Hankesuunnittelu

Aloita korjaus- ja rakennusprojekti hankesuunnittelulla

Hankesuunnittelman avulla projektissa päästään parempaa lopputulokseen. Suunnitelma tuo myös taloudellisia säästöjä hankkeeseen ryhtyvälle.

Referenssit Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Hankesuunnittelu tuo vastauksia kysymyksiin

Raksystemsin asiantuntijat auttavat hankesuunnittelussa olipa kyseessä korjaus- tai uudisrakennushanke. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään muun muassa:

 • korjaushankkeen eri vaihtoehdot,
 • laajuus sekä
 • kustannukset.

Hankesuunnittelun kustannukset ovat pienet, mutta sitäkin tärkeämmät

Hankesuunnittelu aloitetaan, kun kiinteistön kunto ja saneeraustarpeet on ensin määritelty kuntoarvion ja pitkän tähtäimen suunnitelman avulla sekä mahdollisesti kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten jälkeen. Hankesuunnittelun tilaaja on yleisesti kiinteistön omistaja, isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus.

Hankesuunnittelussa selvitetään muun muassa korjaushankkeen eri vaihtoehdot, laajuus sekä niiden kustannukset. Hankesuunnitelman avulla yhtiö pääsee puntaroimaan eri korjausvaihtoehtoja ja valitsemaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan vaihtoehdon.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset koko korjaushankkeesta ovat vain noin 0,3-3,0 prosenttia, mutta huolellisesti toteutetun hankesuunnittelun avulla kokonaiskustannuksia voidaan vähentää merkittävästi ja luodaan pohja toteutussuunnittelulle.

Asiantuntevaan hankesuunnitteluun kannattaa panostaa, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Mitä rakennuttamistehtäviä kuuluu hankesuunnitteluvaiheeseen?

 • Toiminnan asettamien tavoitteiden selvittäminen.
 • Tervetalokriteeristön vaatimustasojen asettaminen korjaushankkeelle.
 • Kiinteistönpidon asettamien tavoitteiden selvittäminen
 • Tarvittavien haitta-aine-, asbesti- maaperä- ym. tutkimusten tilaaminen.
 • Tarvittavien lupamenettelyiden selvittäminen ja lupamenettelyiden käynnistäminen.
 • Aikataulun ja toteutustavan määrittely.
 • Tavoitteen asettaminen investointi- ja elinkaarikustannuksille sekä investointipäätöksien valmistelu.
 • Rahoituksen ja kannattavuuden selvittäminen.

Hankesuunnittelu uudisrakentamisessa

Hankesuunnittelussa asetetaan suunnitellulle rakennushankkeelle vaatimukset, jotka koskevat rakennushankkeen laajuutta, terveellisyyttä, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpidon tavoitteita. Hankesuunnittelun tilaaja on yleisesti kiinteistön omistaja, isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus.

Hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamistehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Toiminnan asettamien tavoitteiden selvittäminen.
 • Tervetalokriteeristön vaatimustasojen asettaminen.
 • Kiinteistönpidon asettamisen tavoitteiden selvittäminen
 • Tilaohjelman laatiminen.
 • Rakennuspaikan ominaisuuksien, olosuhteiden ja rakennettavuuden selvittäminen.
 • Tarvittavien kunto-, asbesti- maaperä- ym. tutkimusten tilaaminen.
 • Tarvittavien lupamenettelyiden selvittäminen ja lupamenettelyiden käynnistäminen.
 • Aikataulun ja toteutustavan määrittely.
 • Tavoitteen asettaminen investointi- ja elinkaarikustannuksille sekä investointipäätöksien valmistelu.
 • Rahoituksen ja kannattavuuden selvittäminen.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!