One Raksystems Group - three divisions.
Liiketoiminta-alueiden esittely

Yksi konserni, kolme divisioonaa.

Jaamme palvelualueemme kolmeen liiketoiminta-alueeseen; Green Building Services, Inspections & Surveys and Project Services.

GREEN BUILDING SERVICES – Vihreän rakentamisen asialla

Kiinteistö- ja rakennusala on tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Vähähiilisellä rakentamisella ja taloudellisella suunnittelulla vaikutetaan konkreettisesti yhteisiin päästötavoitteisiin ja olemme vahvasti ohjaamassa asiakkaitamme vastuullisempaan toimintaan. Olemme vastuullisten rakentajien ja kiinteistönomistajien kumppani sekä vihreän rakentamisen konsultoinnin markkinajohtaja.

Osaamisemme kattaa kaikki rakentamisen ympäristöohjauksen elementit hankesuunnittelun tavoitteista käyttö- ja ylläpitovaiheen ympäristöasioiden hallintaan. Lisäksi meillä on vahvat näytöt kiinteistöjen ylläpidon konsultoinnista sekä toimintojen strategisesta suunnittelusta.

Vahvemman meistä tekee vielä se, että asiantuntijaorganisaatiossamme on vihreän rakentamisen asiantuntijoiden lisäksi niin ennakoivan kunnossapidon kuin kestävän suunnittelunkin asiantuntijoita ja me Raksystemsillä työskentelemme yhdessä asiakkaittemme parhaaksi!

Raksystems Green Building Services

Green Building Services pähkinänkuoressa:

 • Kiinteistöjen ympäristöluokitukset rakennushankkeille ja olemassa oleville kiinteistöille
  • Kansainväliset sertifioinnit: LEED, BREEAM, WELL
  • Kansallinen sertifiointi: RT-ympäristöluokitus
 • Energia ja elinkaarisuunnittelu sekä -ohjaus
  • Elinkaarikustannuslaskenta (LCC)
  • Elinkaariarviointi (LCA)
  • PPP-hankkeet (public-private partnership)
 • Työmaa-aikainen P1-puhtauden valvonta
 • TerveTalo-koordinointi
 • Rakennushankkeen kosteusteknisten riskien hallinta

INSPECTIONS & SURVEYS – Ennakoivan kiinteistönpidon puolesta

Kiinteistön elinkaari alkaa rakentamisesta. Jo suunnitteluvaiheessa vaikutetaan kiinteistön tulevaan kestävyyteen, huollettavuuteen sekä kustannuksiin. Myös materiaali- ja järjestelmävalinnoilla voidaan vaikuttaa rakennuksen hiilidioksidipäästöjen määrään niin rakentamis- kuin käyttövaiheessakin ja huollettavuuteen kiinteistön käytön aikana.

Kiinteistön elinkaari jatkuu rakennustyömaavaiheesta sen eliniän aikaisella hoidolla ja kunnossapidolla, aina sen purkuun asti. Rakennuksen elinkaareen mahtuu useita kunnon arvioinnin hetkiä, jotka johtavat pienempiin tai isompiin saneerauksiin. Kiinteistön hoitaminen ja kunnossapito vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja asiantuntijuutta. Kunnossapito sisältää konkreettisia toimenpiteitä kiinteistön taloudelliselle ylläpidolle mahdollistaen samalla rakennuksen terveellisyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden sekä ekologisuuden.

Parhaan taloudellisen tuloksen saamiseksi, on tärkeää ajoittaa isot korjaukset kiinteistön elinkaaren oikeaan vaiheeseen. Vain pitkäjänteisellä ja asiantuntevalla kiinteistön elinkaaren seurannalla se on mahdollista.

Raksystems Inspections & Surveys B2B-asiakkaille

Inspection & Surveys B2B pähkinänkuoressa:

 • Kuntoarviot ja Kiinteistökartturi
 • Due Diligence – palvelut
 • Kuntotutkimukset, kuten
  • Betonitutkimukset
  • LVV-tutkimukset
  • Viemäri- ja salaojakuvaukset
  • Kiinteistöjen kosteuskartoitukset
 • Sisäilmatutkimukset
 • Haitta-ainekartoitukset
 • Radontutkimukset
 • Energiapalvelut
Raksystems Inspections & Surveys B2C-asiakkaille

Inspection & Surveys B2C pähkinänkuoressa:

 • Asuntokaupan kuntotarkastus
 • Kauppaturva
 • Pientalojen kuntotutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • Pientalojen määräaikaistarkastukset ja KotiApp
 • Pinta-alamittaukset
 • Kosteuskartoitukset
 • Sisäilmatutkimukset
 • Haitta-ainekartoitukset
 • Radontutkimukset
 • Energiapalvelut

PROJECT SERVICES – Rakentamisen laadusta tinkimättä

Rakentamisen laatutyö aloitetaan jo kauan ennen rakentamista – suunnitteluvaiheessa. Ammattitaitoinen ja yhteistyötä tekevä suunnittelutyöryhmä siivittää rakennuksen hyvälle tielle. On erityisen tärkeää, että koko hankkeen ajan mukana on osaava tiimi. Rakennuttamistehtäviä hoidettaessa tulee hallita kokonaisuus mutta ohjata myös hankkeen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja toteutusta eikä rakennustyön valvonnasta tule tinkiä.

Nykyaikaisten puhtaudenhallinnan asetusten mukaisesti toteutettu rakennushanke on niin työmaahenkilöstölle kuin tulevan rakennuksen käyttäjällekin suuri etu. Puhutaan työturvallisuudesta, työterveydestä ja asumisterveydestä.

Kestävien valintojen, ammattitaitoisen ja kokeneen suunnittelijan sekä projektinjohtajan ja valvojan työ palkitaan rakennuksen elinkaaren aikana toimivana ja terveenä rakennuksena.

Raksystems Project Services

Project Services pähkinänkuoressa:

 • Uudis- ja korjaushankkeissa:
  • Arkkitehtisuunnittelu
  • Rakennesuunnittelu
  • LVISA-suunnittelu
  • Projektinjohto ja rakennuttaminen
  • Valvonnan tehtävät
  • Rakennustyön tarkkailijapalvelut
  • Puhtauden- ja kosteudenhallintakoordinaattorinpalvelut
  • Rakennusfysikaalinen asiantuntijapalvelu
 • Vuositarkastukset

Ota yhteyttä!

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.