Kosteuskartoitus

Kartoitus-termi liittyy usein toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on selvittää jonkun yksittäisen vaurion tai ongelman olemassaoloa ja laajuutta, esimerkiksi asbestikartoitus tai vesivahingon yhteydessä tehtävä kosteuskartoitus.

Kosteuskartoitus on yleensä tarkoitettu yksittäisen tilan tai rakenteen kosteustilanteen selvittämiseksi esimerkiksi vaurioepäilyn vuoksi.

Kosteuskartoituksen tavoitteena on selvittää kartoitettavan tilan tai rakenteen kosteustilanne, mahdollisten kosteusvaurioiden olemassaolo ja mahdolliset kosteusvaurioriskit, sekä mahdollisen korjaus- tai lisätutkimustarpeen olemassaolo. Kartoituksen kohde voi olla esimerkiksi pesutila, muu kostea- tai märkätila, kellaritila tai tms. tila tai rakenne, jossa epäillään olevan haitallista kosteutta tai jonka kosteustilanne halutaan selvittää.

Kartoituksessa havainnoidaan myös mahdolliset kosteuteen vaikuttavat rakenteelliset puutteet ja vauriot. Kosteuskartoituksen teettäminen on usein kannattavaa, koska ajoissa havaitun vaurion tai puutteen korjaaminen voi tuoda tuntuvia säästöjä verrattuna tilanteeseen, että vaurio tai puute olisi jäänyt huomaamatta.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp