Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelu on taloudellinen sekä luontoystävällinen satsaus

Asiantuntevan korjaussuunnittelun avulla varmistetaan oikeat ja taloudelliset menetelmät saneeraushankkeelle.

Referenssit Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Kokemuksemme avulla pidennämme kiinteistön elinkaarta ja mahdollistamme toimivat ja viihtyisät toimintaympäristöt

Lähdettäessä korjaussuunnitteluprojektiin on erityisen tärkeää, että asiantuntijana on taho, joka osaa tunnistaa:

 • alkuperäisen rakennuksen rakennustavan ja -materiaalit sekä
 • tuntee niihin soveltuvat, nykyaikaiset ja säädösten mukaiset korjaustavat.

Taitava korjaussuunnittelija osaa ottaa huomioon myös puhtaan sisäilman

Asiantuntevalla korjaussuunnittelulla varmistetaan oikeat ja taloudelliset menetelmät, rakennuksessa olevat sisäilmahaittoja aiheuttavien haittojen poistuminen, pidennetään kiinteistön elinkaarta sekä mahdollistetaan toimivat ja viihtyisät toimintaympäristöt. Sisäilmakorjausten yhteydessä huomioidaan lisäksi valittavat turvalliset ja terveelliset sekä ekologiset rakennusmateriaalit.

Sisäilmasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, viihtyisä ja tuottava sisäympäristö. Suunnittelulla varmistetaan hankkeen turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat huomioiden tervetalorakentamisen kriteerit, kosteudenhallinnan vaatimukset, turvalliset vähäpäästöiset materiaalivalinnat, ilman vaihtuvuus ja lämpöviihtyvyys, ääniympäristön viihtyvyys ja näin estetään sisäympäristöhaittojen- ja altisteiden syntyminen.

Mitä asioita korjaussuunnittelussa otetaan mm. huomioon?

 • Tilaajan informointi ja ohjeistus kriteereistä
 • Korjauskohteessa tilaaja asettaa tavoitteet korjausasteelle
 • Huomioidaan rakennukselle asetetut vaatimukset, tuleva elinkaari ja riskien kantokyky
 • Sisäilmakorjauksissa valitaan osittain korjaus, tiivistyskorjaus, ”saattohoito” tai laajat korjaustoimenpiteet sisäilmahaittojen poistamiseksi. Osittaiset korjaukset voivat koskea lyhytaikaisia korjaustoimenpiteitä mm. tilojen käytön turvaamiseksi.
 • Valitun korjausasteen mukaiset riskit käydään läpi tilaajan kanssa
 • Tavoite ja niihin mahdollisesti sisältyvät riskit kirjataan kokousasiakirjoihin
 • Suunnittelu ja tavoitetason asettaminen
 • Terve Talo -kriteerit
 • Sisäilmastoluokitus 2018
 • Kosteudenhallinta rakennushankkeen aikana huomioiden Kuivaketju10-vaatimukset
 • Sääsuojaus, huputus
 • Rakennustyön puhtausluokitus
 • Ilmanvaihtotyön puhtausluokitus

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.