Vastuullinen Raksystems
VASTUULLISUUS RAKSYSTEMSILLÄ

Vastuullinen toimija kiinteistöjä, ihmisiä ja ympäristöä varten.

Kiinteistöjen hyvinvoinnilla on suuri merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Näemme asiantuntemuksemme ratkaisuna.

Rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaationa olemme näköalapaikalla parantamassa kiinteistöjen ja niiden käyttäjien sekä omistajien hyvinvointia, mikä vaikuttaa myös positiivisesti ympäristön hyvinvointiin.

Vastuullisuus Raksystemsillä

Vastuullisuus on pysyvä tapamme toimia. Se on päivittäinen menettelytapamme kohdatessamme asiakkaita ja kollegoita sekä toimiessamme asiantuntijoina kentällä. Se on osa arkeamme ja näkyy kaikessa toiminnassamme sekä tulevaisuuden suunnitelmissa.

Tehtävämme on auttaa kiinteistöjen omistajia huolehtimaan rakennuksistaan. Tämä edistää sekä asukkaiden että omistajien hyvinvointia. Se hyödyttää myös ympäristöä, sillä edistämme aktiivisesti vastuullisia valintoja ja arvoja. Palvelumme vähentävät rakennusten ympäristövaikutuksia ja rohkaisevat asiakkaita tekemään parempia valintoja.

Vastuullisuusraportti

Raksystemsin ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu, ja se koskee vuotta 2022. Siinä kuvataan vastuullisuuden painopistealueet sekä vastuullisuustavoitteet tuleville vuosille. Raksystemsillä vastuullisuus kulminoituu kolmeen teemaan: hyvinvoiva kiinteistö, ihminen sekä ympäristö.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme:

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Luomme jaettua lisäarvoa ja positiivisia vaikutuksia maailmaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin vuonna 2015 kansainvälisiksi toimiksi, joilla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan planeettaa sekä varmistamaan, että vuoteen 2030 mennessä kaikki saavat nauttia rauhasta ja vauraudesta.

Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössämme, minkä lisäksi olemme tunnistaneet neljä omaan vastuullisuustyömme kannalta olennaisinta tavoitetta. Näiden tavoitteiden kautta meillä on positiivinen vaikutus planeettaan ja ympäristöön.