Tilaa taloyhtiöllesi lain edellyttämä energiatodistus!
Energiatodistus

Onhan taloyhtiösi energiatodistus ajan tasalla?

Energiatodistuksesta on hyötyä niin hallitukselle kuin osakkeenomistajillekin.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Energiatodistus toimii pohjatietona korjaussuunnittelussa

Energiatodistuksesta saatavia tietoja voidaan käyttää hyvänä pohjatietona taloyhtiön korjaussuunnitelmille. Ajoissa suunnitellut energiaremontit mahdollistavat kauaskantoisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia taloyhtiölle.

 • Energiatodistus on lain mukaan pakollinen.
 • Todistus on voimassa 10 vuotta ja se on uusittava, ennen kuin edellisen todistuksen voimassaolo päättyy.
 • Voimassa oleva energiatodistus helpottaa taloyhtiön arkea, sillä se vaaditaan asuntokauppaa ja asunnon vuokrausta varten.

Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Laskenta tehdään Ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet sekä kunnan rakennusmääräykset huomioiden. Meillä on kokemusta yli 17 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta. Laaja-alainen osaaminen ja kokemus varmistavat taloudellisesti kannattavien parannusehdotuksien laatimisen.

Antti Hatsala, johtava asiantuntija Energiapalvelut Raksystems

Energiatodistuksen hyödyt

Nykyinen energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuudet.

Taloyhtiö saa parhaan hyödyn, kun se yhdistää energiatodistuksen Raksystemsin Kuntoarvion yhteyteen. Näin saadaan kokonaisvaltainen kuva taloyhtiön teknisestä kunnosta, energiatehokkuudesta sekä mahdollisista korjaus- tai parannusehdotuksista.

Huolellisesti laadittu energiatodistus osoittaa taloyhtiölle toimenpide-ehdotuksia sen energiatehokkuuden parantamiseksi sekä asunto-osakkeen ostajaehdokkaalle taloyhtiöiden vertailun energiankulutuksen mukaan.

Energiatodistuksen sisältö

Energiatodistus sisältää käynnin kohteessa. Käynnin jälkeen suoritetaan laskenta ja valmis energiatodistus toimitetaan asiakkaalle sovitusti. Energiatodistuksen laskenta perustuu pääosin asetuksiin ja määräyksiin sekä tarkastuskäynnillä saatuihin pinta-alatietoihin tai annettuihin rakennuspiirroksiin ja LVISA-suunnitelmiin.

 • Tilaajalle toimitetaan Energiatodistuksen palvelukuvaus, valmistautumisohje sekä haastattelulomake.
 • Kohdekäynnissä kuluu aikaa noin 1-8 tuntia, kohteen koosta riippuen.
 • Ennen kohdekäyntiä asiantuntija haastattelee tilaajaa ja selvittää kohteen lähtötiedot.
 • Kohdekäynnin jälkeen suoritetaan kohteen laskenta. Laskennassa huomioidaan Ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet sekä kunnan rakennusmääräykset.
 • Valmis energiatodistus toimitetaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti asiakkaalle.
 • Energiatodistuksen hinta sisältää yhden käyntikerran kohteessa, joka tehdään niillä edellytyksillä mitkä tarkastushetkellä vallitsevat.

Energiatodistuksen raportointi

Energiatodistuksessa esitetään muun muassa seuraavaa:

 • Rakennuksen perustiedot: nimi, osoite, rakennustunnus, valmistumisvuosi ja käyttötarkoitus.
 • E-luku, Energiatehokkuusluokka A-H luokitusasteikolla ja uudisrakennuksen tasorajalla.
 • Laskentaperusteet, muun muassa tiedot talon rakenteista ja niiden ominaisuuksista sekä lämmitysmuodosta.
 • Toteutunut energiankulutus (mikäli saatavilla).
 • Ostoenergian määrä energiamuotokertoimella huomioituna.
 • Energiatodistuksen laatijan tiedot ja pätevyys, sekä laatimispäivä ja voimassaoloaika.
 • Toimenpide-ehdotukset ja niiden laskennallinen vaikutus E-lukuun.

