Rakentamisen ja valvonnan laatu ovat puhuttaneet ihmisiä lähiaikoina, eikä syyttä. Kasvavassa määrin myös vastavalmistuneissa rakennuksissa todetaan useita merkittäviä puutteita. Lue lisää!

Älä myöhästy rakentajan reklamoimisesta

Rakentamisen ja valvonnan laatu ovat puhuttaneet ihmisiä lähiaikoina, eikä syyttä. Kasvavassa määrin myös vastavalmistuneissa rakennuksissa todetaan useita merkittäviä puutteita, sekä jopa törkeitä rakennusvirheitä.

Uuden asunnon ostaja olettaa saavansa itselleen moitteettoman kodin, johon ei ole odotettavissa isompia remontteja lähitulevaisuudessa. Kuitenkin todellisuus on hyvinkin usein jotain ihan muuta, mutta taloyhtiön ja isännöitsijän tarkalla toiminnalla voidaan pelastaa paljon.

Vuositarkastus ja rakentamisajan jälkeisen vakuuden vapauttaminen

Koska hyvin usein uuden asunnon sitova kauppa sovitaan jo taloyhtiön rakentamisvaiheessa, on asuntokauppalakiin laadittu RS-järjestelmä turvaamaan asunnon ostajia. RS-osion noudattaminen on perustajaosakkaalle (myyjälle) pakollista, mikäli asunto-osaketta aletaan myydä ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennukset käyttöönotettaviksi.

”Tällöin myyjän on talletettava osakkaiden turvaksi pankkitakaus tai muu vastaava vakuus eli rakentajan on asetettava kolme erilaista vakuutta omalle työlleen: rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus sekä perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus”, asunto- ja kiinteistöjuridiikkaan perehtynyt asianajaja Jussi Laaka selventää.

Vakuusjärjestelmä on rakennettu siten, että jokin vakuuksista on voimassa aina ensimmäisestä kaupasta siihen saakka, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä.

”On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että RS-kohteiden vakuuksista juuri rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus liittyy vuositarkastukseen ja on olemassa nimenomaan vuositarkastuksessa esitettyjen puutteiden korjaamisen vakuutena. Tästä johtuen taloyhtiön tulee laatia puutelistat sekä niihin perustuvat reklamaatiot erityisen huolella, jotta vakuusoikeus säilytetään”, Laaka muistuttaa. 

Vuositarkastus oikea aika virheiden esittämiseen

Asuntokauppalaissa on säädetty myös uuden asunnon vuositarkastuksesta, joka perustajaosakkaan (rakennuttajan) tulee järjestää 12 – 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Asuntokauppalain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on asunnon ostajan aseman turvaaminen. Ostajalla ja taloyhtiöllä on näin käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita ja raportoida niistä perustajaosakkaalle (myyjälle) vuositarkastuksen yhteydessä.

Laissa määritellään, että perustajaosakkaan (myyjän) tulee korjata vuositarkastuksessa esitetyt viat ja puutteet, ei mikäli ne esitetään jälkikäteen. Tästä syystä uuden asunnon omistajien ja taloyhtiön tulisi panostaa vuositarkastukseen ja tarvittaessa käyttää asiantuntijan apua rakennuksen tarkastamiseksi etukäteen esimerkiksi vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen avulla.

Pienet ja mitättömiltä näyttävät vauriot vuoden ikäisessä rakennuksessa saattavat jäädä helposti huomaamatta, mutta niiden raportoiminen vuositarkastuksen yhteydessä on erityisen tärkeää. Mikäli virheistä ja puutteista ei reklamoida ajoissa, taloyhtiölle ja ostajille saattaa vuosien saatossa aiheutua niistä tuhansien eurojen korjauskustannukset.

Ulkoseinärakenteissa isoja ongelmia

Ulkoseinärakennetta on erityisesti kerrostaloissa vaikea havainnoida kauttaaltaan ilman apuvälinettä. Tästä johtuen on suositeltavaa teettää vuositarkastuksen yhteydessä julkisivun tarkastus nostimesta käsin tehtynä asiantuntijalla hyvissä ajoin ennen vuositarkastusta, jotta puutteet ja viat voidaan raportoida rakentajalle ajallaan.

Yleisimpiä ulkoseinärakenteiden vikoja uusissa kohteissa ovat pellitys- ja saumauspuutteet, keskeneräiset rakenteet ja rakenteiden virheellisestä toteutusjärjestyksestä aiheutuneet puutteet. Lisäksi usein tulee vastaan kohteen olosuhteisiin soveltumattomia rakenneratkaisuja ja ylipäätään suunnittelemattomia rakenteita, jotka on toteutettu sitten työmaalla jotenkin. Uudisrakennuksien julkisivuissa on entistä enemmän rakennetyyppejä, jolloin myös liittymiä ja puutteellisesti toteutettuna mahdollisia vuotoreittejä jää entistä enemmän.

”Yleisesti ottaen julkisivutöiden valvontaa pitäisi tehdä nykyistä enemmän. Liian usein kukaan ei käy nostimesta käsin tarkastamassa työn laatua ennen luovutusta. Ei ole mikään ihme, että vuotoja on uusissakin rakennuksissa” toteaa Raksystemsin Kuntotutkimukset-yksikössä etenkin betonirakenteiden kuntotutkimuksia tekevä Santtu Suvanen (RI).

”Julkisivurakenteissa tulee valitettavan paljon vastaan sen luontoisia puutekohtia, joiden kautta vesi pääsee ulkoseinärakenteisiin, sieltä eristeisiin ja voi sitä kautta aiheuttaa ulkoseinärakenteisiin kosteusvauriota etenkin pitkällä aikajaksolla”, Suvanen tarkentaa.

Raksystemsin tekemien noin 12 – 15 kk vanhojen rakennusten julkisivujen tarkastuksissa puutelistat sisältävät keskimäärin noin 40 puutemainintaa, joista iso osa on yhä uudelleen toistuvia puutteita.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp