Rossipohjan tietokorttikuva

Huonosti tuulettuva rossipohjainen puurakenteinen alapohja

Tuulettuvaa rossipohjaista puurakenteista alapohjarakennetta on käytetty 1800-luvulta alkaen ja rakenne on edelleen käy­tössä. Tässä rakenteessa talon alla olevan maanpinnan ja puu­rakenteisen alapohjan välissä on ulkoilmalla tuulettuva ilmatila, jota kutsutaan ryömintätilaksi. Ryömintätilan toimivuuteen vaikuttaa sen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus.  Ryömintätilan tuuletuksen toimivuuden kannalta tuuletusauk­kojen määrän, koon ja sijainnin tulee olla sellaiset, että koko ryömintätila nurkka-alueineen tuulettuu riittävästi. Ryömin­tätilan suuri kosteuspitoisuus näkyy pinnoille muodostuvana huurteena tai tiivistyneenä vetenä. Sulava huurre ja tiivistyvä vesi mahdollistavat mikrobikasvuston synnyn kaikille pinnoille.

Rossipohjaiset puurakenteiset alapohjat luokitellaan riskira­kenteeksi KH 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhte­ydessä, suoritusohje, 2007) kortissa, jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suorittamisesta, jos ryömintätila todetaan huonosti tuulettuvaksi. Ryömintätilan tuuletuksen tulee estää se, ettei ulkopuolinen kosteus (ryömintätilassa oleva kosteus) pääse tiivistymään rossipohjaisen puurakenteisen alapohjan rakenteisiin.

Katso erillinen tietokortti.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp