Raksystems kiinteistöjen hyväksi

Kuinka pudotan lumet harjakatolta turvallisesti?

Lumen pudotustarve perustuu putoavan jään ja lumen terveyshaittavaikutuksen minimoimiseen. Erittäin harvoin pientaloissa kattorakenteet ovat vaurioituneet lumen painosta johtuen.

Suojalumi voi aiheuttaa esim. saumavuotoja varsinkin kattoikkunoiden osalta.

Lumenpudotus on tärkeä osa asunnon vuosittaista huoltoa. Huoltotyö tehdään katolla aina turvallisuus ensin.

Lumen pudotus on olennaista vasta, kun lunta on katolla merkittävästi eli yli 30-50 cm.

Sulalla kelillä lumien pudotusta tulee välttää erittäin suuren tapaturmariskin vuoksi, mikä johtuu suurien lumi- ja jäämäärien yhtäkkisestä putoamismahdollisuudesta katolta.

Lumen pudottaminen:

  • Rajaa lumenpudotusalue ja evää pääsy ulkopuolisilta. Varmista, että alhaalla on väh. yksi henkilö varmistamassa, ettei rajatulle lumenpudotusalueelle pääse ulkopuolisia, ja että lumen pudotus voidaan suorittaa turvallisesti. Alhaalla olevan varmistajan tulee käyttää suojakypärää mahdollisesti lumen mukana tippuvan jään takia.
  • Varmista, että katetikkaat ovat kunnolla kiinni ennen katolle kiipeämistä.
  • Kiinnitä katolle köysi tukevaan rakenteeseen ja kiinnitä köysi tarkastettuihin valjaisiin siten, että köyden pituus estää putoamisen räystäiden tasoa pitemmälle.
  • Poista lumet siten, että kattopinnoite ei vaurioidu. Kannattaa käyttää muovirakenteista lumilapiota. Metallirakenteiset lumilapiot tai kolat voivat vaurioittaa kattoa. Myös lunta kannattaa jättää noin 5-10 cm katolle ja jäätä ei kannata irrottaa väkisin kattopinnoitteen vaurioitumisen estämiseksi.

Mikäli harkitset lumen pudottamista itse, varmista turvallisuus ja todellinen tarve OmaInsinööriltä. Ota kuva lumen määrästä katolla Kotikansioon lisätietoja varten.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp