Viisi vinkkiä sähköjärjestelmän tarkastamiseen.

Turvallisen kodin sähkölaitteet ovat kunnossa

Sähköjärjestelmät eivät ole ikuisia vaan niiden tekninen käyttöikä täyttyy noin 40 vuoden iässä. Tämä tarkoittaa sitä, että 1980-luvulla valmistuneiden talojen sähköjärjestelmät ovat tiensä päässä.

Kodin sähkölaitteistojen kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä se vaikuttaa merkittävästi kodin turvallisuuteen. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan Suomessa syttyy yli tuhat sähkön aiheuttamaa rakennuspaloa vuosittain. Myös sähköiskuun tai valokaareen liittyviä työtapaturmia on tilastoitu huolestuttavan paljon. Vuosittain näitä tapaturmia on tilastoitu lähes 600.

Sähkölaitteiston vanhenemisen syyt:

  1. välttämättömän sähkön tarpeen muuttuminen. Esimerkiksi nykypäivän valaistuksen ja elektroniikan vaatimukset ovat hyvin erilaiset kuin ennen.
  2. teknisen käyttöiän täyttyminen. Esimerkiksi eristeiden vanheneminen tai laitteiden osien kuluminen.
  3. turvallisuusvaatimuksien muuttuminen.
  4. ulkoasun vanheneminen. Esimerkiksi laitteen värin kellastuminen tai huonekalujen ilmeen muuttuminen.

Tietämättömän kannattaa jättää sähköjärjestelmän tutkiminen oman turvallisuuden vuoksi ammattilaisille. Oiva keino sähköjärjestelmän kunnon tarkastamiseen on sähköjärjestelmän kuntotutkimus. Tutkimuksen avulla saadaan käsitys järjestelmän senhetkisestä kunnosta, toiminnasta ja turvallisuudesta.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp