Huonosti tuulettuva rossipohjainen puurakenteinen alapohja

Katso erillinen tietokortti 

Tuulettuvaa rossipohjaista puurakenteista alapohjarakennetta on käytetty 1800-luvulta alkaen ja rakenne on edelleen käy­tössä. Tässä rakenteessa talon alla olevan maanpinnan ja puu­rakenteisen alapohjan välissä on ulkoilmalla tuulettuva ilmatila, jota kutsutaan ryömintätilaksi. Ryömintätilan toimivuuteen vaikuttaa sen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus.  Ryömintätilan tuuletuksen toimivuuden kannalta tuuletusauk­kojen määrän, koon ja sijainnin tulee olla sellaiset, että koko ryömintätila nurkka-alueineen tuulettuu riittävästi. Ryömin­tätilan suuri kosteuspitoisuus näkyy pinnoille muodostuvana huurteena tai tiivistyneenä vetenä. Sulava huurre ja tiivistyvä vesi mahdollistavat mikrobikasvuston synnyn kaikille pinnoille.

Rossipohjaiset puurakenteiset alapohjat luokitellaan riskira­kenteeksi KH 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhte­ydessä, suoritusohje, 2007) kortissa, jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suorittamisesta, jos ryömintätila todetaan huonosti tuulettuvaksi. Ryömintätilan tuuletuksen tulee estää se, ettei ulkopuolinen kosteus (ryömintätilassa oleva kosteus) pääse tiivistymään rossipohjaisen puurakenteisen alapohjan rakenteisiin.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp