Radoon tekitab kopsuvähki. Ainus meetod radooni tuvastamiseks on selle mõõtmine ruumides.
Pressiteade 25. oktoober 2022, Raksystems

Radoon tekitab kopsuvähki

Eestis on radoonist põhjustatud kiirgusdoosid  kõrgemad maailmas. Tööandja on kohustatud mõõtma õhu radoonisisaldust töökohtadel, mis asuvad kõrgendatud radooniriskiga maa-aladel.Tööruumide radoonitaseme mõõtmine tuleks teha hiljemalt 06. august 2023. a.

Eestis on radoonist põhjustatud kiirgusdoosid  kõrgemad maailmas. Radoon on lõhnata, maitseta ning värvita radioaktiivne gaas, mis võib hoonete siseruumidesse kanduda maapinnast.

 Kõrge radoonisisaldus siseruumides võib tekitada aja jooksul tõsise terviseohu, sest uuringute põhjal on kindlaks tehtud, et radoon võib põhjustada kopsuvähki. Igal aastal haigestub Eestis hinnanguliselt  80–90 inimest.

Ainus meetod radooni tuvastamiseks on selle mõõtmine ruumides. Tööandja on kohustatud mõõtma õhu radoonisisaldust töökohtadel, mis asuvad kõrgendatud radooniriskiga maa-aladel.

Kõrge radooniriskiga piirkonnad asuvad peamiselt Põhja-Eestis. Radooniohtlikke piirkondi on Eestis ka mujal, nagu Lääne-Virumaal ja Tartumaal.

Mõõtmisaeg on praegu!

Aastal 2018 antud juhendi kohaselt tuleks tööruumide radoonitaseme mõõtmine  teha hiljemalt 06.augustiks 2023. a. Selle kohta on Keskonnaministerium saatnud ka teavitused valdadele, linnadele ja tööandjatele.

Mõõtmised tuleks läbi viia kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel, mis paiknevad maa all, hoone keldrikorrusel või hoone esimesel korrusel.

”Radoonitaseme mõõtmine usaldusväärse, sertifitseeritud meetodiga kestab vähemalt kaks kuud ja viiakse läbi  ajavahemikul 1. novembrist – 30. aprillini. Tasuks mõõtmine tellida kohe”, soovitab radooni ekspert Ardi Kuslap.

Kuslapil on radooni mõõtja ja radoonitõrje erialane väljaõpe Soome kiirgus- ja tuumaohutus ametilt. Ta töötab Eestis Soome suurimale radooniekspertfirmale.

Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase on 300 bq/m³, kui tegevusala reguleerivates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Tööruumide siseõhu radoonisisaldus võib varieeruda näiteks tööaega järgiva  sundventilatsiooni olemasolul.

”Sellisel juhul on radoonisisalduse lühiajaline mõõtmine töö ajal kulusäästlik meetod tuvastamiseks, et tööruumide õhu radoonisisaldus ei ületa kehtestatud viitetaset. Kui siiski radooni kontsentratsioon on liiga kõrge,  ei tohiks  karta võtta kasutusele radoonisisaldust vähendavaid meetmeid. Radoonitõrje ei tähenda alati suuri ja kalleid saneerimistöid”, ütleb Kuslap.

Rohkem informatsiooni:
Ardi Kuslap, Raksystems / Suomen Radonhallinta Oy, tel:+37253810714

Raksystems pakub radooni mõõtmise teenuseid tarbijatele, elamuühistutele, ettevõtetele ning linnadele ja valdadele oma tütarettevõtte Suomen Radonhallinta Oy kaudu.

Radoon Eestis: www.raksystems.fi/radoon