Kuntoarvio ja PTS

Taloyhtiön tärkeimmät työkalut

Kuntoarvion avulla selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. PTS-ehdotus toimii pohjana kunnossapitotarveselvitykselle.

Referenssit Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Kuntoarvion avulla selviää taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunto

Kuntoarvion pohjalta muodostettava 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS-ehdotus kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta. Se toimii pohjana taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykselle.

 • Taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kuntoarvio korjaustarpeiden määrittämiseksi.
 • Tarkastus toteutetaan laatujärjestelmämme sekä asuinkiinteistöjen kuntoarviointiohjeiden RT 103002, RT 103003 ja RT 103098 mukaisesti kolmihenkisen asiantuntijaryhmän voimin.
 • Selkeä ja kuvallinen raportti.
 • Suositeltavaa toteuttaa viiden vuoden välein.

Taloyhtiön kuntoarvio on puolueeton tutkimus kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Raksystemsin kuntoarvioon kuuluu PTS-ehdotus, joka toimii hallituksen työvälineenä heidän luodessaan taloyhtiön kunnossapitotarveselvitystä. Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että taloyhtiön hallitus esittää vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallisen selvityksen seuraavien viiden vuoden kunnossapitotarpeesta.

Kuntoarvion suorittaa kolmihenkinen asiantuntijaryhmä ja kuntoarvio on suositeltavaa toteuttaa kiinteistöille viiden vuoden välein.

Kokonaisvaltaiseen tarkastukseen kuuluu kiinteistön historiaan ja piirustuksiin tutustuminen sekä käyttäjäkysely, jonka avulla taloyhtiön tilat arvioidaan asukkaat huomioiden.

Selkeä ja havainnollinen raportti hyödyllinen niin taloyhtiölle, isännöitsijälle kuin asukkaallekin.

”Suunnitelmallisella kunnossapidolla taloyhtiö voi säästää korjauskustannuksissa jopa 30 %.”

Jari Marttinen, osastonjohtaja: kuntotutkimukset

Kuntoarvion pohjalta syntyy pitkän tähtäimen suunnitelma

Vuonna 2010 voimaan tulleessa uudessa asunto-osakeyhtiölaissa velvoitetaan taloyhtiön hallitus esittämään yhtiökokoukselle selvitys taloyhtiön tulevista korjaustarpeista eli laatimaan kunnossapitotarveselvityksen.

Kuntoarvion pohjalta ammattilaisen laatimalla pitkän tähtäimen suunnitelmalla taloyhtiö ja hallitus takaavat järkevän suunnitelman sekä saavat realistiset kustannusarviot tuleviin korjaushankkeisiin seuraavalle 10 vuodelle.

PTS-ehdotuksessa jokaisesta toimenpiteestä esitetään sisältö, kustannusten laadintahetken kustannustasossa ja ajoitus. Kustannustiedot ovat suuntaa antavia ennusteita kunnossapitotarvesekvityksen ja budjetoinnin lähtötiedoiksi.

Suunnitelmallisen kunnossapidon avulla yllättäviltä kustannuksilta vältytään

Suunnitelmallisen kunnossapidon avulla taloyhtiö pystyy hallitusti suunnittelemaan ja ennakoimaan tulevia remonttitarpeitaan.

Pitkän tähtäimen suunnitelma -ehdotuksessa korjaushankkeet ajoitetaan kiireellisyyden mukaisesti tuleville vuosille, jotta taloyhtiön taloudenpito helpottuu.

Toteuttamalla remontteja yhtäaikaisesti, säästyy aikaa ja rahaa.

Ennakoivan kunnossapidon avulla taloyhtiö voi säästää jopa 30 % korjauskustannuksissa.

Kuntoarvioraportissa esitetään:

 • Kiireellistä korjausta vaativat viat.
 • Rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden korjaustarpeet.
 • Laajat uusimis- ja parannustarpeet.
 • Tiedossa olevat vauriot ja epäilykset niistä.
 • Rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden merkittävimmät vahinkoriskit.
 • Turvallisuus ja terveysriskit.
 • Kiinteistön lämmön-, veden- ja sähkönkulutus tasot tilaajan luovuttamien asiakirjojen ja tehtyjen selvitysten perusteella.
 • Kiinteistönhoidon ja ylläpidon kehitystarpeet.
 • Huolto- ja korjaushistoria sekä esiintyvät ongelmat kiinteistönomistajan edustajia, kiinteistönhoitohenkilökuntaa ja asukkaita haastattelemalla.
 • Yleinen kunto muihin kiinteistöihin verrattuna.

Kiinteistökartturi helpottaa taloyhtiön korjaushankkeiden budjetointia ja suunnittelua

Tarjoamme kuntoarvion tilaajille vuodeksi Kiinteistökartturin käyttöön. Kiinteistökartturi on taloyhtiön sähköinen palvelu, joka helpottaa hallituksen suunnittelua ja budjetointia.

Kuntoarvioraportti ja PTS-ehdotuksessa esitetyt toimenpidesuositukset viedään automaattisesti Kiinteistökartturiin.

Lue lisää Kiinteistökartturista.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.