohjaus

Hankkeiden hiilineutraalius- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi ohjaamme suunnittelua vähähiiliseksi. Hanke- tai luonnossuunnitteluvaiheessa tehtävät, alustavat laskennat tukevat oleellisten ratkaisujen päätöksenteossa – runkoratkaisut, päärakenteet ja energiaratkaisut hyötyvät tällaisista varhaisen vaiheen vertailutarkasteluista.

Alustavan vaiheen tarkasteluissa tarjoamme myös HiiOp-palvelua: hiilijalanjäljen monitavoiteoptimointia, joka mahdollistaa kustannustehokkaat ratkaisut optimoimalla yhtä aikaa investointikustannukset, hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannukset. HiiOp perustuu kattavaan alkuvaiheen energiasimulointiin, 3D-tilamalliin sekä laajaan päästö- ja kustannustietokantaan. Erityistä on, että optimoinnissa huomioidaan yhtä aikaa elinkaaren hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät, kuten vähähiiliset rakenneratkaisut ja tuotevaihtoehdot sekä energiatehokkuusratkaisut.

Voimme tarjota vähähiilisyyden ohjausta myös myöhemmässä vaiheessa hankkeita. Suurten linjojen ollessa jo selvillä, voidaan vähähiilisyyttä edistää edelleen vaikkapa tuote- ja materiaalivalinnoilla sekä energiaratkaisun ohjaamisella.

Toteutusratkaisujen hiilijalanjälkilaskennan lisäksi olemme osallistuneet lukuisten hankkeiden kilpailukriteerien laadintaan ja laatuarviointiin. Ottamalla hiilijalanjälki sopivalla tasolla mukaan esimerkiksi arkkitehtuurikilpailuun tai SR-kilpailuun, voidaan vähähiilisyyskriteerit sovittaa muihin laatuarvioinnin perusteisiin siten, että hankkeiden hiilijalanjälkeen pystytään vaikuttamaan tarkoituksenmukaisesti.

Mihin Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta perustuu?

Tarjoamme rakennushankkeiden elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa rakennuslupasuunnitelmiin perustuen siten, että tulokseksi saadaan Suomen ympäristöministeriön asetusluonnoksen mukainen ilmastoselvitys ja materiaaliseloste. Laskenta voidaan päivittää myöhemmässä vaiheessa hanketta lähtötietojen tarkentuessa, esim. vastaanottovaiheessa.

Elinkaaren hiilijalanjälki on tarkasteltavissa kattavassa raportissa, jossa tulokset esitetään koko elinkaaren päätuloksista aina rakennusosa- ja materiaalitasolle saakka eriteltynä. Rakennusosakohtainen tuloserittely helpottaa rakenteiden päästöjen suuruusluokkien ymmärtämistä ja auttaa löytämään mahdollisia vaikutuskeinoja kohti vähähiilisempää rakentamista. Raporttimme sisältävät lisäksi tulosten sanalliset tulkinnat, jolloin havainnot eivät jää yksittäisten lukuarvojen asteelle. Raportointimallimme mahdollistaa raporttiasun muutokset asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi.

Laskennat perustuvat YM:n tuoreimpiin laskentaohjeistuksiin, kansalliseen CO2-data-päästötietokantaan ja (saatavilla olevien tuotteiden osalta) tuotekohtaisiin ympäristöselosteisiin (EPD). Laskentamenettelymme lähtötietojen hankinta on joustavaa, jolloin luotettava ja vertailukelpoinen laskentatulos saadaan jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Tyypillisimmin rakennusosien määrätietojen lähteenä käytetään tietomalleja, rakennusosa-arviota tai rakennuttajan määrälaskentaa.

Kasvava kiinnostus hiilijalanjäljen laskentaan ja sen pienentämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla liittyy oleellisesti viime vuosina tapahtuneeseen säädösohjauksen kehitykseen. Uuden rakentamislain ja ympäristöministeriön säädösten myötä ilmastoselvityksestä tulee pakollinen osa uutta rakentamislupaa vuodesta 2025 alkaen, samaan tapaan kuin energiaselvitys ja -todistus.

Hiilijalanjäljen ohjaus rakennushankkeessa.

Aluetason hiilijalanjälkitarkastelut

Laadimme hiilijalanjälkitarkasteluja myös yksittäistä rakennusta laajemmille kokonaisuuksille, kortteli- tai kaavamuutosaluetasoisesti. Aluetason laskennassa huomioidaan tarkastelualueen rakennusten hiilijalanjälki, ja sen lisäksi esi- ja infrarakentaminen, liikenteen päästöt sekä maankäytön muutosten hiilitasevaikutukset. Myös aluetason tarkasteluiden pohjalta voidaan ohjata kaavamuutoksia kohti hiilineutraaliutta etsimällä kohdekohtaisesti vaikuttavimpia vähähiilisyystoimenpiteitä.

Lisätietoja:

Teemme palvelua Raksystems GBP:n asiantunijoiden avulla. Green Building Partners Oy on osa Raksystems Groupia vuodesta 2020 lähtien.

Lisätietoja palvelusta:

Juhani Huuhtanen
Tiimipäällikkö, vähähiilisyyspalvelut
041 434 1284
juhani.huuhtanen@raksystems.fi

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16