Työyhteisövire-tutkimuksen tulokset vahvistatavt, että Raksystemsillä on kivaa olla töissä.

Työyhteisövire-tutkimuksen tulokset sen vahvistivat – Raksystemsillä on kiva olla töissä!

Marraskuussa 2018 tehdyn Työyhteisövire-tutkimuksen mukaan raksilaiset ovat olleet työpaikkaansa erittäin tyytyväisiä. Erityisen tyytyväisiä oltiin yrityksen arvomaailmaan, ilmapiiriin sekä työn merkityksellisyyteen. Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Työyhteisövire-tutkimus tarjoaa kattavan näkymän työyhteisön vireeseen vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin.

Työkykyä kartoittavat tutkimustulokset ovat iloista luettavaa

Kokonaisuudessaan Raksystemsin henkilökunnan työkykyä kartoittavat tutkimustulokset olivat erinomaiset. Koko yrityksen yhteistulos oli huimat 4 asteikolla 1-5. Tämä kertoo siitä, että meillä on kaiken kaikkiaan hyvä olla töissä ja onhan se kannustavaa ja iloista luettavaa.

On epätavallista saada näin hyvä tulos, sillä yrityksessämme on viime vuosina tapahtunut paljon isoja muutoksia. Olemme viimeisen neljän vuoden aikana erkaantuneet ruotsalaisesta emoyhtiöstä, tehneet yrityskauppoja sekä lanseeranneet hurjasti uusia palveluita hurjista asiakaskäyntimääristä puhumattakaan, jotka ovat johtaneet liikevaihtomme ja henkilöstömäärämme kaksinkertaistamiseen. Tekemisen tahti on ollut huima!

Erityisen ylpeä olen Raksystemsin yhteisten arvojen selkeään näkymiseen toiminnassamme. Paras palvelu, hyvinvoiva ihminen ja tekemisen meininki vaikuttavat jokapäiväisessä työssäkäymisessämme. Lähes kaikki vastanneista raksilaisista kokivat arvomme läheisiksi omassa työssään ja kokevat pystyvänsä toimimaan niiden mukaisesti. Myös työn merkityksellisyys korostui tuloksissa saaden huiman 4.8 arvosanan. Yrityksemme henkilöstö selvästi kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja sitähän me teemmekin parhaimmillaan kansallisomaisuuden edunvalvojina.

Työkaverit ja esimiehet saavat kiitosta

Hyvä työilmapiiri on koettu useissa tutkimuksissa yhdeksi keskeisimmäksi laatutekijäksi ja voimavarojen lähteeksi. Työilmapiiri koostuu monesta eri tekijästä, mutta yksi niistä tärkeimmistä on varmasti avoin työyhteisö sekä turvallinen ja vaaraton työympäristö. Lähes kaikki tutkimukseen vastanneista kertoivatkin, että heillä on töissä positiivisia vuorovaikutussuhteita eli työyhteisö, jonka parissa on mukava työskennellä. Myös työympäristö koettiin tuloksissa turvalliseksi ja vaarattomaksi erinomaisella arvosanalla.

Esimiehillä on tärkeä tehtävä työilmapiirin luojina. Esimiehemme tekevät selvästi hyvää työtä, sillä johtaminen sai tutkimuksessa erinomaisen arvosanan. Heitä pidetään luotettavina, heidän kanssaan on mukava työskennellä ja he tukevat sekä haluavat kehittää alaisiaan työssään.

Vaikka ilmapiiri oli tutkimuksissa meillä erinomaisella tasolla, haluamme panostaa siihen myös jatkossa. Järjestämme säännöllisesti työntekijöillemme yhteistä tekemistä, kuten henkilöstöpäiviä ja toimistojen yhteistä ohjelmaa. Sen lisäksi pyrimme tukemaan henkilöstömme hyvinvointia tarjoamalla mm. kulttuuri- ja liikuntaedun. Esimiehille järjestämme esimiesvalmennusta työpajojen ja esimiespäivien merkeissä.

Kehitettävääkin on mutta se on vain hyvä merkki!

Koska Raksystems ja raksilaiset ovat keskellä kasvun aikaa, ei ole ollenkaan ihme, että kehittämiskohteitakin nousi esille Työyhteisövire-tutkimuksen tuloksissa. Työntekijämme kokevat haastavaksi keskittyä yhteen tehtävään kerrallaan, sillä työtä on runsaasti. Myös palauttavien taukojen pitämiseen työpäivän aikana sekä palautteen antamiseen tulee keskittyä jatkossa enemmän.

Kun töitä riittää, myös aika on välillä kortilla. Ei ole siis ihme, että taukoja ei muisteta aina pitää, palaute jää vähän vähemmälle ja keskittyminen herpaantuu välillä tehtävästä toiseen. Olemme jatkossa kuitenkin saamassa paljon lisää osaavia apukäsiä, sillä nytkin meillä on meneillään useita rekrytointiprosesseja ja uusia raksilaisia tarvitaan ja etsitään.

Viimeisin Työyhteisövire-tutkimus on tehty, ja tulokset analysoitu mutta tärkein työ on vasta edessä. Otamme oppia kehityskohteista ja pidämme yllä asioita, jotka meillä jo toimivat. Näistä elementeistä on Suomen johtava kiinteistöjen kuntotutkimuksiin ja asiantuntijapalveluihin keskittynyt yhtiö Raksystems tehty.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp