Kuntoarvio ja PTS

Kuntoarvio on kiinteistön tärkein työkalu

Kuntoarvion ja siihen kuuluvan PTS:n avulla selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi.

Kuntoarviolla selviää kiinteistön kunto

Kuntoarvion pohjalta muodostettava 10 vuoden Pitkän Tähtäimen Suunnitelma eli PTS-ehdotus kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta. PTS-ehdotus kuuluu kuntoarvioon.

 • Kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kuntoarvio korjaustarpeiden määrittämiseksi.
 • Tarkastus toteutetaan laatujärjestelmämme ja toimitilakiinteistön RT 103096 ja RT 103097 sekä asuinrakennusten RT 103002, RT 103003 ja RT 103098  kuntoarvio-ohjeiden mukaisesti.
 • Selkeä ja kuvallinen raportti.
 • Suositeltavaa toteuttaa viiden vuoden välein.

Kuntoarvio on puolueeton tutkimus

Kuntoarvion suorittaa kolmihenkinen asiantuntijaryhmä.

Kokonaisvaltaiseen tarkastukseen kuuluu kiinteistön historiaan ja piirustuksiin tutustuminen sekä käyttäjäkysely, jonka avulla taloyhtiön tilat arvioidaan asukkaat huomioiden. Selkeä ja havainnollinen raportti on hyödyllinen kiinteistön omistajalle, kiinteistön huollolle sekä mahdolliselle asukkaalle.

Raksystemsin kuntoarvioon on saatavilla myös Lämmitystapa-lisäosa. Kyseessä on lisäpalveluna tuotettava vertailu vaihtoehtoisista lämmitystavoista, niiden kustannuksista ja vaikutuksista esimerkiksi hoitovastikkeeseen. Lisäpalveluna tuotavat puolueettomat laskelmat avaavat konkreettisesti lämmityksen osuutta kiinteistön hoitokustannuksissa ja hiilidioksidipäästöissä.

”Suunnitelmallisella kunnossapidolla taloyhtiö voi säästää korjauskustannuksissa jopa 30 %.”

Jari Marttinen, Raksystemsin Kuntotutkimukset-osaston johtaja.

Kuntoarvion pohjalta syntyy Pitkän Tähtäimen Suunnitelma

Vuonna 2010 voimaan tulleessa uudessa asunto-osakeyhtiölaissa velvoitetaan taloyhtiön hallitus esittämään yhtiökokoukselle selvitys taloyhtiön tulevista korjaustarpeista.

Kuntoarvion pohjalta ammattilaisen laatimalla Pitkän Tähtäimen Suunnitelmalla taloyhtiö ja hallitus takaavat järkevän suunnitelman sekä saavat realistiset kustannusarviot tuleviin korjaushankkeisiin seuraavalle 10 vuodelle.

PTS-ehdotuksessa jokaisesta toimenpiteestä esitetään sisältö, kustannusten laadintahetken kustannustasossa ja ajoitus. Kustannustiedot ovat suuntaa antavia ennusteita kunnossapitosuunnittelun ja budjetoinnin lähtötiedoiksi.

Suunnitelmallisen kunnossapidon avulla yllättäviltä kustannuksilta vältytään

Suunnitelmallisen kunnossapidon avulla taloyhtiö pystyy hallitusti suunnittelemaan ja ennakoimaan tulevia remonttitarpeitaan.

Pitkän Tähtäimen Suunnitelma -ehdotuksessa korjaushankkeet ajoitetaan kiireellisyyden mukaisesti tuleville vuosille, jotta taloyhtiön taloudenpito helpottuu.

Toteuttamalla remontteja yhtäaikaisesti, säästyy aikaa ja rahaa.

Ennakoivan kunnossapidon avulla taloyhtiö voi säästää jopa 30 % korjauskustannuksissa.

Kuntoarvioraportin sisältö

Kuntoarvioraportissa esitetään:

 • Kiireellistä korjausta vaativat viat.
 • Rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden korjaustarpeet.
 • Laajat uusimis- ja parannustarpeet.
 • Tiedossa olevat vauriot ja epäilykset niistä.
 • Rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden merkittävimmät vahinkoriskit.
 • Turvallisuus ja terveysriskit.
 • Kiinteistön lämmön-, veden- ja sähkönkulutus tasot tilaajan luovuttamien asiakirjojen ja tehtyjen selvitysten perusteella.
 • Kiinteistönhoidon ja ylläpidon kehitystarpeet.
 • Huolto- ja korjaushistoria sekä esiintyvät ongelmat kiinteistönomistajan edustajia, kiinteistönhoitohenkilökuntaa ja asukkaita haastattelemalla.
 • Yleinen kunto muihin kiinteistöihin verrattuna.

Kiinteistökartturi helpottaa taloyhtiön korjaushankkeiden budjetointia ja suunnittelua

Tarjoamme kuntoarvion tilaajille vuodeksi Kiinteistökartturin käyttöön. Kiinteistökartturi on taloyhtiön sähköinen palvelu, joka helpottaa hallituksen suunnittelua ja budjetointia.

Kuntoarvioraportti ja PTS-ehdotuksessa esitetyt toimenpidesuositukset viedään automaattisesti Kiinteistökartturiin.

Lue lisää Kiinteistökartturista.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.