Miten valmistautua energiatodistuksen toteutukseen?

 • Tutustu valmistautumisohjeeseen ja järjestä pyydetyt asiakirjat asiantuntijan käytettäväksi.
 • Asiakirjat todistusta varten ovat:
  • Pääpiirustukset mittakaavassa (pohjapiirros, leikkauspiirros ja julkisivupiirrokset)
  • Lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset ja -työselostukset. (perustiedot)
  • Rakennepiirustukset, rakenneluettelo ja / tai rakennustyöselvitykset. (mikäli saatavilla)
  • Ilmanvaihtokoneiden ja ilmanlämpöpumppujen huoltokirjat ja muut asiakirjat. (mikäli saatavilla)
  • Rakennuksen energiankulutustiedot kokonaiselta kalenterivuodelta (sähkö, vesi, mahdolliset polttoaineet – puu, öljy tai pelletit). (mikäli saatavilla)

Lisäksi on hyvä etsiä esille seuraavat tiedot:

 • Huoltokirjat ja vastaavat dokumentit.
 • Tiedot tiloissa tehdyistä korjaustöistä ja niiden dokumentit. (isännöitsijäntodistus)
 • Raportit tiloissa aikaisemmin tehdyistä kosteus- ja kuntoarvioista tai muista vastaavista selvityksistä.

Helpota asiantuntijan työtä

 • Vesikatolle johtavien tikkaiden, kulkusiltojen, yms. olemassaolo ja turvallisuus suositellaan tarkastamaan vesikaton tarkastamisen mahdollistamiseksi.
 • Ullakkotilaan johtavien luukkujen avautuminen ja turvallinen pääsy ullakkotilaan niiden kautta suositellaan varmistamaan etukäteen.
 • Mikäli alapohjan alla on ryömintätila, suositellaan sinne järjestämään riittävä kulkutie, niin että ryömintätilan kaikki kuljettavissa olevat osat voidaan tarkastaa.
 • Ullakkotilassa tulee olla kulkusillat tai jokin muu turvallinen kulkutie, jota pitkin ullakkotila on tarkastettavissa kauttaaltaan.

Muuta huomioitavaa

 • Tilaajan tulee huolehtia valtuutensa tarkastuksen tilaamiseen ja siihen, että tarkastus on mahdollinen toteuttaa. Yhtiömuotoisessa kohteessa tilaajan tulee hankkia lupa kohteen tarkastamiselle ja mahdollisesti myös tiedottaa tarkistuskäynnistä taloyhtiötä. Myös paritaloissa tulee olla lupa kummankin huoneiston tarkistamiselle.
 • Luotamme asiakkaalta saatuihin lähtötietojen oikeellisuuteen, emme tarkista niitä erikseen.
 • Laskennallisesti energiatodistuksen ostoenergia-arvot voivat merkittävästi erota rakennuksen toteutuneista kulutusarvoista. Ero johtuu pääosin rakennuksen käyttäjien kulutustottumuksista ja laskennan energiakertoimista. Lainmukaisen energiatodistuksen tarkoituksena on saattaa kaikki energiatodistukset vertailukelpoisiksi, koska kaikki todistukset lasketaan samalla tavalla.
 • Toimenpidesuositukset perustuvat Raksystemsin omiin tietokantoihin ja todistuksen antajan kokemuksiin vastaavista remonteista tai toimenpiteistä. Korjaus- ja perusparannuskustannukset voivat muuttua merkittävästi kilpailuttamalla eri toimijoita ja käyttämällä asiantuntevia rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden suunnitelmia tarjouspyyntöjen perustana.

Suositeltavat lisäpalvelut

saadaan merkittävää lisätietoa Energiatodistuksen tueksi. Suosittelemme lämpimästi palveluiden yhdistämistä.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.