Kuinka tarkastan hirsiset ulkoseinät?

Puinen julkisivu vaatii suojaa, sillä auringonvalo hajottaa puun pintakerrosta harmaannuttaen sen. Myös kosteus vaikuttaa puuhun mm. aiheuttamalla puun halkeilua, joka taas edistää sadevesien pääsyä puun sisään. Kun puu kostuu myös sienet viihtyvät siinä, eli oikeanlainen puun pintakäsittely pitää pinnat kuivina ja terveempinä.

Lumien sulettua kannattaa tarkastaa myös talon ulkoseinien kunto, jotta mahdolliset huolto/korjaustoimenpiteet ehtii toteuttamaan ennen seuraavaa talvea.

Hirsi on perinteinen puurakennusmateriaali, missä kantava hirsirakenne toimii itsessään julkisivumateriaalina. Hirsirakenteiden maalaus yleistyi 1850 luvulla. Maalauksessa tulee huomioida rakenteen ulkopuolen hengittävyys, minkä esimerkiksi lateksimaali estää.

Tyypillisimpiä vaurioita hirsirungoissa ovat ikkunoiden alapuolisten hirsien sekä alimman hirsikerran laho- ja hyönteisvauriot.

 Vaurion aiheuttajia hirsiseinässä:

  • Maakosteuden kapillaarinen nouseminen alimpaan hirsikertaan, mikäli hirren ja sokkelin välistä puuttuu kosteuseristys/kapillaarikatko (bitumikermi).
  • Sadeveden valuminen hirren ja sokkelin välistä rakenteeseen, kun sokkelin ulkoreuna on hirren ulkoreunaa ulompana. Tämä on tyypillistä luonnonkiviperustuksissa.
  • Vanhoissa hirsirakennuksissa esiintyy runsaasti piileviä kosteusvaurioita, joita on syntynyt rakenteisiin vuosikymmenten varrella.
  • Puuntuhohyönteiset.
  • Liian tiivis julkisivuverhous.
  • Sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Hirsirakenteiden silmämääräisessä havainnoinnissa tulisi huomioida ainakin:

  • kosteusrasitusjäljet (värimuutokset, lahot),
  • rakenteen eläminen,
  • pintarakenteen ja saumojen kunto sekä
  • kasvillisuus.

Hirsiverhousta kannattaa myös koestaa puupiikillä, mikäli on epäily lahovauriosta.

Havaitsitko vaurioita?

Mikäli hirsiseinässä on silmin havaittavia vaurioita, kuten kosteusjälkiä tai merkkejä tuhoeläinten aktiivisesta toiminnasta, ole yhteydessä OmaInsinööriin. Saat häneltä lisätietoja miten edetä. Lisäksi kannattaa ottaa vauriokuva KotiAppin Kotikansioon.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp