Kantava alapohja

Kantavaksi alapohjaksi luetaan rakennuksen alaosa eli lattia ja sen alapuoliset rakenteet. Mikäli maapohjana on heikosti kantava hienorakeinen maalaji tai mikäli rakennuksen perustus tehdään täyttömaan varaa, tulee käyttää reunavahvistettua laattaa.

Maapohjalle tuleva kuorma jaetaan jäykällä, kantavalla rakenteella, koko laatan alueelle ja reunat paksunnetaan ottamaan vastaan seinille tulevia kuormia. Reunavahvisteinen laatta tulee aina tehdä paikan päällä muotitustyönä. Eristeet ja raudoitus asennetaan muotitustyön valmistuttua. Tämän jälkeen on valun aika.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp