Putkistojen korkeapainehuuhtelu

Huolehdi putkistojen kunnosta säännöllisesti

Korkeapainehuuhtelun avulla ennaltaehkäistään kiinteistöjen putkistojen ongelmia.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Korkeapainehuuhtelulla pidennetään kiinteistön putkistojen käyttöikää

Sadevesiputkisto, salaojat sekä viemärit suositellaan huuhdeltavan 15 vuoden välein. Toteutamme salaojajärjestelmien toimivuuden tarkastuksia sekä puhdistuksia korkeapainehuuhtelulla.

 • Tarvittaessa huuhtelulla voidaan myös selvittää putkiston ongelmien taustalla olevat syyt – puhdistetut putket kuvataan ja tarvittavilla lisätoimenpiteillä ongelmakohdat paikallistetaan.
 • Korkeapainehuuhtelua ei suositella suoritettavan talvikuukausina.
 • Putkistojen korkeapainehuuhtelu soveltuu niin isoille kuin pienille kiinteistöille.
Kiinteistön sähkötekninen määräaikaistarkastus

Millloin putkiston korkeapainehuuhtelu suositellaan tehtäväksi?

Sadevesiputkiston huuhtelua suositellaan yleensä, kun hiekkaa tai muuta irtoainesta on kertynyt alue-, tontti- ja pohjaviemäreihin. Myös sadevesikaivojen tulviminen, hajulukon pulputtaminen tai jätevesiviemäreiden vetämättömyys ovat merkkejä huuhtelun tarpeellisuudesta.

Toteutamme korkeapainehuuhteluita Etelä-Suomessa, Pirkanmaa mukaan lukien.

”Putkistojen kuntotutkimuksiin liittyvät palvelut sopivat mille tahansa kodille tai kiinteistölle. Tarkka ja selkeä raportointi toimenpide-ehdotuksineen, on asiakkaan etu kiinteistön kunnossapidossa.”

Kalle Lehtinen, Raksystemsin viemäriverkoston asiantuntija

Putkistojen korkeapainehuuhtelun tarkoitus

Korkeapainehuuhtelu suoritetaan yleensä kuntotarkastuksen yhteydessä. Huuhtelu on keino ennaltaehkäistä suurien ongelmien syntymistä. Tarvittaessa huuhtelulla voidaan myös selvittää putkiston ongelmien taustalla olevat syyt.

Putkistojen korkeapainehuuhtelun sisältö

Korkeapainehuuhtelu suoritetaan tilaajan kanssa ennakkoon sovitussa laajuudessa. Korkeapainepesurin työskentelypaine on 50-150 bar. Putkistojen korkeapainehuuhtelu suoritetaan kiinteistön vedellä.

Putkistojen korkeapainehuuhtelussa putkien ja viemäreiden kunto varmistetaan ensin kuvaamalla ne sisäpuolelta. Näin varmistutaan siitä, että huuhtelu on mahdollista toteuttaa. Huuhtelua varten putkiston tulee olla rakenteellisesti kunnossa.

Yleisesti jäte- tai sadevesijärjestelmän pumppukaivossa sijaitseva pumppu ja sen paineinen putkiosuus eivät kuulu painehuuhtelun piiriin.

Raportointi

Putkiston korkeapainehuuhtelusta luovutetaan asiakkaalle kirjallinen raportti, johon liitetään mahdollinen kuvamateriaali, asemakuva sekä kaivovälipöytäkirjat havaintoineen.

Viemärit

 • Ongelmatilanteissa viemärit kuvataan ensimmäiseksi likaisina, jotta putkiston kunnosta varmistutaan ja tukokset saadaan paikallistettua. Tukokset ja mahdolliset irtokertymät ja viemärilima huuhdellaan pois, jotta putkiston kunto voidaan tarkistaa perusteellisesti. Tämän jälkeen linjat kuvataan puhtaina laadun ja kunnon varmistamiseksi.
 • Viemärit puhdistetaan korkeapainepesurilla ja ylimääräinen roska poistetaan kuivamärkäimurilla. Jätteet tyhjennetään tilaajan kierrätysastiaan.
 • Orgaaninen jäte lasketaan kunnan viemäristöön.

Sadevesiputkisto ja salaojat

 • Sadevesiputkiston ja salaojien korkeapainehuuhtelu tehdään samalla tapaa kuin putkistojen puhdistus: ensin kuvataan, sitten puhdistetaan tarvittavilta osin ja taas kuvataan laadun varmistamiseksi. Järjestelmistä poistetaan irtoroska ja sinne kuulumaton aines.
 • Painehuuhtelussa ohjataan paineletku pääsääntöisesti alavirrasta vastavirtaan, jotta korkeapainepesurin vesi kuljettaa irtoaineksen alavirrassa olevalle kaivolle, josta mahdollinen irtoaine kerätään talteen.
 • Sadevesi- ja salaojajärjestelmät puhdistetaan aina kokonaisuutena ongelmakohdasta alavirtaan.

Muuta huomioitavaa

 • Salaoja- ja sadevesijärjestelmän korkeapainehuuhtelua ei suositella tehtäväksi talvikuukausina.
 • Jätevesi-, sadevesi- ja sakkapesäkaivojen tyhjennys eivät kuulu palveluun.
 • Painehuuhtelussa tarvittavat kaivot tulee olla kaivettuina esiin asiantuntijan saapuessa tontille. Muussa tapauksessa veloitamme lisätyöt hinnaston mukaisena tuntityönä. 20 sentin ja siitä syvemmällä olevien kaivojen esiinkaivuun suosittelemme teetettävän maaurakoitsijalla tai talkootyönä.
 • Tilaajan tulee toimittaa mahdolliset piirustukset salaojista, sadevesijärjestelmästä ja viemäreistä asiantuntijalle ennen painehuuhtelun aloittamista.
 • Jätevesi-, sadevesi- ja sakkapesäkaivojen tyhjentäminen eivät kuulu putkistojen painehuuhteluun. Suuremmat määrät irtosakkaa voidaan siirtää tarkastuskaivolle painehuuhtelun yhteydessä, kaivojen tyhjennys tulee tilata kolmannelta osapuolelta.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.