Energiatehokas asunto auttaa sinua säästämään.
Energiansäästökartoitus

Kohti energiatehokasta asumista

Energiansäästökartoitus on palvelu, joka auttaa tilaajaa selvittämään rakennuksen kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Energiansäästökartoitus räätälöidään taloyhtiön tarpeisiin sopivaksi

Energiansäästökartoitus on monipuolinen taloyhtiöiden palvelu, joka on räätälöitävissä taloyhtiön tarpeiden mukaisesti. Kartoitukseen voi valita alla olevista sisällöistä sopivimman:

 • energiatodistus,
 • energia-avustus – ammattilaisen apu hakuprosessiin,
 • lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvitys ja/tai
 • U-arvon mittaus.
Raksystems energiansäästökartoitus.

Aloita energiansäästö asiantuntijan avulla

Energiansäästökartoitus on palvelu, joka auttaa tilaajaa selvittämään rakennuksen kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet tuomalla esille toimenpiteiden kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalit helppolukuisilla taulukoilla ja kaavioilla. Palvelu on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Nykyaikainen energiatodistus sisältyy palveluun asiakkaan niin toivoessa. Lisäksi asiakas voi valita palveluun energia-avustuksen valtion rahoittamaa tukirahan hakuprosessia varten, Lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvityksen, Ilmatiiviysmittauksen sekä kylmän sään aikaan U-arvon mittauksen ja kevyen lämpökamerahavainnoinnin.

Valtion energia-avustuksella on tarkoitus parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta

Valtion myöntämällä energia-avustuksella tavoitellaan vähintään kiinteistöjen 20 % energiatehokkuuden parantamista nykysäännöksistä. Avustusta myönnetään taloyhtiöille, pientalojen omistajille sekä ARA-yhteisöille 2020-2022 tai niin kauan kuin 100 miljoonan euron budjettia riittää. Kerros- ja rivitaloissa tavoitellaan 20 % ja pientaloissa 30 % parannusta. Prosentuaaliset muutokset tarkoittavat E-lukuun seuraavanlaisia muutoksia:

RakennustyyppiYm:n asetuksen vähimmäistasoAvustuksen lisävaatimusVaadittu parannus yhteensä
Kerrostalo15 %20 %32 %
Rivitalo20 %20 %36 %
Omakoti-, pari- ja ketjutalo20 %30 %44 %
Energia-avustuksen altion edellyttämät vähimmäistason parannukset -taulukko.

Avustuksen myöntämiselle ARA on määrittänyt tietyt edellytykset, kun edellytykset täyttyvät on avustuksen hakijan mahdollista saada jopa 50 % avustusta hankkeen kustannuksista suunnittelutyö mukaan lukien.

Autamme sinua energia-avustuksen hakemisessa: Energiansäästökartoituksella saat ammattilaisen avun hakuprosessiin sisältäen E-luku- ja -todistuslaskelmat. Lue lisää energia-avustuksesta tästä.

Tunnetko energiankulutuksesi?

Energiansäästökartoitus perustuu aina Raksystemsin tekemään kohdekäyntiin sekä energiatodistus- ja talotekniikan elinkaarilaskelmiin, missä huomioidaan myös rakenteiden rakennusfyysinen toimintaperiaate.

Energiansäästökartoitus koostuu neljästä valinnaisesta osa-alueesta:

 1. Lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvityksessä puolueeton asiantuntija tekee energiansäästöpotentiaalilaskelmat eri lämmitystavoille, antaa tarjouspyynnöt omistajien toiveet huomioiden ja avustaa omistajia teknisissä kysymyksissä. Tyypillisesti tässä selvitetään säästömahdollisuuksia, kun siirrytään öljy- tai kaukolämmöstä lämpöpumpputekniikkaan.
 2. Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi. Energia-avustuksiin on budjetoitu vuosina 2020-2022 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tuen myöntää valtion Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA). Energiansäästökartoituksella saat ammattilaisen avun hakuprosessiin sisältäen E-luku- ja -todistuslaskelmat.
 3. Energiatodistuksen avulla saadaan yleiskuva rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuuksista sekä standardikäyttöön perustuva ostoenergianmäärä. Energiatodistus tulee olla olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.
 4. Kylmän sään aikaan U-arvon mittauksella saadaan selville rakenteiden todellinen lämmönjohtokyky, jolloin laskelmat ovat merkittävästi tarkempia.

