Sisäilmatutkalla pitkäaikaista sisäilman seurantaa

Raksystems Insinööritoimisto Oy on löytänyt IoT-teknologiakumppanikseen (Internet of Things) sisäilmaprojekteihin Integral Oy:n. Raksystemsin ja Integral Oy:n Sisäilmatutka -palvelulla käyttäjä saa olennaista tietoa kiinteistön ilmanvaihdon toimivuudesta ja sisäilman laadusta eri vuorokauden ja vuoden aikoina. Kerätyn monimuotoisen tiedon avulla korjaustoimenpiteet sisäilman parantamiseksi voidaan kohdistaa oikein. Lisäksi kiinteistön käyttäjät saavat luotettavaa tietoa sisäilman todellisesta tilasta. Ensimmäinen Raksystemsin ja Integralin yhteinen seurantamittausten ja -tutkimusten pilottikohde on aloitettu syksyllä 2017.

IoT ja sisäilma

”IoT-teknologia sopii erinomaisesti sisäilman seurantaan, sillä sisäilmassa on paljon erilaisia haasteita sen laadun suhteen ja on erityisen tärkeää, että pystymme ennakoimaan etukäteen tilanteita, joissa sisäilman huonosta laadusta voi muodostua haittaa tilojen käyttäjille. IoT:n avulla voimme myös valvoa ja havainnoida mahdollisia riskejä kiinteistön rakenteille”, kertoo Raksystems Insinööritoimisto Oy:n johtava sisäilma-asiantuntija Aki Puhka.

Sopivia tutkimuskohteita ovat mm. koulut ja päiväkodit, joissa pystytään valvomaan mm. sisäilman olosuhteita, lämpötilaa, ilmankosteutta, painesuhteita ja seuraamaan näiden avulla, että sisäilma pysyy hyvän laatuisena. Tavoitteena on havainnoida ennakoimalla mahdolliset oppilaiden ja henkilökunnan terveyteen vaikuttavat riskitekijät.

Pitkäaikaisseurannan hyödyt

Etenkin kiinteistön omistaja ja sen käyttäjät ovat kokeneet saavansa sisäilman pitkäaikaisseurannasta hyötyä. Se antaa heille varmuuden tilojen sisäilman laadusta ja terveellisyydestä – siitä, että kaikki on kunnossa.

”Asiantuntijan näkövinkkelistä katsottuna isoimpana hyötynä voisi pitää sitä, että voimme valvoa ja ennakoida ettei mitään ongelmia pääse syntymään. Mikäli ongelmia on havaittavissa, pystymme puuttumaan niihin entistä aikaisemmassa vaiheessa”, Aki Puhka jatkaa.

Reaaliaikaisia tuloksia voidaan seurata luonnollisesti jatkuvasti, mutta pääosin asiakas toivoo raportin asiantuntijalta esim. kuukausittain. Raporttiin kirjataan mitattavat asiat, kuten esim. seurantajakson ajalta olosuhteet, lämpötilat, ilmankosteudet, mahdolliset viitteet vaurioista, painesuhteet sekä asiantuntijan tulkinnan tuloksien merkittävyys tilojen kannalta. Raportit toimitetaan yleensä kiinteistöjen kunnosta vastaaville henkilöille kuten tilapäälliköille, mutta asiakkaan toiveesta myös esim. opettajille, jotka voivat toimittaa tietoa eteenpäin mm. Wilmaviestin muodossa oppilaiden vanhemmille.

”Neljän vaihtelevan vuodenaikamme takia olisi suositeltavaa jatkaa seurantaa läpi vuoden, jotta eri vuodenaikojen vaikutukset kiinteistön olosuhteille saadaan mitatuksi. Esimerkiksi alapohjan olosuhteet voivat olla hyvin erilaisia kesällä ja talvella”, Puhka selventää.

Katso videolta johtavan sisäilma-asiantuntijamme Aki Puhkan haastattelu Integral Oy:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Hanna Siimeksen kanssa.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp