Huoltokirja

Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön perustietojen lisäksi kunnossa- ja ylläpito-ohjeita sekä seurantatietoja.

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n (895/1999) nojalla antanut rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevat määräykset ja ohjeet (A4). Määräykset ja ohjeet koskevat säädetyn mukaisesti myös rakennuksen korjaus- ja muutostyötä. Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000. Maankäyttö- ja rakennusasetus 66 § 1 momentti:

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.

Lähde: Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n (895/1999) nojalla annettu rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevat määräykset ja ohjeet (A4)

Raksystemsin sähköinen huoltokirja KotiApp on maksuton mobiilisovellus kodin huoltoon ja kunnossapitoon. Se sisältää kodillesi räätälöidyn huoltokirjan sekä vinkkejä ja ohjeita. Lue lisää!

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp