Hyödynnä energiatodistus.

Hyödynnä energiatodistus!

Energiatodistus tarvitaan aina asuntoa myytäessä ja vuokratessa – sen jo tiedämme. Mutta miten voisimme hyödyntää pakollista energiatodistusta asumista tukevana dokumenttina eli mitkä ovat tärkeimmät kohdat energiatodistuksessa omakotiasujan näkökulmasta?

Toimenpide-ehdotukset käyttöön

Energiatodistus sisältää toimenpide-ehdotuksia, jotka tähtäävät laskennallisen ostoenergian ja E-luvun parantamiseen. Toimenpide-ehdotuksien tulkinnassa tulee kuitenkin huomioida todistuksen ominaisuudet, kuten standardikäyttö ja vertailu Helsingin sääoloihin. Tämä aiheuttaa sen, että todellinen säästö voi merkittävästikin erota laskennallisesta standardiostoenergian säästöstä. Hyvä esimerkki tästä on se, että yläpohjan lisäeristäminen on todennäköisesti kannattavampaa Rovaniemellä kuin Helsingissä ihan vain sääolosuhteista johtuen.

Toimenpide-ehdotukset arvioidaan rakennuksen vakioidulla käytöllä. Huomiot kirjataan rakennuksen osa-alueittain eli esim. ulkoseiniä, ulko-ovia ja ikkunoita koskevat huomiot on kirjattu yhteen, kuten myös ylä- ja alapohjan huomiot toiseen kohtaan.

Ehdotukset antavat omistajalle konkreettisia keinoja energiakulutuksen pienentämiseksi. On siis suositeltavaa ottaa toimenpide-ehdotukset vakavaan harkintaan, suunnitella mahdollisia muutoksia ja ryhtyä tuumasta toimeen.

Varteenotettavia toimenpiteitä:

  • Yläpohjan lisäeristys: Yläpohjan lisäeristäminen, kun villaa on 300 mm tai alle. Yläpohjan tarkastus on tärkeä toimenpide, jotta nähdään, onko katon reuna-alueilla tilaa ja tarvitseeko kattorakenteita muuttaa tai tuulenohjaimia asentaa. Lisäeristys on järkevää, vaikka takaisinmaksuaika olisi kymmenenkin vuotta.
  • Ulkoseinät ja koko rakennusvaippa: Uusi lisäselvitysmenetelmä, rakenteiden U-arvon mittaus. Mittaus antaa tarkemman ja totuudenmukaisemman lopputuleman ja sitä kautta myös merkittävästi tarkemmat laskelmat hanke/korjaussuunnitelmaa varten.
  • Maalämpö: Kohteissa, joissa on varaava sähkölämmitys, öljy- tai kaukolämmitys, on maalämpö yleensä hyvin tai erittäin hyvin kannattavaa, sillä takaisinmaksuaika on 8-14 vuotta.
  • Ikkunoiden vaihto kaksilasisista nykyaikaisiin energiaikkunoihin: Vanhat kaksilasiset ikkunat ovat U-arvoltaan noin 2,8. Mikäli kohteen suojelupäätös ei estä, niin ikkunoiden vaihto U-arvoltaan 1:n ja alle, on kannattava toimenpide.
  • Lämmöntalteenotto: Lämmöntalteenotto kohteissa, missä on jo koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä sekä yli 15 vuotta vanhat laitteet, kannattaa uusia. Painovoimaisessa ja koneellisessa poistossa asiaa kannattaa harkita, mutta vasta tarkemman suunnittelun pohjalta.
  • Lämpöpumput: Lämpöpumput ovat suositeltuja yleensäkin vesikiertoisissa kohteissa ja ilmalämpöpumppu suoran sähkölämmityksen kohteissa.
  • Rakenteiden tiivistäminen: Maavaraisen laatan päälle rakennetuissa pientaloissa on suositeltavaa rakennuksesta riippuen tiivistää rakenteita, sillä rakenteessa voi olla rakoja, joista tulee epäpuhtauksia sisäilmaan. Myös ilmatiiviyden hallinnoiminen yleisesti on suositeltavaa.
  • Lämpökuvaus: Rakennuksen lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton menetelmä, jonka avulla voi löytää selviä lämpövuotokohtia, esim. eristämättömät rakenteet, raot rakenteissa, jne.
  • Energiahinnan muutokset: Ostoenergian hinnan muutokset tulisi huomioida riskianalyysinä. Lähtökohtaisesti energian hinta nousee pitkällä aikavälillä.

Tiedätkö, paljonko kulutat?

Toisena toimenpiteenä olisi suositeltavaa tarkastaa energiatodistukseen kirjattu toteutunut energiankulutus, mikä löytyy sivulta 5.  Tässä kohdassa on esiteltynä kiinteistön toteutunut ostoenergia yhteensä, mikäli luvut ovat olleet energiatodistusta laskettaessa tiedossa. Toteutuneiden kulutuslukemien tieto on hyvä asia, mutta pientaloissa ne ovat harvoin luotettavalla tasolla. Tämä johtuu siitä, että taloa harvoin käytetään standardilaskelman mukaisesti. Esimerkiksi yhden iäkkäämmän henkilön käyttämä ostoenergian käyttö on eri tasolla, kuin kuusihenkisen lapsiperheen.

Kulutuslukemien tulkinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen onko kulutuksissa ilmoitettu kaikki kulutukset eli muiden polttoaineiden, kuten puun kokonaisvuosikulutukset. Lisäksi tulisi huomioida ilmoitettujen kulutuslukemien mukainen vuoden lämmitystarve eli oliko vuoden lämmityskausi kylmä tai lämmin.

Kulutustottumusten muuttamiseksi ja tätä kautta taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi on tärkeää tiedostaa nykyisen ostoenergian tarve ja osata hyödyntää olemassa olevan energiatodistuksen anti. Se on ennen kaikkea avain taloudelliseen kiinteistönpitoon.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp