Motivan energiakatselmukset

Parannetaan yhdessä kiinteistöjesi energiatehokkuutta!

Kokeneiden asiantuntijoidemme avulla löydetään merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot säästää energiaa ja vähentää energiakustannuksia.

Mikä on Motivan energiakatselmus?

Motivan energiakatselmus tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energian- ja vedenkulutuksen jakautumisesta. Katselmusraportti paikallistaa kohteen energian- ja vedenkäytön säästöpotentiaalin ja ohjaa kiinteistön omistajaa energiankäytön säännöllisessä seurannassa.

Kiinteistön energiakatselmuksessa tehdään tarvittavat kerta- ja trendimittaukset prosesseista ja sisäolosuhteista, ja se toteutetaan tyypillisesti yhteistyössä kohteen ylläpitohenkilöstön kanssa. Energia-analyysin, mittausten ja kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen pohjalta saadaan selkeä yhteenveto parannustoimenpiteistä, vaadituista investoinneista ja säästöpotentiaalista järjestelmittäin ja energialajeittain.

Tyypillinen säästöpotentiaali toimisto- ja liikerakennuksissa on 10-15 prosenttia vuotuisista energian- ja vedenkäytön kustannuksista.

Teemme myös lain mukaan pakollisia Suuryritysten energiakatselmuksia
Ympäristösertifikaatti nostaa kiinteistön imagoa.

Motivan energiakatselmuksissa huomioidaan talotekniikka sekä energiatehokkuus

Motivan energiakatselmustoiminnan painopiste on ohjeiden mukaan LVIA- ja sähköteknisissä järjestelmissä, minkä vuoksi jokaisessa energiakatselmointikohteessa tulee olla erikseen nimettynä omat vastuuhenkilöt lvia- ja sähkötekniikan osalta. Vaikka Motivan katselmustoiminnan pääpainopiste onkin taloteknisissä järjestelmissä, niin myös Motivan mallin mukaisessa katselmustoiminnassa otetaan huomioon myös kiinteistön ulkovaipan energiatehokkuus, koska suurin osa hukkaan menevästä lämmöstä häviää yläpohjan kautta.

Kiinteistöjohtamisen toimintojen kehittämisen hankkeet ovat lähtökohdiltaan kaikkein yksilöllisimpiä.

Motivan energiakatselmusten raportointi

Motivan energiakatselmustoiminnan mukaisissa raporteissa lasketaan esitetyille energiansäästötoimenpiteille budjettiarviot kustannuksista sekä niiden oletetuista takaisinmaksuajoista. Raporteissa esitetään myös, mikäli ko. järjestelmän osat ovat muutoinkin jo lähitulevaisuudessa tulossa elinkaariensa loppuun, jolloin kokonaistaloudellisesti järkevintä on uusia joitakin järjestelmiä jo aiemmin.

Laadimme Motivan mukaiset energiakatselmus- ja energiakatsastusraportit Motivan mallien ja ohjeistuksien mukaan.

Laadimme Motivan mukaisia energiakatselmuksia ja energiakatsastuksia sekä Motivan mallista poikkeavia katselmuksia jo yli 15 vuoden kokemuksella. Niin energiakatselmuksen kuin energiakatsastuksenkin yhteydessä on mahdollista laatia asiakkaiden tarpeiden mukaan myös 10 vuotta voimassa oleva energiatodistus.

Asiakkainamme Motivan mukaisissa energiakatselmuksissa ovat mm. kunnat ja kaupungit sekä yksityisen sektorin toimijat. Energiakatselmus on hyvä yhdistää ympäristösertifioinnin yhteyteen.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Lue lisää!