Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimus on pitkä taival. Tehdään se yhdessä.

Sisäilma-asiantuntijoille tutkimusprosessit ovat arkipäivää.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Epäiletkö kotisi sisäilman laatua?

Sisäilmaongelmien kokonaisvaltaisella tarkastelulla varmistetaan laadukas tutkimussuunnitelma ja kuntotutkimus.  

 • Sisäilmatutkimuksen tutkimus- ja mittausmenetelminä käytetään Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisia menetelmiä. 
 • Sisäilmatutkimuksen tulokset tulkitaan Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisesti.
 • Raksystemsillä asiantuntijatiimiin kuuluu monipuolisesti eri alan ammattilaisia.

Sisäilmatutkimuksessa ei pidä kiirehtiä

Usein sisäilman tutkimusprojekti käynnistyy rakennuksen käyttäjien havaintojen vuoksi. Terveysoireet, hajut tai rakenteiden pinnoilla näkyvät muutokset aiheuttavat selvitystarpeen, mikä pyritään kaikkien etujen mukaisesti viemään maaliin mahdollisimman tehokkaasti – niin taloudellisesti kuin ajallisesti. Useat eri sisäilman epäpuhtauksien tekijät aiheuttavat hyvin samankaltaisia terveysoireita, joten niiden perusteella ei välttämättä päästä kovin tarkkaan oireiden aiheuttajan jäljille.

Toisinaan tutkimus haluttaisiin toteuttaa nopeasti mutta se ei aina ole mahdollista. Joskus kohteessa on useita riskejä, joiden kaikkien syvällinen yhtäaikainen selvittäminen olisi taloudellisesti kannattamatonta, minkä vuoksi tutkimuksia on järkevää tehdä vaiheittain. Jaksoittain selvittäminen aloitetaan todennäköisimmästä ongelman aiheuttajasta. Tämän jälkeen edetään vaiheittain muita aiheuttajia/lähteitä poissulkien.

Mitä sisäilmatutkimus sisältää?

Sisäilmatutkimukset sisältävät lähtökohtaisesti näytteenottoja ja mittauksia ilmasta ja/tai rakenteista. Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää kattavan selvityksen ilma- ja rakennetutkimusten tarpeeseen ja niistä saatavat edut ja haitat on perusteltu asiantuntevasti.

Sisäilmatutkimuksen tutkimus- ja mittausmenetelminä käytetään Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisia menetelmiä.  Sisäilmatutkimuksen tulokset tulkitaan Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisesti.

”Ensin on tiedettävä ongelman aiheuttaja. Seuraavaksi tulee selvittää ongelman aiheuttajan sijainti. Viimeiseksi siirrytään vielä selvittämään ongelman laajuutta.”

Elina Saukko, Johtava sisäilma-asiantuntija, RI YAMK, Rakennusterveysasiantuntija (RTA), Sisäilma-asiantuntija (SISA, VTT)

Sisäilmaongelmiin herätään useimmiten terveysongelmien kautta

Sisäilmaongelmat ovat yleensä monimuotoisia ja ne syntyvät useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Sisäilmatutkimuksen tarve tulee tavallisimmin eteen kiinteistössä terveysoireiden myötä.

Sisäilmatutkimustulosten tulkinta

Sisäilmatutkimuksen tutkimus- ja mittausmenetelminä käytetään Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisia menetelmiä.  Sisäilmatutkimuksen tulokset tulkitaan Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisesti.

Sisäilmatutkimus voi sisältää mm.:

 • mikrobitutkimuksia sisäilmasta tai materiaaleista,
 • kemiallisia tutkimuksia sisäilmasta tai materiaaleista,
 • rakenneavauksia ja näytteenottoja rakenteiden sisältä,
 • kosteusmittauksia rakenteista,
 • kuitu- ja pölynäytteenottoja,
 • sisäilman olosuhdemittauksia (mm. lämpötila, suht. kosteus, hiilidioksidi) ja paine-eromittauksia,
 • rakenteiden ilmavuotojen selvittämistä merkkiainekokeella,
 • ilmanvaihdon toiminnan selvityksiä.

Sisäilmatutkimuksen sisältö

 • Tarvekartoituksen mukainen kohdekäynti tai muu erikseen sovittava toimintatapa, jonka avulla voidaan kartoittaa lähtötiedot ja laatia tutkimussuunnitelma sisäilmatutkimuksesta.
 • Tilaajan vastuulla olevat valmistelut, mahdolliset asiakirjat ja tilojen käyttörajoitukset on esitetty valmistautumisohjeessa (ks. liite).
 • Sisäilmatutkimuksessa valitaan tutkittavat tilat saatujen lähtötietojen ja kohteessa tehtyjen havaintojen mukaan.
 • Sisäilmatutkimuksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset ja toimenpidesuositukset.
 • Sisäilmatutkimus tulee tilata vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua näytteenottoajankohtaa.
 • Sisäilmatutkimusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly korjauskustannusarviota.

Sisäilmatutkimuksen epävarmuustekijät

Pelkästään sisäilmasta tehdyt mittaukset eivät yleensä ole riittävä menetelmä sisäilmaongelmien selvittämisessä. Ongelmana on, että mahdollisen vaurion ja sen syyn paikallistaminen sisäilmanäytteiden tulosten perusteella on vaikeaa. Lisäksi sisäilmamittaukset ovat alttiita sisätilassa tapahtuville toiminnoille sekä sisä- ja ulkoilmaolosuhteiden muutoksille. Pitoisuudet ilmassa vaihtelevat voimakkaasti ajankohdasta ja paikasta riippuen.

Näin ollen sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyy yleensä rakenteiden ja laitteiden (mm. ilmanvaihto) kunnon ja toiminnan tutkiminen. Näytteiden otolla voidaan kuitenkin saada lisätietoa rakenteellisten ja LVI-teknisten tutkimusten tarpeelle sekä mahdollisten vaurioiden vaikutuksesta sisäilman laatuun.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.