Miten varmistan kodin paloturvallisuuden?

Kuinka laitetaan kodin paloturvallisuus kuntoon?

Näin talvella kodin paloturvallisuutta koetellaan, kun poltetaan kynttilöitä ja takkaa sekä kodin kaikki sähkölaitteet ovat yhtä aikaa päällä. Tiedätkö, miten parannat kotisi paloturvallisuutta nyt ja vuoden ympäri? Entä tiedätkö, millaisia paloriskejä pientaloista ylipäänsä löytyy? Usein jo pienillä toimenpiteillä voidaan estää vahingolliset tulipalot ja pelastaa jopa henkiä.

Pientalojen rakentamisen avuksi on säädetty monia paloturvallisuusmääräyksiä, joiden tarkoituksena on ohjata rakentamista mahdollisimman paloturvalliseen suuntaan. Määräykset ja ohjeet kertovat mm. palon leviämisen ja syttymisen estämisestä ja siitä, miten palavasta tilasta poistutaan. Talon rakentajan ja vanhan talon omistajan on syytä tutustua paloturvallisuusmääräyksiin ja varmistaa, että oma koti on määräysten ja ohjeiden mukainen.

Vanhat hormit ja tulisijat voivat olla paloturvallisuusriskejä

Asuntokaupan yhteydessä tehtävissä kuntotarkastuksissa kiinnitetään paloturvallisuusasioihin huomiota lähinnä aistinvaraisesti. Esimerkiksi tulisijat tarkistetaan vain näkyviltä osin. Myös tulisijojen halkeamiin ja kipinäsuojauksen riittävyyteen kiinnitetään usein huomiota.

Usein vanhemmissa omakotitaloissa kuntotarkastajalle vastaan tulee hormisto, joka on alkanut jo rapautumaan yläosastaan. Muuratun hormin tekninen käyttöikä on KH-kortin mukaan 50 vuotta ja ulkopuolisilta osilta 30 vuotta. Myös teräshormit ovat merkittävä uhka paloturvallisuudelle, jos ne on asennettu valmistajan ohjeiden vastaisesti.

Hormit ja tulisijat muodostavat aina suuren paloturvallisuusriskin taloon, jos niitä ei hoideta asianmukaisesti. Säännöllinen nuohous ja tarkistus pitävät huolen, ettei suuria riskitekijöitä, kuten halkeamia pääse syntymään tai hormiin kerääntyvää likaa tai roskaa pääse kerääntymään.

Kiinnitä huomiota erityisesti alkusammutukseen ja hätäpoistumisteihin

Tulipalojen ennaltaehkäisyssä tärkein tekijä on usein varautuminen pahimpaan. Alkusammutusvälineistön hankkiminen, hätäpoistumisteihin tutustuminen ja niiden harjoitteleminen sekä palovaroittimien säännöllinen testaus ovat avaintekijöitä tulipaloon varautumisessa.

Jos omakotitalossa on useampi kerros, on syytä varmistaa myös, että kaikkien kerroksien hätäpoistumistiet ovat käytettävissä kaiken ikäisille. Hätäpoistumista sekä alkusammuttamista on hyvä harjoitella etukäteen, jotta tosipaikan tullen kaikki tietävät, mitä kuuluu tehdä.

Lue koko Talotohtorin artikkeli pientalon paloturvallisuudesta täältä!

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp