HiiOp-palvelu avuksi rakentamisen kustannusten ja päästöjen pienentämiseksi

HiiOp-palvelu avuksi rakentamisen kustannusten ja päästöjen pienentämiseksi

HiiOp-palvelu eli hiilijalanjäljen monitavoiteoptimointi auttaa rakennuttajia ja kiinteistökehittäjiä hahmottamaan rakentamisen päästöjä kustannustehokkaasti. Monitavoiteoptimoinnin tarkoituksena on löytää rakennushankkeelle parhaat kokonaisratkaisut kustannusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Mikä on HiiOp ja kenelle palvelu on tarkoitettu?

HiiOp on Raksystemsin rakennusliikkeille kehittämä palvelu, jonka avulla pyritään löytämään parhaat yhdistelmäratkaisut rakennushankkeissa eri tavoitteiden toteutumiseksi. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi matala hiilijalanjälki sekä matalat investointi- ja elinkaarikustannukset. Parhaat tavat näiden saavuttamiseksi löydetään tarkastelemalla eri rakennevaihtoehtoja ja talotekniikan järjestelmiä.

Monitavoiteoptimointi ja HiiOp soveltuvat hyvin uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen suunnittelun alkuvaiheessa.

Monitavoiteoptimointi tasapainottaa rakentamisen investointi- ja elinkaarikustannuksia

HiiliOp-palvelussa yhdistyvät hiilijalanjäljen laskenta, investointi- ja elinkaarikustannuksen optimointi.

Palvelussa tarkastellaan kerralla suurta määrää eri yhdistelmäratkaisuja ja poimitaan joukosta sellaiset, jotka täyttävät asiakkaan vaatimukset ympäristöystävällisyyteen ja budjettiin liittyen. Lopputulemana ei tule yhtä ratkaisua, vaan joukko optimointialgoritmin mukaisia parhaita ratkaisuja, joista asiakas voi itse päättää, mihin on valmis panostamaan. Raksystemsin asiantuntijat antavat myös omat suosituksensa parhaan ratkaisun valintaan.

Usein tavoitteet voivat olla ristiriidassa keskenään, esimerkiksi vähäpäästöisiin rakenneratkaisuihin panostaminen pienentää hiilijalanjälkeä, mutta kasvattaa samalla investointi- ja elinkaarikustannuksia. Myös esimerkiksi lisäeristäminen lisää rakentamisen investointikustannuksia, mutta se voi olla taloudellisesti järkevää energiankulutuksen säästöillä perusteltuna rakennuksen pitkän elinkaaren aikana. Palvelun avulla voidaan tunnistaa ne parannukset, joihin on järkevää investoida koko elinkaaren näkökulmasta.

HiiOp-palvelussa elinkaaren hiilijalanjälkeen sisällytetään sekä rakennusmateriaalien tuotevaiheen päästöt että elinkaaren energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt.

HiiOp lyhyesti

  • Työkalu rakennushankkeen kustannusten ja hiilijalanjäljen optimointiin
  • Soveltuu hyvin uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen suunnittelun alkuvaiheessa
  • Palvelu antaa joukon yhdistelmäratkaisuja ymmärrettävässä muodossa, josta käyttäjän on helppo valita parhaat ratkaisut

Digitaalinen työkalu mahdollistaa jatkuvan kehityksen

Olemme Raksystemsillä kehittäneet raportointiohjelman, jonka avulla saadaan esitettyä monitavoiteoptimoinnin tulokset asiakkaalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Raporttiohjelman avulla on mahdollista suodattaa optimoinnin tuloksista pois sellaiset vaihtoehdot, joita ei ole järkevä toteuttaa esimerkiksi hankekohtaisten rajausten vuoksi.

Tulosten esittäminen on tehty mahdollisimman helpoksi asiakkaalle. Raskaiden raporttien sijaan tieto saadaan selkeästi esitettävään ja helposti päivitettävään muotoon, jotta suositukset ja lopputulos ovat jokaisen selkeästi ymmärrettävissä.  Työkalu luo optimoinnin tulosten perusteella kuvaajat ja taulukot, joista näkee yhdellä vilkaisulla parhaat ratkaisut ja vaihtoehdot (esim. puurakentaminen vs. betoni, maalämpö vs. kaukolämpö yms.).

Palvelua kehitetään ja päivitetään edelleen, koska kustannustiedot esim. rakennusmateriaalien ja energiahintojen osalta muuttuvat jatkuvasti.

Raksystems Green Building Services -divisioonassa käyttövaiheen LEED-sertifioinneista vastaava Mikael Nyländen teki diplomityönsä hiilijalanjäljen ja kustannuksien monitavoiteoptimoinnista, josta jatkokehitettiin myöhemmin HiiOp-palvelu.

Lisätietoja palvelusta saat Mikael Nyländeniltä numerosta 030 636 3783 tai johtavalta asiantuntijalta Sami Nevalalta numerosta 030 636 3788. tel:030 636 3783

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp