Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.
GEOLO

KIINTEISTÖN PITKÄ ELINKAARI ALKAA MAAN ALTA.

Parasta rakennusajan olosuhteille ja kiinteistöjen hyvinvoinnille.
Gelo, logo pieni

Geolo – puhtaampaa rakentamista ja hyvinvoivia kiinteistöjä

Geolo on täysin uudenlainen tapa minimoida rakennusaikaisia CO2-päästöjä ja energiakulutusta sekä optimoida rakennusaikaisia tuotanto-olosuhteita. Geolo takaa rakennuksen hyvinvoinnin ja maksimoi sen elinkaaren mitan – kustannustehokkaasti.

Optimaalisten tuotanto-olosuhteiden toteutus yhdistettynä energiahallintaratkaisuumme muodostavat kokonaisratkaisun, joka uudistaa koko rakennusalaa.

Lisätietoja Geolosta saat Raksystems Climate Solutions Oy:n toimitusjohtaja Janne Vanhaselta puh. 041 731 4495 / janne.vanhanen@raksystems.fi sekä operatiivinen johtaja Ville Turuselta puh. +358 41 731 6775 / ville.turunen@raksystems.fi.

Geolo-työmaiden reaaliaikaiset päästösäästöt verrattuna vaihtoehtoiseen energiamuotoon

GEOLON RAKENNUSAIKAISET PÄÄSTÖSÄÄSTÖT CO2/ KG

Yhdessä kanssamme päästösäästöjä tuottamassa ovat mm.:

Rakennusliikkeet: Lapti, SRV, YIT ja Jatke
Kiinteistösijoittajat: Espoon kaupunki, Kuopion kaupunki/ Kuopion Tilapalvelut

 

Päästösäästöjä kanssamme kerryttäneet kumppanit ovat mm.: SRV, Espoon kaupunki, TAALERI Kiinteistöt, Bonava, YIT, OP Kiinteistösijoitus Oy ja Sirius Capital

Näin päästösäästimme vuonna 2023:

Geolon toteutuneet CO2-päästösäästöt 2023 = 2 043 000 CO2 kg

2023 päästösäästöt vastaavat 14 603 000 ajettua kilometriä keskipäästöisellä autolla

Tällä km-määrällä ajaa n. 365 kertaa maapallon ympäri eli yhden kierroksen joka päivä

Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.

Geolo – miten se toimii?

Geolossa yhdistyy hiilineutraalilla, uusiutuvalla maalämmöllä tuotettu rakennusaikainen energiaratkaisu ja asiantuntijoidemme suorittama tuotanto-olosuhteiden järjestelmäohjaus ja -hallinta. Ratkaisu mahdollistaa myös kesäajan jäähdytyksen ihanteellisten työskentelyolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen takaamiseksi.

Geolon avulla luomme parhaimmillaan kokonaan päästöttömät optimaaliset tuotanto-olosuhteet rakennusajalle vuodenajasta riippumatta, joka osaltaan mahdollistaa hyvinvoivat ja pitkäikäiset kiinteistöt. Ymmärrämme rakennushankkeiden kokonaisuuden ja edellytykset optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Olosuhteiden hallintaratkaisu on mahdollista toteuttaa erillisenä palveluna myös niissä kohteissa, joissa maalämpö energianlähteenä ei ole mahdollista, esimerkiksi kaukolämpökohteissa.

Laitekokonaisuuden ja toimenpiteiden suunnittelu

 • Suunnittelemme laitekokonaisuuden ja toimenpiteet optimaalisten olosuhteiden tuottamiseksi. Optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus ympäri vuoden saavutetaan Geolo lämmitys- ja jäähdytysratkaisulla, joka mahdollistaa rakenteiden tasaisen kuivumisen eikä energiaa kulu turhaan rakenteiden lämmittämiseen. Myös pintamateriaalien asennus suoritetaan oikeissa olosuhteissa, jotka vastaavat M1-päästöluokituksia.

Toimitus ja asennus työmaalle

 • Kokonaishintainen asennuspalvelumme toimittaa laitteet oikea-aikaisesti vaiheittain työmaalle. Oikein ajoitetut laitekannan toimitukset mahdollistavat rakenteiden lämmityksen aloituksen ja kuivumisprosessin käynnistyksen heti, kun rakennuksen ulkovaippa on tiivistetty väliaikaisin tai pysyvin ratkaisuin.
  • Geolo energia-asema kytketään maalämpökenttään.
  • Laitekokonaisuus asennetaan työmaalle ja kytketään etähallintajärjestelmään.
  • Asiantuntijamme ohjaavat olosuhdetta suunnitellusti läpi rakennusajan ja reagoivat mahdollisiin muutoksiin ennakoivasti.

Laitekokonaisuuden optimointi

 • Optimoimme laitteiston määrän CO2-päästöjen, energiankulutuksen sekä tavoiteltujen olosuhteiden ja aikataulullisten tavoitteiden mukaisesti. Tällä varmistamme oikean kaluston määrän tuotannon etenemisen mukaan ja mahdollistamme oikeiden olosuhteiden kautta aikataulussa pysymisen. Tuotamme näin säästöä kokonaiskustannuksiin.
  • Toteutamme lämpimän ilman kierrätyksen ja puhdistuksen.
  • Laitteiston määrää säädetään tarpeen mukaan.
  • Laitteiden huoltokäynnit ja tarkastukset toteutetaan tarvittaessa.
  • Kosteuden siirtyminen rakenteissa ja korvaus- sekä poistoilman ohjaus on hallittua.

Laitteiston ylläpito ja käyttötarpeen päättyminen

 • Laitteisto puretaan pois sitä mukaa, kun käyttötarve kohteessa poistuu. Käyttötarvetta seuraamme kohteen edistymisen ja etukäteissuunnitelman pohjalta. Varmistamme matkan varrella laitteiston toimivuuden läpi käyttöajan ja suoritamme tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Raportointi ja laadunvarmistusmittaukset

 • Laadunvarmistusmittaukset toteutetaan tekemämme kosteusmittaussuunnitelman mukaisesti noudattaen voimassa olevia hyvän rakentamistavan mukaisia viimeisimpiä hyväksyttyjä ohjeistuksia.
 • Raportointi kuuluu kokonaisuuteen koko hankkeen ajan kohteelle nimetyn yhteyshenkilön välityksellä.
 • Raportoimme sovitut ja tarvittavat asiat kohteen edetessä suunnitellusti. Loppuraportissa kootaan kokonaisuus toteutuksesta ja saavutetuista tuloksista yhteen ja käydään läpi asiakkaamme kanssa.

Ladattavat materiaalit

GEOLO-esite

Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.

Oikeissa olosuhteissa suoritettu rakentaminen

 • Säästää energiaa ja vähentää rakennusaikaisia päästöjä.
 • Turvaa rakenteiden osalta edellytykset hyvälle sisäilmalle.
 • Varmistaa loppukäyttäjälle turvallisen ja terveellisen kiinteistön.
 • Tukee ympäristösertifiointien saavuttamista.
 • Auttaa pysymään aikataulussa.
 • Auttaa pitämään laadun korkealla.
 • Vähentää reklamaatioita ja takuukorjauksien tarvetta.
 • Muodostaa rakennusprosessiin parempaa ennustettavuutta ja sitä kautta mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen.
 • Tarkentaa rakennusprojektin aikataulua, jolloin mahdollistetaan siirtyminen eri työvaiheiden välillä oikea-aikaisesti.
Pyydä tarjous
Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.

Kasvavat ilmasto- ja ympäristövaatimukset rakennusteollisuudessa

Rakennusteollisuudessa vastuullisen ja vähäpäästöisen toiminnan merkitys korostuu jatkossa asiakkaiden vaatimustason kasvaessa, rakennuslupia haettaessa ja kiristyvän päästökaupan myötä. Toimintaa ohjaa vahvasti myös ilmastonmuutokselle asetettu maksimi lämpötilannousu, 1,5 astetta. Rakennusteollisuuden tulee vähentää merkittävästi rakennusprosessin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lähitulevaisuudessa. Työmaiden päästöjen vähentäminen edellyttää totuttujen käytäntöjen muuttamista ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä. Geolo on ratkaisu, joka mullistaa rakennusalan.

Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.

Vaikutukset ympäristöön, rakennusteollisuuteen ja kiinteistöjen omistajiin

Geolon vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on merkittävä, kun huomioidaan palvelukokonaisuutemme mahdollistamat päästösäästöt, energiankulutuksen minimointi sekä terveiden ja hyvinvoivien kiinteistöjen elinkaaren maksimointi.

Saavutettava lopputulos tukee rakennusliikkeiden ja kiinteistön omistajien vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Loppukäyttäjille tämä tarkoittaa elämistä ja työskentelyä terveissä ja hyvinvoivissa kiinteistöissä.

Ota yhteyttä

Operoimme ja kehitämme ratkaisujamme
yhdessä alan johtavien toimijoiden kanssa.

Rototec on Euroopan suurin geoenergiaratkaisujen toimittaja ja alan innovatiivinen uudistaja. Rototecin kokonaisvaltainen konsepti kattaa koko prosessin energiajärjestelmän konsultoinnista ja suunnittelusta asennukseen.

Konsulttitoimisto Enersys Oy on asiantuntija- ja suunnittelutoimisto, joka tarjoaa palveluita uusiutuviin energiamuotoihin koko elinkaaren ajalle. Lämpöpumppujärjestelmiemme perustana on korkea osaaminen talotekniikan eri osa-alueilla, mukaan lukien kylmätekniikassa.

El-Björn tuottaa ja suunnittelee rakennusteollisuuteen ja teollisuuden ylläpitoon väliaikaisia sekä kiinteitä sähkö-, valaistus-, lämpö-, ja kuivaushuonetuotteita.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.