Lisäksi suosittelemme lisätutkimuksiksi Ilmatiiviysmittausta ja kylmän sään aikaan rakennuksen kevyttä lämpökamerahavainnointia.

Raksystems energiansäästökartoitus taulukointi ostoenergian säästöosuuksista

Mikä on Energiansäästökartoitus?

Energiansäästötoimenpiteet on koettu monesti kiinteistön omistajien keskuudessa haasteelliseksi julkisuudessa käytettävien eriävien kannattavuustietojen vaihtelevuuden takia. Kilowattitunti ei kerro kiinteistön omistajalle juurikaan mitään, mutta eurot kertovat. Energiansäästökartoitus on tarkoitettu auttamaan tämän haasteen kanssa.

Energiansäästökartoituksen tarkoitus

Energiansäästökartoitus on palvelu, joka auttaa tilaajaa selvittämään rakennuksen kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet tuomalla esille toimenpiteiden kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalit yksinkertaisilla taulukoilla ja kaavioilla. Energiansäästökartoitus ja sen osa-alueet ovat aina räätälöitävissä asiakkaan toiveen mukaan.

Energiansäästökartoituksen sisältö

Energiansäästökartoitus perustuu aina Raksystemsin tekemään kohdekäyntiin sekä energiatodistus- ja talotekniikan elinkaarilaskelmiin missä huomioidaan myös rakenteiden rakennusfyysinen toimintaperiaate.

Energiansäästökartoitus koostuu neljästä valinnaisesta osa-alueesta, jotka ovat:

 • Energiatodistus

Energiatodistuksen avulla saadaan yleiskuva rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien ominaisuuksista sekä standardikäyttöön perustuva ostoenergianmäärä. Energiatodistus tulee olla olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

 • Energia-avustus

Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi. Avustuksiin on budjetoitu vuosina 2020-2022 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tuen myöntää valtion Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA). Energiansäästökartoituksella saat ammattilaisen avun hakuprosessiin
sisältäen E-luku- ja -todistuslaskelmat.

 • Lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvitys

Lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvityksessä puolueeton asiantuntija tekee energiansäästöpotentiaalilaskelmat eri lämmitystavoille, antaa tarjouspyynnöt omistajien toiveet huomioiden ja avustaa omistajia teknisissä kysymyksissä. Tyypillisesti tässä selvitetään säästömahdollisuuksia, kun siirrytään öljy- tai kaukolämmöstä lämpöpumpputekniikkaan.

 • U-arvon mittaus

Kylmän sään aikaan U-arvon mittauksella saadaan selville rakenteiden todellinen lämmönjohtokyky, jolloin laskelmat ovat merkittävästi tarkempia. Lisäksi suosittelemme lisätutkimuksiksi Ilmatiiviysmittausta ja kylmän sään aikaan.

Lisätietoa Energiansäästökartoituksesta

 • Toimenpidesuositukset ja niiden kustannukset perustuvat Raksystems Insinööritoimisto Oy:n omiin tietokantoihin ja todistuksen antajan kokemuksiin vastaavista remonteista tai toimenpiteistä, joten ilmoitetut toimenpidesuositukset ja niiden kustannukset ovat aina yleisluontoisia. Korjaus- ja perusparannuskustannukset voivat muuttua merkittävästi kilpailuttamalla eri toimijoita ja käyttämällä asiantuntevia rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden suunnitelmia tarjouspyyntöjen perustana.
 • Energiansäästökartoitus ei ole hanke- tai toteutussuunnitelma vaan toimii yleensä pohjana ja päätöksentekovälineenä tarkemmalle suunnittelulle. Tarjoamme aina erikseen tarjousten kilpailutuksen, hanke-/toteutussuunnitelmat sekä valvonnan energiansäästökartoituksen perusteella.
 • Pientalojen osalta laskennallisen energiatodistuksen ostoenergia-arvot voivat merkittävästi erota rakennuksen toteutuneista kulutusarvoista. Ero johtuu pääosin rakennuksen käyttäjien kulutustottumuksista, todistuslaskennan perustumisesta rakennuksen standardien mukaiseen käyttöön tai esimerkiksi siitä, että suuremmissa kohteissa kuten asunto-osakeyhtiöissä ei käyttäjäsähkön kulutusta ole tilastoitu kokonaiskulutukseen. Isoissa kohteissa hyödynnämme aina normeerattuja toteutuneita kulutuksia.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.