As Oy Hiililaskuri -palvelu taloyhtiön hiilijalanjäljen pienentämiseen

As Oy Hiililaskuri -palvelu taloyhtiön hiilijalanjäljen pienentämiseen

Raksystemsin kehittämä As Oy Hiililaskuri -palvelu lanseerataan kuluvan kesän aikana. Sen tavoitteena on saada päästöt mukaan taloyhtiön tilinpäätösaineistoon ja osaksi vuotuista seurantaa. Visiona on löytää taloyhtiöille keinoja vähentää merkittävästi päästöjään, ja lopulta vaikuttaa Suomen päästökannan pienenemiseen.

Mikä on hiililaskuri ja miten taloyhtiö hyötyy siitä?

Taloyhtiön hiililaskuri on työkalu, jolla taloyhtiöt voivat selvittää oman hiilijalanjälkensä, saada konkreettisia ehdotuksia sen pienentämiseksi ja parantaa energiatehokkuuttaan erilaisilla suositelluilla toimenpiteillä.

Rakennusten osuus Suomen päästöistä on noin 30 %. Taloyhtiöiden päästöjen merkitys koko päästökannalle on huomattava, kun yli 60 % asunnoista sijaitsee taloyhtiöissä.

Rakennusten osuus Suomen päästöistä on noin 30 %. Taloyhtiöiden päästöjen merkitys koko päästökannalle on huomattava, kun yli 60 % asunnoista sijaitsee taloyhtiöissä. Tilanne on kuitenkin se, että monessa taloyhtiössä on osaamispulaa alan asiantuntijuudesta. Päästötoimet ovat puutteellisia, koska ei löydy riittävästi tietotaitoa siihen, kuinka päästöjä olisi mahdollista pienentää taloyhtiöissä. Tiedon lisäksi tärkeää on saada aktivoitua taloyhtiöt mukaan päästötalkoisiin ja löytää oikeat keinot konkreettisten tulosten saavuttamiseen.

Hiililaskuri-palvelulla pyritään taklaamaan tämä taloyhtiöiden tiedon puutteen ongelma. Laskenta kattaa taloyhtiöiden vastuulle kuuluvat asiat ja niihin liittyvät päästöt, kuten lämmityksen, jätehuollon ja ylläpitopalvelut. Tavoitteena on seurata ja pienentää hiilijalanjälkeä vuosittain esimerkiksi vuositavoitteiden avulla. Laskenta tulee mittaamaan myös hiilikädenjälkeä eli sitä, mitä hiilijalanjälkeen positiivisesti vaikuttavia toimia taloyhtiö tekee.

Hiililaskurin avulla saadaan päästöt läpinäkyväksi ja raportointi säännölliseksi sekä annetaan taloyhtiöille mahdollisuuksia ja toimenpide-ehdotuksia päästöjen seuraamiseen. Sitä käyttäen selviää se potentiaalinen säästötaso, mikä on mahdollista saavuttaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi vedenkulutuksen vähentämisellä, kierrätyksen tehostamisella ja lämmitysjärjestelmän muuttamisella.

As Oy Hiililaskuri lyhyesti

  • Työkalu taloyhtiön päästöjen vuosittaiseen seurantaan ja vähentämiseen
  • Laskuri huomioi taloyhtiön vastuulle kuuluvat päästöt (energiankulutus, vedenkulutus, huolto- ja ylläpitotoimet, jätehuolto, remontit)
  • Laskennan laatimisen jälkeen taloyhtiön on itse mahdollista tarkastella tuloksia
  • Voidaan mm. liittää osaksi kuntoarviota ja energiatodistuksen laadintaa

Tavoitteena vuotuinen seuranta ja kehitys osaksi PTS:ää

Palvelu perustuu taloyhtiön antamiin lähtötietoihin, jonka pohjalta laskelmat päästöistä tehdään. Lähtötietojen kysely pyritään saamaan mahdollisimman selkokieliseksi. Raksystemsillä on tehty kattavaa tutkimustyötä itse kerätyn päästödatan saamiseksi. Se on tarkempaa ja laadukkaampaa kuin yleisistä datalähteistä saatava tieto.

”Hiililaskuri huomioi esim. päästöt, joihin taloyhtiö voi vaikuttaa ja mitkä ovat heidän vastuullaan. Näitä ovat huoltotoimet, ylläpitotoimet, jätehuollot ja remonttihankkeet. Ajatuksena on, että taloyhtiö voi itse selvittää tuloksia jatkossa ja seurata päästöjen kehitystä vuositasolla”, palvelun kehittäjä ja Raksystemsin Green Building Services -divisioonan asiantuntija Jonna Tappola kertoo.

”Lähdimme tekemään pitkälti sitä, mitä olimme itse ajatelleet, mutta toiveet ja tarpeet ovat tulleet isännöitsijätoimistoilta suoraan. Kehitystyön tuloksena syntyi hiililaskuri, joka on toimiva tapa jatkuvaan päästöjen seurantaan ja niiden vähentämiseen. Raportti tuloksista toimitetaan asiakkaalle muutamassa päivässä lähtötietojen toimittamisesta. Laskennan lopputulemana asiakas saa tulokset ja ehdotukset toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi”, Tappola kuvailee.

”Tällä hetkellä meillä on ensimmäisen asiakkaan kanssa viimeistelyvaihe laskennan kanssa meneillään. Nykytilan tuloksen lisäksi on arvioitu parannuspotentiaalia, eli mitä olisi mahdollista tehdä päästöjen vähentämiseksi. Taloyhtiön lähtötiedot huomioiden suositellaan juuri heille sopivia toimia niin, että heidän on mahdollista löytää keinot päästöjen pienentämiseen”, Tappola jatkaa.

Mihin suuntaan As Oy Hiililaskurin kehitys on menossa?

Yhtenä kehitystavoitteena on, että päästölaskennasta tulisi arkipäivää myös taloyhtiöille, jolloin se saataisiin vuositasolla mukaan esimerkiksi tilinpäätösaineistoon. Tällöin seurantaa tehtäisiin myös päästöjen osalta, samaan tapaan kuin seurataan kustannuksia sekä energian- ja vedenkulutusta. Kun peruskorjausten ja remonttien päästövaikutukset saadaan näkyville, niihin on mahdollista vaikuttaa myös ennakoivasti.

”Tavoitteena on integroida laskenta osaksi käytössä olevia kiinteistötietojärjestelmiä, mikä mahdollistaisi palvelun skaalautumisen ja helppouden sekä kasvattaisi sen vaikuttavuutta. Jos palvelu saadaan käyttöön riittävän monelle taloyhtiölle, saadaan myös näkyvä päästövähennys yhteiskunnallisesti aikaan”, palvelun vetäjänä toiminut, hankkeiden ympäristösertifiointien osastopäällikkö Simo Skogberg kuvailee.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistöalan toimijoihin verrattuna taloyhtiöillä riittää vielä kirittävää vastuullisuusasioissa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. ”Palvelua jatkokehitetään edelleen osana normaalia kehitystyötä, mm. tekemällä jatkossa vertailua samantyyppisten kohteiden välillä. Pyrkimyksenämme on tehdä palvelu ja vastuullisuusasiat helposti lähestyttäväksi niin taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille, kuin palveluntarjoajille ja huoltoyhtiöille. Tällaisilla keinoilla voidaan parhaassa tapauksessa saada iso merkitys ja vaikutus aikaan yksittäisissä taloyhtiöissä jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin”, Tappola summaa.

Kiinnostuitko? Lisätietoja palvelusta saat osastopäälliköltämme Simo Skogbergilta puh. 040 554 3579

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp