Energiatodistus

Onhan taloyhtiösi energiatodistus ajan tasalla?

Energiatodistuksesta on hyötyä niin hallitukselle kuin osakkeenomistajillekin.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Energiatodistus toimii pohjatietona korjaussuunnittelussa

Energiatodistuksesta saatavia tietoja voidaan käyttää hyvänä pohjatietona taloyhtiön korjaussuunnitelmille. Ajoissa suunnitellut energiaremontit mahdollistavat kauaskantoisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia taloyhtiölle.

 • Energiatodistus on lain mukaan pakollinen.
 • Todistus on voimassa 10 vuotta ja se on uusittava, ennen kuin edellisen todistuksen voimassaolo päättyy.
 • Voimassa oleva energiatodistus helpottaa taloyhtiön arkea, sillä se vaaditaan asuntokauppaa ja asunnon vuokrausta varten.
Raksystems Energiatodistus taloyhtiö

Energiatodistus tuo apua energiatehokkuuteen

Nykyinen energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuudet. Huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia sen energiatehokkuuden parantamiseksi ja mahdollistaa osakkeen ostajalle kiinteistöjen vertailun energiankulutuksen mukaan.

Valtion myöntämällä energia-avustuksella tavoitellaan vähintään kiinteistöjen 20 % energiatehokkuuden parantamista nykysäännöksistä. Avustusta myönnetään taloyhtiöille, pientalojen omistajille sekä ARA-yhteisöille 2020-2022 tai niin kauan kuin 100 miljoonan euron budjettia riittää. Kerros- ja rivitaloissa tavoitellaan 20 % ja pientaloissa 30 % parannusta.

Avustuksen myöntämiselle ARA on määrittänyt tietyt edellytykset, kun edellytykset täyttyvät on avustuksen hakijan mahdollista saada jopa 50 % avustusta hankkeen kustannuksista suunnittelutyö mukaan lukien. Energiatodistus on yksi energia-avustuksen myöntämisen edellytyksistä: todistuksella todennat kiinteistön energiatehokkuuden muutokset. Lue lisää energia-avustuksesta täällä.

Raksystems Energiatodistus taloyhtiö

”Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Laskenta tehdään kenttäkatselmuksen jälkeen, Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeet ja määräykset huomioiden. Meillä on kokemusta yli 10 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta.”

Antti Hatsala, johtava asiantuntija Energiapalvelut Raksystems

Energiatodistuksen hyödyt

Parhaan hyödyn saat, kun yhdistät energiatodistuksen Raksystemsin Kuntoarvion yhteyteen. Näin saat kokonaisvaltaisen kuvan taloyhtiön teknisestä kunnosta, energiatehokkuudesta sekä mahdollisista korjaus- tai parannusehdotuksista.

Huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa rakennuksen omistajalle toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi sekä mahdollistaa ostajaehdokkaalle kiinteistöjen vertailun kulutuksen mukaan.

Asiantuntijuus ja pätevyys

Raksystemsin asiantuntijoilla on kokemusta vuosikymmenen ajalta ja yli 10 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta. Todistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä, ja laskenta toteutetaan Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeiden ja määräyksien mukaisesti.

Laaja-alainen osaaminen ja kokemus varmistavat taloudellisesti kannattavien parannusehdotuksien laatimisen asiakkaillemme.

Energiakatselmuksen sisältö

Energiatodistus vaatii energiakatselmuksen kohteessa. Katselmuksen jälkeen suoritetaan laskenta ja valmis energiatodistus toimitetaan asiakkaalle sovitusti. Energiatodistuksen laskenta perustuu pääosin asetuksiin ja määräyksiin sekä tarkastuskäynnillä saatuihin pinta-alatietoihin tai annettuihin rakennuspiirroksiin, -suunnitelmiin ja annettuihin kulutustietoihin.

 • Tilaajalle toimitetaan Energiatodistus Palvelukuvaus, valmistautumisohje sekä haastattelulomake. Tilaajan vastuulla olevat asiat sekä tarvittavat valmistelut löydät valmistautumisohjeesta.
 • Katselmoitavan kodin kenttäkatselmuksessa kuluu aikaa noin 1-8 tuntia, kohteen koosta riippuen.
 • Energiakatselmusta ennen energiatodistuksen tilaajaa haastatellaan ja selvitetään kohteen lähtötiedot.
 • Kenttäkatselmuksen jälkeen kohteen laskenta suoritetaan. Laskelmissa huomioidaan Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeet ja määräykset.
 • Valmis energiatodistus toimitetaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti asiakkaalle.
 • Energiatodistuksen hinta sisältää yhden käyntikerran kohteessa, joka tehdään niillä edellytyksillä mitkä tarkastushetkellä vallitsevat. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että toimintaohjeita on noudatettu ja tarkastaja pääsee kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja tarkastuskohteisiin. Mikäli toimintaohjeiden noudattamatta jättämisen tai esim. talvisten sääolosuhteiden vuoksi ei voida tarkastaa kaikkia rakenneosia ja niitä tarkastetaan myöhemmin eri käynnillä, ovat tarkastukset erikseen tilattavia ja voimassa olevan hinnastomme mukaan veloitettavia lisätöitä.

Energiatodistuksen sisältö

Energiatodistuksessa esitetään muun muassa seuraavaa:

 • Rakennuksen perustiedot: nimi, osoite, rakennustunnus, valmistumisvuosi ja käyttötarkoitus.
 • E-luku, Energiatehokkuusluokka A-H luokitusasteikolla ja uudisrakennuksen tasorajalla.
 • Laskentaperusteet, muun muassa tiedot talon rakenteista ja niiden ominaisuuksista sekä lämmitysmuodosta.
 • Toteutunut energiankulutus.
 • Ostoenergian määrä energiamuotokertoimella huomioituna.
 • Energiatodistuksen laatijan tiedot ja pätevyys, sekä laatimispäivä ja voimassaoloaika.
 • Toimenpide-ehdotukset ja niiden laskennallinen vaikutus E-lukuun.

Miten valmistautua energiatodistuksen toteutukseen?

 • Tutustu valmistautumisohjeeseen ajan kanssa ja järjestä pyydetyt asiakirjat asiantuntijan käytettäväksi.
 • Ole asiantuntijan käytettävissä kohdekäynnin yhteydessä, tai varmista mahdollisen isännöitsijän käytettävyys.
 • Asiakirjat todistusta varten ovat (1-2 kohdan piirustukset ovat pakollisia ja niiden selvitystyöstä veloitamme lisätyöhinnastomme mukaisesti):
 1. Pääpiirustukset mittakaavassa
  • pohjapiirros,
  • leikkauspiirros,
  • julkisivupiirrokset.
 2. Rakennepiirustukset, rakenneluettelo ja / tai rakennustyöselvitykset.
 3. Lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset ja -työselostukset.
 4. Ilmanvaihtokoneiden ja ilmanlämpöpumppujen huoltokirjat ja muut asiakirjat.
 5. Rakennuksen energiankulutustiedot kokonaiselta kalenterivuodelta.
  • sähkö, vesi, mahdolliset polttoaineet – puu, öljy tai pelletit.

Lisäksi on hyvä etsiä esille seuraavat tiedot:

 • Huoltokirjat ja vastaavat dokumentit.
 • Tiedot tiloissa tehdyistä korjaustöistä ja niiden dokumentit.
 • Raportit tiloissa aikaisemmin tehdyistä kosteus- ja kuntoarvioista tai muista vastaavista selvityksistä.

Muuta huomioitavaa

 • Tilaajan tulee huolehtia valtuutensa tarkastuksen tilaamiseen ja siihen, että tarkastus on mahdollinen toteuttaa.
 • Kohdetta ei saa tuulettaa / jäähdyttää ennen tarkastusta eikä tarkastuksen aikana, normaali ilmanvaihto pidetään tarkastuksen ajan päällä.
 • Yhtiömuotoisessa kohteessa tilaajan tulee tiedottaa tarkistuskäynnistä taloyhtiölle ja hankkia lupa kohteen tarkastamiselle.
 • Luotamme asiakkaalta saatuihin lähtötietojen oikeellisuuteen, emme tarkista niitä erikseen.
 • Laskennallisesti energiatodistuksen ostoenergia-arvot voivat merkittävästi erota rakennuksen toteutuneista kulutusarvoista. Ero johtuu pääosin rakennuksen käyttäjien kulutustottumuksista ja laskennan energiakertoimista. Lainmukaisen energiatodistuksen tarkoituksena on saattaa kaikki energiatodistukset vertailukelpoisiksi, koska kaikki
  todistukset lasketaan samalla tavalla.
 • Toimenpidesuositukset perustuvat Raksystemsin omiin tietokantoihin ja todistuksen antajan kokemuksiin vastaavista remonteista tai toimenpiteistä. Korjaus- ja perusparannuskustannukset voivat muuttua merkittävästi kilpailuttamalla eri toimijoita ja käyttämällä asiantuntevia rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden suunnitelmia tarjouspyyntöjen perustana.

Varmista asiantuntijan turvallinen liikkuminen tiloissa

 • Isot kalusteet, tavarat, irtokaapit yms. tarkastamista rajoittava irtaimisto tulee siirtää niin, että tilojen tarkastus on mahdollista. Erityisen tärkeää on suurten esteiden siirtäminen kaikkien maanvastaisten seinien, märkätiloja rajaavien seinien ja ulkoseinien viereltä, lisäksi märkätilojen, vaatehuoneiden ja varastotilojen lattiapintojen raivaaminen näkyville.
 • Ullakkotilaan johtavien luukkujen avautuminen ja turvallinen pääsy ullakkotilaan niiden kautta tulee varmistaa etukäteen.
 • Ullakkotilassa tulee olla kulkusillat tai jokin muu turvallinen kulkutie, jota pitkin ullakkotila on tarkastettavissa kauttaaltaan.
 • Mikäli alapohjan alla on ryömintätila, tulee sinne järjestää riittävä kulkutie, niin että ryömintätilan kaikki kuljettavissa olevat osat voidaan tarkastaa.
 • Ullakkotilan ja ryömintätilan kulkureitit tulee olla vapaita ja turvallisesti kuljettavia niin, että tarkastus voidaan suorittaa ilman vaaraa todistuksen tekijän turvallisuudelle
  tai vaurioriskiä kiinteistön rakenteille, putkistoille, tms. Kesäaikana huomioitava myös ampiaispesät.
 • Vesikatolle johtavien tikkaiden, kulkusiltojen, yms. olemassaolo ja turvallisuus tulee tarkastaa vesikaton tarkastamisen mahdollistamiseksi.

Suositeltavat lisäpalvelut

 • Energiansäästökartoituksella,
 • Ilmatiiviysmittauksella,
 • Lämpökuvauksella,
 • Asuntokaupan Kuntotarkastuksella tai
 • Kuntoarviolla

saadaan merkittävää lisätietoa Energiatodistuksen tueksi. Suosittelemme lämpimästi palveluiden yhdistämistä.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.