Yläpohja

Rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuolinen rakenne ja vesikatto muodostavat rakennusosan, jota kutsutaan yläpohjaksi. Sen tehtävänä on yleensä myös toimia yhtenä rakennuksen vaipan lämpöä eristävänä rakennusosana yhdessä alapohjan ja ulkoseinien kanssa.

Tyypilliseen harjakattorakenteiseen yläpohjarakenteeseen kuuluu rakenteina (ylhäältä alaspäin):

 • aluskate
 • tuulettuva yläpohjan ontelo
 • kantavat rakenneosat:
  • varsinainen kantava rakenne, kuten kattotuolit/-palkit tai ontelolaatat
  • lämmöneriste, kuten mineraalivilla (levynä tai puhallettuna), solumuovieriste (Stryrox) tai puru
  • höyryn- tai ilmansulku
  • mahdollisesti ylimpään huonetilaan liittyvä verhoilu, kuten kipsilevytys

Tasakattotyypeissä rakenne on yksinkertaisempi, kuten tuulettuvaa yläpohjan onteloa ei välttämättä ole, vaan se on korvattu tuulettuvalla rakennekerroksella.

Vesikatteen ja yläpohjarakenteiden väliin jäävää kylmää yläpohjan onteloa ei pidä sekoittaa ullakkoon tai käyttöullakkoon. Nämä ovat rakennuksen tiloja, olivat ne sitten lämmittämättömiä, puolilämpimiä tai lämmitettyjä.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp