Raksystems sähköjärjestelmien kuntotutkimus taloyhtiö
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus

Sähköjärjestelmien turvallinen käyttö

Olemme yhä enenevissä määrin riippuvaisia sähkölaitteiden toimivuudesta. Siksi on tärkeää, että huolehdimme sähköjärjestelmien säännöllisestä tarkastamisesta ja turvallisesta käytöstä.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Tutki taloyhtiön sähköjärjestelmät ajoissa

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitkä sähkölaitteistot tai niiden osat on tarpeen uusia, tai korjata vahvavirtajärjestelmien osalta ja milloin tämän tulisi tapahtua.

  • Sähköjärjestelmien kuntotutkimus suositellaan teettäväksi, mikäli sähköjärjestelmissä on ilmennyt ongelmia tai rakennukseen on suunnitteilla muita isompia saneerauksia.
  • Tutkimus suoritetaan ST-kortin 97-00 sähköjärjestelmien kuntotutkimus sekä ko. asiakirjaan liittyvän malliraportin mukaisesti soveltuvilta osin.

Raksystems sähköjärjestelmien kuntotutkimus taloyhtiö

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus säännöllisin väliajoin

Olemme yhä enenevissä määrin riippuvaisia sähkölaitteiden toimivuudesta. Niin lämmitysjärjestelmämme, ilmanvaihtomme kuin datayhteytemmekin vaativat sähköjärjestelmien luotettavaa toimivuutta. Se takaa myös turvallisen ja laadukkaan elämisen kodeissamme. Siksi on tärkeää, että huolehdimme sähköjärjestelmien säännöllisestä tarkastamisesta ja takaamme näin niiden käyttökunnon.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus suositellaan teettäväksi, mikäli sähköjärjestelmissä on ilmennyt ongelmia tai rakennukseen on suunnitteilla muita isompia saneerauksia. On taloudellisesti kannattavaa yhdistää sähköjärjestelmien uusiminen muiden isojen saneerausten yhteyteen.

Miksi sähköjärjestelmien kuntotutkimus kannattaa tehdä?

Kuntotutkimuksen perusteella selvitetään kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmien kunto kokonaisuudessaan, mahdolliset sähköturvallisuuspuutteet sekä vaurioiden ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuus ja sijainti. Kuntotutkimuksen laajuus on pistokoeluontoinen, painottuen oleellisimpiin sektoreihin sähkö- ja telejakeluverkkojen osilta.

Tutkimus suoritetaan ST-kortin 97-00 sähköjärjestelmien kuntotutkimus sekä ko. asiakirjaan liittyvän malliraportin mukaisesti soveltuvilta osin. Kuntotutkimuksen perusteella annetaan korjaustapasuositukset käyttöikä- ja kustannusarvioineen.

Miten kuntotutkimus tehdään?

Sähkö- ja teleteknisissä kuntotutkimuksissa tarkastetaan sähkölaitteistoja käyttäen apuna erilaisia mittausvälineitä, kuten esimerkiksi asennustestereitä, pihtivirtamittareita, valaistusvoimakkuusmittareita, sähköverkon laadun analysaattoreita ja lämpökameraa. Kaikissa sähköteknisissä tutkimuksissa keskitytään järjestelmien uusimistarpeiden lisäksi mm. sähkö- ja paloturvallisuuteen ja niiden parantamiseen.

Sähkökuntotutkimukset räätälöidään tarkastettavalle kiinteistölle sopiviksi. Sähköjärjestelmien kuntotutkimus voi koostua esimerkiksi sähkökeskusten lämpökuvauksista ja analysaattorimittauksista. Kiinteistössä voidaan tutkia myös esimerkiksi puhelin- ja yhteisantennijärjestelmät, mikäli niissä on havaittu oleellisia ongelmia.

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme sähkö- ja teleteknisiin kuntotutkimuksiin aina sähköalan asiantuntijoita.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen sisältö

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitkä sähkölaitteistot tai niiden osat on tarpeen uusia, tai korjata vahvavirtajärjestelmien osalta ja milloin tämän tulisi tapahtua. Sähköjärjestelmän kuntotutkimus on perinteistä rakennuksen kuntoarviota tarkempi tutkimus. Tutkimuksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset perustuvat suoritettuihin mittauksiin ja havaintoihin. Mittausten ja havaintojen määrä ja tutkimusten laajuus määräytyy kiinteistön järjestelmien laajuuden mukaan. Kuntotutkimukseen ei kuulu kiinteistössä esiintyvien ongelmien yksityiskohtaista selvittämistä. Kuntotutkimukseen ei myös kuulu korjausten tarkempi suunnittelu. Tutkimus antaa kuitenkin perustietoa korjausten suunnittelua ja suoritusta varten.

Yleisimmät mittaustekniset toimenpiteet:

  • Jännite- ja virtamittaukset, pääkeskus pistokoeluontoisesti mitaten.
  • Oikosulkuvirtamittaukset, pääkeskus ja muut tilat pistokoeluonteisesti mitaten.
  • Pääkeskus tarkastetaan silmämääräisesti, pääsulakkeiden lämpötila mitataan.
  • Silmämääräinen havainnointi, arviointi.
  • Valaistusmittaukset pistokoeluonteisesti mitaten.
  • Sähkökeskusten lämpötilojen mittaus myös pääsulakkeiden lisäksi pistokoeluontoisesti lämpökameralla tai infrapunalämpömittarin avulla.

Kuntotutkimuksessa selvitetään sähköjärjestelmien kunto mittauksilla, silmämääräistä arviointia ja suunnitelmapiirustuksia käyttäen. Yllämainitut mittaukset suoritetaan turvallisuusnäkökohtia silmällä pitäen.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen suorittamisen yhteyteen on usein kustannustehokasta yhdistää esimerkiksi sähköjärjestelmän määräaikaistarkastus sellaisiin kohteisiin, joihin se on lakisääteistä teettää. Esimerkiksi yleisesti maatiloille, logistiikka- ja toimistorakennuksiin, ostoskeskuksiin sekä yleisesti kaikkiin kiinteistöihin, joissa on muita kuin pelkkiä asuinhuoneistoja ja minkä pääsulakkeen nimellisvirta on yli 35A.

Yleisemmin lakisääteisen sähköjärjestelmien määräaikaistarkastuksen tarkastusväli on 15 vuotta.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen raportointi

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksessa esille tulleet korjaustarpeet esitetään kirjallisessa raportissa. Raportti laaditaan kiinteistössä suoritettavan kuntotutkimuksen kiinteistökierroksen perusteella. Kuntotutkimusraportissa noudatetaan soveltuvin osin Sähköinfo Oy:n kuntotutkimusmallia.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!