Raksystems kiinteistöjen hyväksi

Energiatodistuslakiin muutoksia 1.7.2017 alkaen!

Energiatodistus tulee nykyään laatia kaikille taloille

Heinäkuun alusta alkaen energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Vanhat talot ovat viimeinen ryhmä, joka siirtyy vuonna 2013 voimaan tulleen energiatodistuslain piiriin.

Energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen tekniset ominaisuudet. Laskenta tuo rakennukset paremmin vertailukelpoisiksi keskenään energiatalouden näkökulmasta. Todistus laaditaan aina koko rakennukselle, vaikka rakennus olisi esimerkiksi vain paritalon toinen asunto.

Vain pätevöityneellä energiatodistuksen laatijalla on lupa laatia todistus. Todistus on voimassa 10 vuotta.

Energiatodistuslain vaiheet

  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, kerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset.
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset.
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).

 

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp