Piilovirhevakuutus Kauppaturva turvaa asuntokaupan

Asuntokaupan jälkeen ilmenneet ongelmat saattavat johtaa tilanteisiin, jossa ei sen paremmin ostaja kuin myyjäkään ole sellaisessa asemassa, johon he olivat ennen asuntokauppaa pyrkineet. Ilman kattavia lähtötietoja ei myöskään voida tietää, mikä on ollut kiinteistön todellinen kunto kaupantekovaiheessa ja mitä olisi pitänyt ottaa huomioon. Mielipiteitä on siis enemmän kuin varsinaisia faktoja, mikä vie osapuolia vain kauemmas sovinnosta. Raksystemsin tavoitteena on sujuvoittaa sekä tuoda varmuutta ja läpinäkyvyyttä asuntokauppaan.

”Vuonna 2015 markkinoille tuotu Raksystemsin Kauppaturva-vakuutus on otettu markkinoilla niin kiinteistövälittäjien kuin myyjienkin parissa erittäin hyvin vastaan. Tuotteessa tehtiin myös selkeitä vakuutusteknisiä parannuksia luopumalla ikäpoistoista ja ottamalla korvauspiiriin myös myyjälle mahdollisesti aiheutuvat puolustusasianajokulut. Uuden Raksystemsin Kauppaturvavakuutuksen menekki kasvoikin ensimmäisen vuoden aikana n. 20 %. Ensimmäisen vuoden aikana vakuutuksen osalta on käsitelty n. 40 piilovirhevahinkoa, joiden osalta annetuista korvauspäätöksistä ei toistaiseksi ole vastaanotettu yhtään valitusta tai viety yhtään korvauspäätöstä Kuluttajariitalautakunnan vakuutusjaoksen käsiteltäväksi. Korvauksia on maksettu ja varauksia tehty tähän mennessä n. 300.000 €. Vuodelle 2017 myynnin odotetaan kasvavan lähes kaksinkertaiseksi”, kertoo Raksystemsin toimitusjohtaja Marko Malmivaara.

Lisääntynyt kuluttajatietoisuus kannustaa palveluntarjoajia parempiin suorituksiin

Asuntokauppamäärien kasvu heijastuu suoraan kuntotarkastusten ja piilovirhevakuutusten määrään. Kuluttajat ovat valveutuneempia ja uutisotsikot homekodeista puhuttavat. Raksystemsin piilovirhevakuutuksen myynnin kasvu on osoitus kuluttajien halusta turvata sujuva ja riskitön asuntokauppa. Otsikoihin on noussut esimerkkejä purkukuntoisista hometaloista, joista seuranneet vuosien riitelyt ovat väsyttäneet osapuolet niin henkisesti kuin taloudellisestikin.  Samalla kuitenkin unohdetaan, että valtaosa asuntokaupoista sujuu mutkattomasti juuri siksi, että kaupan osapuolilla on ollut käytössään luotettava ja puolueeton kuntotarkastaja.

Kuntotarkastus on edellytys Kauppaturvavakuutukselle, sillä ilman kuntotarkastusraportin tarjoamia tietoja korvausvaateen puolueeton käsittely olisi mahdotonta. Piilovirhevakuutuksen ottamisen edellytyksenä on Raksystemsin kuntotarkastus, sillä se noudattaa ISO 9001 laatujärjestelmän standardia ja alalla hyväksyttyä KH 90-00394 suoritusohjetta.

Piilovirhevakuutus pelastanut useita asuntokauppoja

Tarjolla olevan vakuutuksen avulla on onnistuttu palauttamaan kaupan osapuolet siihen asemaan, johon he ovat asuntokauppaa tehtäessä pyrkineet. Esimerkiksi eräs ostaja kertoo epäilleensä kodissaan homeongelmaa, mikä sai hänet tekemään vahinkoilmoituksen. Koeavauksissa alapohjan rakenteen huomattiin poikkeavan huomattavasti piirustuksien mukaisesta rakenteesta ja alapohjan olevan kosteusvaurioitunut. Ostajalle hyvitettiin yli 20 000 euroa ja virheet alapohjan rakenteissa korjattiin.

”Korvauksen hakeminen sujui mallikkaasti ja olen erittäin tyytyväinen vakuutuskäsittelijäämme. Vakuuskäsittelijän ohjeet olivat hyvät ja asia eteni nopeasti. Korvausperusteet olivat selkeät ja pysyivät muuttumattomina prosessin alusta loppuun. Suosittelisin piilovirhevakuutusta erityisesti vanhan talon myyjälle, jolla ei ole kokemusta rakennusalalta tai joka ei tunne talon rakenteita, kertoo ostaja.

Toisessa tapauksessa asiakas teetti tutkimuksia ostamaansa omakotitaloon epäiltyään talossaan homeongelmaa. Tutkimuksissa todettiin, että heikon sisäilman syynä olivat kosteus- ja mikrobivauriot ulko- ja väliseinien alaosien rakennusmateriaaleissa. Rakennusvirheet olivat tutkimuksen mukaan syntyneet jo ennen kiinteistön hallinnan luovutusta. Kiinteistön myyjä oli ottanut piilovirhevakuutuksen ja ostajalle hyvitettiin syntyneet vahingot.

”Todella hyvä turva perheelle, joka ostaa ensimmäisen omakotitalonsa, kertoo kolmas tyytyväinen ostaja, joka sai korvauksia kodistaan löydetyistä homevaurioista. Tarkastaja saatiin paikalle muutamassa päivässä ja saimme korvauksia, joihin olimme erittäin tyytyväisiä. Suosittelen ehdottomasti piilovirhevakuutusta”, hän jatkaa.

Kolmannessa tapauksessa ostaja ryhtyi remontoimaan juuri ostamaansa omakotitaloa. Parkettien ja eristeiden poiston yhteydessä selvisi, että koko talon perustus oli halki. Asia ei millään pystytty havaitsemaan kuntotarkastuksessa, sillä asia ei näkynyt millään tavoin näkynyt kivijalassa ulospäin, eikä vanhassa parketissa ollut kosteusjälkiä tai merkkejä kohonneesta kosteudesta. Kohteelle oli otettu Raksystems Kauppaturvavakuutus.

”Ilman vakuutusta ei perheellämme tai mahdollisesti myyjälläkään olisi ollut taloudellisia mahdollisuuksia hoitaa asiaa kuntoon. Kiinteistö tuettiin ja perustuksista jyrsittiin n. 1 m matkalta kaistale halkeaman ympäriltä, perustuksen alla olleet täyttömaata tarkistettiin, eristeet vaihdettiin ja haljennut osa perustusta valettiin uudelleen. Vakuutus korvasi koko kyseisen toimen kokonaiskustannukset, jotka olivat n. 50.000 €. Vahingonkäsittely sujui todella mallikkaasti ja osapuolet pidettiin koko ajan tietoisena korvauskäsittelyn etenemisestä sekä autettiin myös korjaustoimien suunnittelussa urakoitsijoiden kanssa.”

Vastuullista asiantuntijapalvelua asiakkaan tarpeisiin

Kuluttajalle kiinteistökauppa saattaa tuntua monimutkaiselta. Kauppaturvavakuutus tarvittavine kuntotarkastuksineen on syntynyt palvelemaan kiinteistökaupan osapuolia sekä valvomaan suomalaisen kansallisomaisuuden parasta etua. Viime kädessä on kyse toimialasta, jossa rakennusalan teknisellä osaamisella ja vastuullisella liiketoiminnalla on mahdollisuus edistää suomalaista hyvinvointia. Kaupan kohteet eivät ole määrämittaisia liukuhihnatuotteita, vaan jokainen kohde on tarkastettava ja vakuutettava yksilöllisesti.

Tutustu lisää Kauppaturvaan täällä.

Yhteystiedot ja tarkemmat tiedot vakuutuksesta täällä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp