Kattoikkuna on riskirakenne

Kattoikkuna

Talvella kattoikkuna on yleensä lumen peitossa, minkä seurauksena sulava lumi ja jää sulaessaan aiheuttavat mer­kittävän kosteusrasituksen ikkunalle ja ikkunan tiivisteisiin kohdistuu jopa vedenpaine. Myös poikkeukselliset sääolosuh­teet lisäävät rakenteen kosteusrasitusta.  Kattoikkunoiden kohdalla vinojen yläpohjarakenteiden tuule­tus ei yleensä toimi, mikä lisää riskiä kattoikkunoita ympä­röivien rakenteiden vaurioille.  Kattoikkunavalmistajan huolto-ohjeiden mukaan kattoikku­nan ympärystä tulisi pitää talvisin lumesta ja jäästä vapaana. Käytännössä tämä on kuitenkin mahdotonta, minkä vuoksi kattoikkunoiden vuotaminen jossain vaiheessa niiden elin­kaarta on mahdollista ja todennäköistä.

Katso erillinen tietokortti.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp